Istahtaako YLE Ykkösaamun Vaaherkummun piinapenkkiin oikea satraappi?

Polemiikki ja parran pärinä Fortumin ja Uniperin ympärillä kiihtyy. Syyllisten etsintä on alkanut. Miljardeja on palanut Venäjän ja Saksan markkinoilla. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo istahtaa lauantaiaamuna YLE:n Ykkösaamussa toimittaja Seija Vaaherkummun piinapenkkiin. 

Politiikan penkkiurheilija höristi korvia kuullessaan, että penkkiin istahtaa toimitusjohtaja Rauramo. Toki toimitusjohtajalla on osakeyhtiölain mukaan oma roolinsa, mutta mitä hän piinapenkissä tekee?

Osakeyhtiölain 17 §:n (Toimitusjohtajan yleiset tehtävät) mukaan; Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.”

Fortumin nettisivuilla todetaan; ”Hallitus vastaa yhtiön strate­gi­sesta kehit­tä­mi­sestä sekä valvoo ja ohjaa sen liike­toi­mintaa ja johtoa. Yhtiö­jär­jes­tyksen ja osakeyh­tiölain mukai­sesti halli­tuksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja vastata yhtiön tarkoi­tuksen määrit­tä­mi­sestä, sekä huolehtia kirjan­pidon ja varain­hoidon valvonnan asian­mu­kai­sesta järjes­tä­mi­sestä.” (Fortum, www)

Kuten edellä mainitusta osakeyhtiölain 17 §:n paragraaffista ja Fortumin hallituksen roolista nähdään, toimitusjohtaja Rauramo on käytännössä hallituksen juoksupoika kuten tj:t ylipäätäänkin ovat.

Fortumin hallituksen puheenjohtaja on Veli-Matti Reinikkala. Hallituksessa istuu myös Anja McAlister (hallituksen varapj.) , Ralf Christian, Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler, Annette Stube ja Kimmo Viertola. 

Viertola on nimitetty hallitukseen valtion omistajaohjauksen näkökulmasta 28.3.2022. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2. Olisiko valtion omistajaohjauksen näkökulmasta kannattanut istuttaa omistajaohjausyksikön virkamies hallitukseen jo aikaisemmin? Maito on jo maassa.

Fortumin yhtiökokous (lue: mm. valtio) päätti v. 2011 yhtiön hallintoneuvoston lakkauttamisesta. Yhtiökokouksessa merkittävää puhevaltaa käytti valtio ja mm. Osakesäästäjien keskusliitto. Nyt molemmat tahot ovat kusessa Fortumin kurssin laskiessa kuin lehmän häntä.

Valtioyhtiöiden hallintoneuvostoja on pidetty pullaa ja kahvia -kerhoina ja hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioiden takaajana. Yksi istunto voi tuottaa yksittäiselle hallintoneuvoston jäsenelle satojen eurojen kokouspalkkion.

Jälkeenpäin voidaan Fortumin osalta kysyä, olisiko hallintoneuvosto pitänyt sittenkin jättää toimintaan? Politrukit olisivat olleet ainakin jonkin verran hajulla siitä mitä Fortumissa tapahtuu, saaneet ruhtinaalliset kokouspalkkiot ja pullaa ja kahvia. Jälkeenpäin ajatellen, politrukkien kokouspalkkiot, pulla ja kahvi on kevyttä tavaraa, mitä yhtiössä on tapahtunut.

Politiikan penkkiurheilija on vierastanut ajatusta hallintoneuvostojen roolista, mutta Fortum-episodin jälkeen penkkiurheilija on joutunut muuttamaan näkemystään. Maksettakoon politrukeille ruhtinaallinen hallintoneuvoston kokouspalkkio, pullineen ja kahveineen. Fortum-episodissa ne ovat hyttysen surinaa.

Mielenkiintoista Fortumin osalta on, palataanko yhtiössä hallintoneuvostojärjestelmään? Äkkipäätään saattaisi olettaa, että nyt jos koska tähän on tarvetta, etenkin kun valtio joutuu kaivamaan kuvetta yhtiön tulevaisuuden takaamiseksi. 

Hallintoneuvoston lakkauttaminen tarkoitti yhtiön toiminnan transparenssin – läpinäkyvyyden merkittävää heikkenemistä, mm. valtion omistajaohjauksen näkökulmasta. Yhtiö on päässyt huseeraamaan hallintoneuvoston lakkauttamisen jälkeen mielin määrin ilman omistajan, valtion silmälläpitoa. Kerran-pari vuodessa järjestettävät yhtiökokoukset eivät palvele omistajia operatiivisesta näkökulmasta. 

Erityisen mielenkiintoista on, että omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on omaksunut näkemyksen, että omistajaohjausyksikkö ei voi puuttua yhtiöiden operatiiviseen toimintaan. Herääkin kysymys, mihin omistajaohjausta tarvitaan, jos ei yhtiöiden toimintaan? Eli annetaan ”tyttärien” (lue: valtion pörssiyhtiöiden) huseerata miten parhaakseen näkevät.

Politiikan penkkiurheilija on aikaisemmassa blogissa todennut omistajaohjausministerin roolista, että äkkipäätään – ministerinimityksen hetkellä – voi ministeristä tuntua hienolta. Näppien alla ovat miljardit. Kun omistajaohjausministeri siirtyy karuun arkeen, yhtiöt vievät häntä kuin litran mittaa. Näin on tapahtunut kaikkien omistajaohjausministereiden, eikä pelkästään Tuppuraisen osalta.

Onkin mielenkiintoista seurata, kuka politrukeista haluaa ek-vaalien jälkeen ottaa kantaakseen omistajaohjausministerin salkun ja lähteä pesemään Fortum-likapyykkiä? Politiikan penkkiurheilija on taipuvainen ajatukseen, että seuraavassa hallituksessa kenelläkään ei ole intohimoa –  sikäli kuin poliittista itsesuojeluvaistoa on olemassa – tarttua omistajaohjausministerin salkkuun. Edes kolmen metrin kepillä.

Toisaalta. Valtioneuvoston jäseneksi ei tule nimitetyksi ketä tahansa. Omistajaohjausministerin posti ja bemarin tai mersun takapenkki on kiihottava yhdistelmä, etenkin kun omistajaohjausministeri pesee kätensä ja sysää vastuun ”tyttärilleen”.

Niin tai näin.

Politiikan penkkiurheilija on taipuvainen ajatukseen, että vastuiden (hallitus) näkökulmasta Vaaherkummun  piinapenkkiin pitäisi istuttaa hall. pj. Reinikkala, eikä juoksupoika Rauramoa, joka ei käytännössä päätä henkilökohtaisesti yhtiössä mistään, ilman hallituksen siunausta. 

 

 

 

+9
Olli-PekkaSalminen
Sitoutumaton Tampere

Hallintotieteiden maisteri. Väitöskirjatutkija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu