Politrukit ja STM karttavat terveydenhuoltohenkilöstön rokotepakkoa kuin ruttoa

Rokotepakko on herättänyt viime aikoina parran pärinää. STM aikoo tupakoida asian tiimoilta vuodenvaihteen yli, vaikka ongelma mm. terveydenhuoltohenkilöstön osalta on ratkaistavissa 3-4 päivässä (valtioneuvoston asetuksella). Ohessa lyhyt kertaus asiaan liittyvään lainsäädäntöön.

Terveydenhuoltolain 2 §:n (lain tarkoitus) mukaan lain tarkoituksena on; ”3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta

Lain 8 §:ssä (laatu ja potilasturvallisuus) todetaan;

”Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.”

Tartuntatautilain 1 §:n (lain tarkoitus) mukaan; ”Lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.”

Lain 4 §:n (tartuntatautien luokittelu) toteaa; ”Tartuntataudit jaetaan yleisvaarallisiin ja valvottaviin tartuntatauteihin sekä muihin tartuntatauteihin, joista osa edellyttää säännöllistä seurantaa väestölle aiheuttamansa tautitaakan tai epidemiavaaran vuoksi. Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos: 1) taudin tarttuvuus on suuri; 2) tauti on vaarallinen; ja 3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tartuntatautilain 47 §:n (pakollinen rokotus)  mukaan; ”Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää järjestettäväksi pakollinen rokotus, jos kattava rokottaminen on välttämätöntä väestön tai sen osan hengelle ja terveydelle vakavaa vahinkoa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Pakollinen rokotus voidaan rajoittaa myös tiettyyn väestön osaan, ryhmään tai ikäluokkaan.”

Lain 48 §:n (työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi) toteaa; ”Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja.”

Kyseisen 48 §:n 2 momentti toteaa; ”Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.”

Mitä tulee muiden kuin ei terveydenhuollossa olevien rokottamattomien osalta, voidaan herättää kysymys, tulisiko myös heiltä edellyttää rokotuspakkoa (poislukien henkilöt, jotka terveydellisistä syistä eivät voi rokotetta ottaa). Kun otetaan huomioon vallitseva tilanne, jossa ollaan mahdollisesti palaamassa rajoitustoimiin mm. ravintolarajoitusten, teattereiden, ym. osalta, onko oikein ja perusteltua, että 20 % väestöstä päättää (rokotekattavuus 80 %), miten maa makaa?

”Varsinais-Suomessa koronan aiheuttama sairaalakuormitus on huolestuttavalla tasolla, sairaanhoitopiiri tiedottaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tehohoidossa olevien määrä vielä kasvaa, Tyksissä joudutaan rajoittamaan esimerkiksi sydän-, syöpä- ja neurokirurgisten potilaiden leikkauksia.” (MTV-uutiset, 2.11)

Kuten edellä todettiin ja kuten demokratiassakin tapa on, 20 % väestölle ei pidä antaa sitä ”valtaa”, että yhteiskunnan perustoimintoja joudutaan edes osin rajoittamaan. Tästä näkökulmasta katsottuna vallitseva tilanne on absurdi. Saattaisi äkkipäätään olettaa, että valtioneuvosto ja lainsäätäjä kääntää katseet enemmistön (80 %) suuntaan siitäkin näkökulmasta, että rokotepakko josta on jo säännös (47 §) olemassa, ei ole perustuslain vastainen. Näin ollen myöskään perustuslakivaliokuntaa asialla ei tarvitse vaivata.

 

+3
Olli-PekkaSalminen
Sitoutumaton Tampere

Hallintotieteiden maisteri. Väitöskirjatutkija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu