Potilasturvallisuuslaki: Mahdollistaako perustuslaki vasemmiston ministereiden palttoon vaihtamisen lennossa?

Valtioneuvosto istahtaa mediatietojen mukaan klo 18.00 pekuleeraamaan potilasturvallisuuslain saattamista eduskuntaan. Vasemmiston ministereiden Li Andersson ja Hanna Sarkkinen osalta tilanne on varsin mielenkiintoinen. Voivatko ministerit vaihtaa lennosta palttoota siirryttäessä valtioneuvoston linnasta (ministerivastuu) isoon saliin?

Marinin hallitus pääsi sopuun potilasturvallisuuslaista maanantaina kova väännön jälkeen. Vasemmistoliiton ministerit, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja opetusministeri Andersson seisovat hallituksen esityksen takana, mutta vastustavat esitystä vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä. (IL 13.9).

Kyseisen saagan yksityiskohtia ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista kerrata. Sen sijaan voitanee esittää kysymys, onko ministereillä Andersson ja Sarkkinen muuta mahdollisuutta kuin seisoa valtioneuvoston riveissä, siitä lipeämättä?

Perustuslain 7 § (Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen) toteaa; Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 

Kädenvääntöä on käyty ns. lakko-oikeudesta, jota Tehy ja Super peräänkuuluttavat. Lakko-oikeutta voidaan pitää oikeutettuna, mutta sanooko perustuslaki lakko-oikeudesta itseasiassa mitään?

Perustuslain 13 § (Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus) mukaan; Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

Kyseinen PL:n 13 pykälä takaa ammatillisen yhdistymisvapauden, mutta perustuslaki ei mainitse lakko-oikeudesta itseasiassa mitään. Lakko-oikeudesta säädetään perustuslakia alemmanasteisilla säännöksillä, jotka ovat normihierarkisesti perustuslain alapuolella. Perustuslain 7 § tulee näin ollen ensisijaisesti sovellettavaksi.

Valtioneuvoston jäsenten oikeudellisen vastuun toteuttamista koskevat perussäännökset sisältyvät  perustuslakiin. Perustuslain 116 §:n mukaan; Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Laissa valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä (25.2.2000/196) 1 §:n mukaan; Tämän lain 2 lukua sovelletaan tutkittaessa valtioneuvoston jäsenen, valtioneuvoston oikeuskanslerin, apulaisoikeuskanslerin ja tämän sijaisen sekä eduskunnan oikeusasiamiehen, apulaisoikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisen virkatointen lainmukaisuutta (ministerivastuuasia). 

Kuten edellä todettiin, PL 7 § (Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen) tulee sovellettavaksi, joka tarkoittaa, että ministereillä Andersson ja Sarkkinen ei ole käytännössä muuta mahdollisuutta kuin pysyä valtioneuvostossa rivissä ja ruodussa.

Pääministeri Sanna Marin on todennäköisesti briiffattu perustuslain painoarvon osalta kyseisessä ceississä. Perustuslain tulkinta ja soveltaminen ei mahdollista politikointia valtioneuvostossa, vaikka vaalien alla se herkullista olisikin. Ministerit Andersson ja Sarkkinen ovat ministerivastuun näkökulmasta sidottuja perustuslain paragraaffeihin. 

Se, mitä tapahtuu myöhemmin isossa salissa ministereiden osalta on mielenkiintoista. Istuvatko he isossa salissa rivikansanedustajan vaiko ministerin palttoo päällä? Olisikin mielenkiintoista kuulla perustuslakiasiantuntijoiden tulkinta, voiko palttoota vaihtaa lennosta, siirryttäessä valtioneuvoston linnasta (valtioneuvosto, ministerivastuu) isoon saliin? Sovelletaanko ministerivastuuta isossa salissa kansanedustajan omassa penkissä, sikäli mikäli salissa aletaan äänestää räypsäyttämään?

 

 

 

 

0
Olli-PekkaSalminen
Sitoutumaton Tampere

Hallintotieteiden maisteri. Väitöskirjatutkija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu