Onko Ahvenanmaan demilitarisiontisopimuksen purkaminen lähtenyt laukalle?

Ahvenanmaan demilitarisointisopimuksen purkaminen on noussut kuumaksi puheenaiheeksi. Teemasta keskustelu sai uusia kierroksia TP Niinistön ottaessa asiaan kantaa valtiopäivien avajaisissa.

Niinistö totesi, että ”Ahvenanmaan asema on noussut kotimaisessa keskustelussa esiin. Haluan huomauttaa, että se on nyt vakaampi kuin kenties koskaan: vihamielinen teko sitä vastaan olisi sodanjulistus Natolle. Selvää on, että Naton yhteisessä puolustussuunnittelussa maakunnan tilanne on erityisen huomion kohteena.” 

Niinistö totesi myös, että ”Olemme aina pitäneet monenkeskisten kansainvälisten sopimusten sitovuutta pienen maan elinehtona. Siitä on hyvä pitää kiinni. Muuttuneet olot ja vauhdilla kehittynyt sotilasteknologia saattavat kuitenkin vaikuttaa voimassa olevien sopimusten ajantasaiseen soveltamiseen.

Teeman esiin nostaminen valtiopäivien avajaispuheessa ei ollut Niinistöltä varmaankaan perua siitä, että medioissa demilitarisoinnin purkamisesta oli käyty keskustelua jo useiden päivien ajan?

Ei TP:n velvollisuutena ole lähteä keskusteluun mukaan sillä perusteella, mitä medioissa kirjoitetaan. TP Niinistö olisi näin ollen voinut jättää kyseisen teeman puheestaan kokonaan pois. Mutta koska teema puheeseen kuitenkin sisältyi, TP Niinistöllä oli mitä ilmeisimmin kuitenkin halu jatkaa keskustelua myös oman puheensa  kautta? 

Huomio Niinistön puheessa kun kiinnittyi erityisesti siihen, kun hän totesi, että; ”Muuttuneet olot ja vauhdilla kehittynyt sotilasteknologia saattavat kuitenkin vaikuttaa voimassa olevien sopimusten ajantasaiseen soveltamiseen.” 

On Niinistön puhe tulkittavissa sitten miten tahansa, kuten Niinistö itsekin toteaa, Ahvenanmaa on nyt vakaampi kuin kenties koskaan.

Kyseinen vakaus kumpuaa Naton 5 artiklasta. Ei äiti-Venäjällä ja Putinilla ole mitään intressiä tehdä maihinnousua pienine vihreine miehineen Ahvenanmaalle, joka kuuluu Nato-maalle eli Suomelle. Kuten Niinistö itsekin totesi; ”vihamielinen teko sitä vastaan olisi sodanjulistus Natolle.”

Keskustelu on edellä mainitusta lähtökohdasta lähtenyt osittain laukalle. Toki demilitarisoinnin purkamisesta voidaan aina keskustella, mutta isossa kuvassa asialla ei ole suurtakaan merkitystä, jos merkitystä on lainkaan.

Sen sijaan keskustelua kannattaisi käydä pikemminkin siitä, tulisiko Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavilta vaatia asevelvollisuuden suorittamista siten kun manner-Suomen nuorisolta edellytetään.

Kyse olisi tällöin Ahvenanmaan turvallisuuden lisäämisestä. Ahvenanmaan turvallisuuden kohentamisen näkökulmasta lienee olennaista, että saarella vakituisesti asuvat ovat käyneet armeijan ja omaksuneet ”sen pahimman varalle”, miten päin kivääriä kädessä pidetään ja kun se on opittu, mihin piipun suu kannattaa osoittaa.

Kannattaisiko siis Ahvenanmaa-ceissiä lähteä purkamaan ensiksi asevelvollisuudesta ja jos intoa ja mieltä demilitarisointisopimuksen purkamiselle löytyy – jonka osalta tulipalokiirettä ei siis ole (lue: 5 artikla) – sitäkin voi aina penkaista.

Vallitsevassa olosuhteessa jossa olemme Naton jäsen, Ahvenanmaalla sijaitseva Venäjän konsulaatti ja residenssi ei liene ulko- ja turvallisuuspoliittinen päänsärkymme sieltä pahimmasta päästä.

Paradoksaalista on, että kun olemme juuri päässeet Naton 5 artiklan suojaan, punttimme tutisevat Ahvenanmaalla sijaitsevan ”mökkipahasen” ja siellä huuseeraavan parin politrukin vuoksi.

Venäjän Ahvenanmaalla sijaitsevalla residenssillä ei ole isossa kuvassa kun puhutaan UTP-kysymyksistä Nato-oloissa mitään merkitystä. Kyse on lähinnä siitä, mitä mielikuvia kyseinen ”mökkipahanen” ja siellä työskentelevät pari virkamiespolitrukkia meissä herättää.

Nato-jäsenyytemme myötä läntinen tiedustelu, joka kohdistuu Ahvenanmaahan ja Maarianhaminaan tarkoittaa, että yksikään käpy joka Venäjän konsulaatin pihapuusta putoaa, ei jää huomaamatta.

Kyseinen blogi ei ole luonnollisesti Venäjän konsulaatin säilyttämisen tai demilitarisointisopimuksen ylläpitämisen  puolustuspuheenvuoro, mutta nyt käyty keskustelu näyttää – isossa kuvassa – saaneen kokoaan suuremmat mittasuhteet. Nato-jäsenyytemme on muljauttanut Ahvenanmaan turvallisuuden – johon Niinistökin viittasi – aivan eri asentoon.

 

 

Olli-PekkaSalminen
Sitoutumaton Tampere

Hallintotieteiden maisteri. Väitöskirjatutkija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu