Perustuslakivaliokunta riisui hallintovaliokunnan aseista – miten HaV reagoi?

Kuten tiedossamme on, perustuslakivaliokunta ampui hallituksen esityksen alas koskien liikkumisrajoituksia. Liikkumisrajoitusesityksen sisältöön, jonka olemme kaikki medioista viikon mittaan kuulleet ei ole tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä palata muuta kuin sen verran, että tehtävä näytti ensi metreiltä mahdottomalta. Sen verran ”norsun mentäviä reikiä” esityksessä oli.

Liikkumisrajoitusta koskeva eduskuntakäsittelyproseduuri kuulostaa varsin oudolta, jossa hallintovaliokunta (HaV) on nostettu paljon vartijaksi.  

”Lakiesityksen etenemisen kannalta tärkeimmässä roolissa on Paavolan mukaan hallintovaliokunnan mietintö.

– Mutta oleellisen tärkeä on myös perustuslakivaliokunnan lausunto, koska lakiehdotuksessa rajoitetaan voimakkaasti perusoikeuksia.” (YLE 28.3).

”Ennen kuin liikkumisrajoituksia voidaan käsitellä taas eduskunnan täysistunnossa hallintovaliokunnan on valmisteltava mietintö asiasta. Hallintovaliokunta puolestaan tarvitsee omaa mietintöään varten lausunnot perustuslakivaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta, talousvaliokunnalta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalta, Paavola kertoo.” (YLE 28.3)

Eikö HaV:n olisi päinvastoin tullut lausua PeV:lle, eikä päin vastoin.  

Hallintovaliokunnan rooteliin kuuluu käsitellä valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, onnettomuustutkintaa, ulkomaalaisasioita, kunta- ja kirkollisasioita. Lisäksi kyseessä olevaan teemaan (liikkumisrajoitus) liittyen valiokunta käsittelee poliisi- ja pelastustointa ja rajavartiolaitosta koskevia asioita.

Liikkumisrajoitusten arvioinnin voidaan nähdä kuuluvan hallintovaliokunnan rooteliin, johon poliisitoimi (liikkumisen valvonta) keskeisesti liittyy. Tältä osin hallintovaliokuntaa on toki syytä kuulla.

Herää kuitenkin olennainen kysymys.

Proseduurinhan valiokuntakäsittelyssä olisi tullut kaiken järjen mukaan mennä niin, että hallintovaliokunta (”poliisivaliokuntana”) antaa mietinnön perustuslakivaliokunnalle eikä päinvastoin kuten nyt kävi.

Perustuslakivaliokunnan tyrmätessä hallituksen esityksen, se käytännössä riisui etukäteen hallintovaliokunnan aseista, joka jatkokäsittelee asiaa. Vaikka asian käsittely palaa hallintovaliokunnasta vielä perustuslakivaliokuntaan, on hallintovaliokunta mahdottoman tehtävän edessä.

Voitanee pitää kohtalaisen selvänä, että hallintovaliokunta joutuu nostamaan suosiolla kädet pystyyn ja toteamaan, ettei sillä ole tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan niin, että se tekisi hallituksen esitykseen korjauksia, jotka käsiteltäisiin uudelleen perustuslakivaliokunnassa. 

Valiokunnan on kuitenkin jonkinlainen lausunto/mietintö annettava kun sitä valiokunnalta edellytetään. Ei helppo rasti. Valiokunta käsittelee asiaa kiirastorstaina (1.4 klo 12.30). Pääsiäisen painaessa päälle on oletettavaa, että valiokuntakäsittely siirtyy pääsiäispyhien yli. Sen verran kimurantista asiasta on kysymys.

Hallintovaliokunnan kompetenssia ei toki ole syytä epäillä, mutta hallituksen esityksen ollessa ihmisten perusoikeusnäkökulmasta ja perustuslakivaliokunnan lausunnon huomioon ottaen täysin levällään, hallintovaliokunnan kannattaa lausua vain sen rooteliin, lähinnä poliisityöhön liittyvistä asioista ja todeta, ettei sillä ole edellytyksiä käsitellä perusoikeuskysymyksiä, jotka sen toimivaltaan eivät edes kuulu.

Voidaan myös pohtia sitä, onko hallintovaliokunnan tehtävä ylipäätäänkään lähteä korjaamaan ja rukkaamaan hallituksen esityksiä ja tekemään siihen jopa muutosesityksiä?

Lausunnot ja mietinnöt hallituksen esitysten sisällöstä ovat eri valiokunnista toki tarpeen, mutta etenkin tässä tapauksessa korjausten tulee lähteä hallitukselta itseltään. Siinä määrin levällään esitys on.

Näin ollen näyttää siltä, että liikkumisrajoituksen käsittely palaa ilman toista perustuslakivaliokunnan käsittelyä hallituksen jatkovalmisteluun ja liikkumisrajoitusta koskien nähdään toinen kierros, joka valtioneuvoston kansliassa joudutaan käynnistämään jollei täysin nollasta, niin ainakin lähellä sitä.

Hallintovaliokunnan mietintö ”poliisiasioissa” on toki relevantti liikkumisrajoitusten valvontaan liittyen, mutta tuskin valiokunta ryhtyy ”hallitukseksi” ja lähtee hallituksen esitystä rukkaamaan. Kyseisessä poikkeusolotilanteessa sen voisi olettaa olevan hallituksen oma tehtävä.

Seuraava perustuslakivaliokunnan lausuma on mielenkiintoinen.

Valiokunnan mielestä hallintovaliokunnan on tarkkaan harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mahdollista eduskunnassa. Myös hallintovaliokunnan mahdollinen mietintö on saatettava perustuslakivaliokunnan uudelleen käsiteltäväksi.” (PeVL 12/2021 vp)

Onko PeV:n lausuma tulkittavissa niin, että PeV antaa hallintovaliokunnalle rivien välistä ymmärtää, että hallintovaliokunnan on syytä todeta, ettei sillä ole tosiasiallisia edellytyksiä viedä lausuntoa perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi ja että hallintovaliokunta esittää liikkumisrajoituksen käsittelyn palauttamista valtioneuvostolle?

Onkin mielenkiintoista seurata hallintovaliokunnan seuraava liikku, etenkin kun perustuslakivaliokunta on etukäteen riisunut sen jo aseista.

Lisäys 31.3. klo 19.00. Sisäministeri Maria Ohisalo twiittaa samaan aikaan blogin julkaistua: ”Hallitus vetää esityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien rajoittamisesta pois eduskunnasta. On tärkeää, että asia on käyty PeV:ssä tarkasti läpi. Lait eivät joka tapauksessa tautia yksin pysäytä. Sen teemme me jokainen yhdessä välttämällä lähikontakteja. #koronafi #korona

Varsin oikea ratkaisu. Näyttää siltä, että PM Marin esikuntineen huomasi, että HaV asetettiin käytännössä mahdottoman tehtävän eteen, joka olisi käytännössä tarkoittanut sitä, että HaV:n lausunto olisi joka tapauksessa kaatunut PeV:ssä.

Mikä proseduurista myös yleisellä tasolla ja tulevaisuudessa opiksi?

Ei voine olla niin, että PeV:n torpatessa jonkin ihmisten perusoikeuksiin liittyvän asian (esim. jatkossa sote), asiaa jatkokäsitellään ns. vastuuvaliokunnassa (stv) jonka tehtävänä olisi lähteä rukkaamaan hallituksen esitystä. Eihän lakiasioiden valmistelu näin voi mennä. Mikäli PeV:ltä tulee lunta tupaan, asianomaisen lain käsittely pitäisi automaattisesti palautua valtioneuvostolle. Ei voine olla niin, että valiokunnat ryhtyvät ”valtioneuvostoiksi” ja joka ei niiden rooteliin kuulu.

Lausua valiokuntien luonnollisesti tulee, mutta ei ryhtyä rukkaamaan lakiesityksiä, joka on valtioneuvoston tehtävä.

 

0
Olli-PekkaSalminen
Sitoutumaton Tampere

Hallintotieteiden maisteri. Väitöskirjatutkija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu