Nähdäänkö länsirajalla U-käännös?

Viime päivinä parran pärinää on aiheuttanut Länsirajan sulkeminen ja uudelleen avautuminen Tornio-Haaparannalla. Rajan avaamisperusteeksi esitettiin, että rajan kiinni pitämiselle ei ole perustuslaillista perustetta. Tämä kysymys hallituksen olisi kannattanut toki ratkaista jo ennen rajan sulkemista.

Rohkenen – vähemmän valtiosääntöoppineena – penkaista asiaa. Valtiosääntöoppineet voinevat opponoida tarvittaessa asiaa.

Perustuslain 9 §, Liikkumisvapaus

”Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Jokaisella on oikeus lähteä maasta.  – – – Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan – – -”

Kun tarkastellaan kyseistä pykälää, hallituksen tulkinta on aivan oikea, – liikkua rajan yli saa – mutta, mutta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 5 artiklassa todetaan; Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen. Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä järjestyksessä: e) henkilöltä riistetään vapaus lain nojalla tartuntataudin leviämisen estämiseksi – – -”

Liikkumisvapautta voitaneen soveltaa ko. 5 artiklan osalta vaikka ko. artiklassa liikkumisvapaudesta ei varsinaisesti mitään mainitakaan. Näkemystä tukee myöhemmin esitettävä EIS:n 4. lisäpöytäkirjan klausuuli.

Lähtökohta rajoituksissa on, että niiden tulee olla hyväksyttäviä ja että rajoituksiin on painavat yhteiskunnalliset tarpeet ja perusteet – mm. tartuntataudin leviämisen estäminen – kuten em. EIS 5. artiklassa todettiin.

Rajoitusten tulee olla ns. suhteellisuusvaatimuksen mukaisia ja rajoitusten tulee olla välttämättömiä tarkoituksen saavuttamiseksi. Rajan avaamisessa hallitus päätyi siihen, että rajoitus – rajan kiinni pitäminen – on perustuslain vastaista. Yksityiskohtana todettakoon, että rajaa aukaistessa hallitus ei viitannut rajan avaamisen välttämättömyyteen joka on eri asia kuin perustuslainvastaisuus.

Liikkumisvapauden yleistä rajoittamista säätelevät Suomen kansainväliset sopimukset kuten EIS. EIS 4 lisäpöytäkirjan 2 artiklan 3 kohta toteaa, että liikkumisvapaudelle tai oikeudelle lähteä maasta ei aseteta muita kuin sellaisia rajoituksia, jotka ovat – – – terveyden – – – tai muiden yksilöiden oikeuksien turvaamiseksi. Ko. oikeuksia voidaan myös rajoittaa tietyillä eritysalueilla artiklan kohdan 4 mukaan lailla ja yleisen edun nimissä.

Vähemmän valtiosääntöoppineen näkemys on, että hallituksella olisi löytynyt perusteet Länsirajan edelleen kiinni pitämiselle sekä EIS 5 artiklan, että EIS:n 4. lisäpöytäkirjan 2 artiklan kohdan 3 mukaisesti.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu