Käännytyslaki: Nakataanko yleisö ja median edustajat Arkadianmäellä kartanolle?

Alkava poliittinen viikko kulminoituu siihen, mihin asentoon hallintovaliokunta saa sorvattua lopullisen mietintönsä partoja pärisyttäneen käännytyslain osalta. Perustuslakivaliokunta on – toisen kierroksen – ukaasinsa hallintovaliokunnalle antanut, joka on luettavissa eduskunnan verkkosivuilta PeV:n lausunnoissa (PeVL 29/2024 vp).

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli, että hallintovaliokunta äänestää rämäytti siitä, tuleeko valiokunnan mietintöluonnos julkistaa. Ei julkistettu. Sen sijaan perustuslakivaliokunta ei ole asian käsittelyä salaillut toisin kuin hallintovaliokunta.

Alkavan viikon jännitysmomentti kohdistuu siihen meneekö poikkeuslaki isossa salissa 5/6 enemmistöllä läpi? Pekuleerattu on sillä, mihin ratkaisuun demarit ja rkp äänestyksen suhteen tulevat?

Todettakoon, että mikäli demarit ja rkp eivät saa senaattoreitaan riviin ja ruotuun, edessä on poliittinen itsemurha. Enemmistö kansalaisista kuulostaa kannattavansa käännytyslain hyväksymistä.

Pj. Lindtmanilla ja pj. Adlercreutzilla on täysi työmaa saada rivit suoraksi.

Jotta käännytyslain käsitteleminen saisi lisää erikoisia piirteitä, vähemmälle huomiolle on jäänyt, että eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 67 §, mukaan: ”Jos puhemies katsoo, että jotakin asiaa ei sen laadun vuoksi voida käsitellä julkisessa istunnossa, tai jos 25 kansanedustajaa ehdottaa jonkin asian käsittelemistä suljetussa istunnossa, puhemies tyhjennyttää yleisöparvet ja ehdottaa, että eduskunta perustuslain 50 §:n 1 momentin nojalla päättää, onko asia käsiteltävä suljetussa istunnossa. Eduskunta päättää suljetun istunnon pöytäkirjan ja istunnossa käsiteltyjen asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta.”

Työjärjestyksen 67 §:ssä mainitun 50.1 §:n mukaan: ”Eduskunnan täysistunnot ovat julkisia, jollei eduskunta jonkin asian osalta erityisen painavasta syystä toisin päätä. Eduskunta julkaisee valtiopäiväasiakirjat sen mukaan kuin eduskunnan työjärjestyksessä tarkemmin säädetään.”

Politiikan penkkiurheilija on taipuvainen ajatukseen, että vaikka rkp:ssä ei harrasteta ryhmäkuria, jää ryhmäkuri ainoaksi vaihtoehdoksi. Sen sijaan demarit laskevat helmitaululla, että muutama senaattori saa mallin vuoksi revetä rivistä, jotta puolueen ihmis- ja perusoikeusnäkökulman huomioiminen ei tule äänestäjien silmissä ja korvissa sivuutetuiksi.

 

 

 

Olli-PekkaSalminen
Sitoutumaton Tampere

Hallintotieteiden maisteri. Väitöskirjatutkija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu