Potilasturvallisuuslaki noudattaa perustuslain 7 §:n reunaehtoja. Perustuslaki on lakiemme laki

Hallituspuolueiden välinen poliittinen debatti – medioiden välityksellä – hoitajien lakko-oikeuden osalta saa lisäkierroksia.

PM Sanna Marin totesi; Meillä on ministerivastuun mukaisesti velvollisuus viedä tämänkaltaista lainsäädäntöä eteenpäin, jos on riski siitä, että ihmisten henki ja terveys voi vaarantua, kuten edelleen kotihoidon osalta ymmärtääkseni on. (mm. IS 15.9)

PM Marin on täysin oikeassa. 

Kiinnitin huomiota ministerivastuuseen blogissani 13.9. Ministerivastuu liittyy keskeisesti perustuslain 7 §:n soveltamiseen. Perustuslain 7 § (Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen) toteaa; Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 

PM Marin on aivan oikein kiinnittänyt huomiota PeL:n 7 §:n sisältöön ja sen velvoittavuuteen.

Paradoksaalista on, että vasemmistoliiton pj. Li Andersson ei ole ministeripostissaan sisäistänyt PeL 7 §:n sanomaa ja velvoittavuutta. Kerrattakoon vielä tässä yhteydessä, että PeL ei mainitse mitään lakko-oikeudesta, joka on normihierarkisesti alemmanasteista säännöstöä verrattuna perustuslakiin ja sen 7 §:ään. Lakko-oikeus ei ole perustuslain tasolla taattu perusoikeus. Näin ollen kyse ei ole perustuslain tasoisesta normikollisiosta, normien välisestä ristiriidasta.

Perustuslaki on lakiemme laki

Lex superior derogat legi inferiori (= ylempi laki/normi syrjäyttää alemman lain/normin). Jos kyseessä on perustuslain ja alemman normin välinen ristiriita, säännön sovellettavuus edellyttää, että a) tuomioistuimella tai hallintoviranomaisella on oikeus tai velvollisuus tutkia ristiriita ja myös oikeus syrjäyttää alemman tasoinen normi, ja että b) ylempitasoinen säännös on siinä määrin selkeä (eikä pelkästään yleisluonteinen ja ohjelmallinen), että siitä saadaan todellista argumentaatiotukea alemman säännöksen pätevyyden punnitsemiselle. (Hannu Tapani Klami ja Raimo Siltala, Tieteen termipankki).

Kuten Klami ja Siltala edellä toteavat, ylempi laki/normi syrjäyttää alemman lain/normin. (Lue tässä yhteydessä henki ja elämä syrjäyttää yksiselitteisesti lakko-oikeuden).

On päivän selvää, että PL 7 § (Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen) pyyhkäisee heittämällä, normihierarkisesti alemmanasteisen lakko-oikeuden ohi, josta ei mainita perustuslaissa mitään.

Perustuslakivaliokunta antaa asiassa pian lausuntonsa, joka tulee perustumaan erityisesti em. PL 7 §:n tulkintaan ja soveltamiseen. Lakko-oikeus ei saa missään nimessä pyyhkäistä ihmisen hengen ja elämän ohi, eikä perustuslaki sitä mahdollistakaan. Valtiosääntöasiantuntijat tullenevatkin vetoamaan lausunnoissaan Lex superior derogat legi inferiori -periaatteeseen.

Ek-vaalit painavat päälle. Vasemmistoliitto lähti aamulypsylle siinä toivossa, että Tehyn ja Superin jäsenten ääniä ei tulevissa vaaleissa menetetä. Fiksu kansalainen toki tietää, että kyse on populismista vaalien alla. Sokea Reetakin näkee mistä perimmiltään on kysymys.

Vihreät olivat jo hyppäämässä vasemmistoliiton kelkkaan, mutta havaitsivat, että yhtälö on mahdoton.  Ihmisten henki ja elämä ei ole politisoitavissa. Jos näin olisi, vaaleissa ei voi tulla kuin takkiin. Vihreiden puoluetoimistossa asia haistettiin oikein ja vetäydyttiin takavasemmalle. 

Politiikan penkkiurheilija (lue: sitoutumattomana) nostaa sen sijaan korkealle hattua PM Marinille hänen rohkeudestaan tehdä sitä työtä joka hänelle pääministerinä kuuluu, siitäkin huolimatta menettävätkö sosiaalidemokraatit ääniä vaaleissa vai eivät. Kyse on PM Marinin osalta vastuun kantamisesta ja perustuslain soveltamisesta henkeen ja elämään liittyvissä kysymyksissä ja vähemmässä määrin vaalien alla harjoitettavasta populismista, johon naapuripuolue (vas) näyttää sortuvan näinkin vakavien kysymysten äärellä.

Populismi kuuluu olennaisena osana politiikkaan, mutta ihmisten henkeen ja elämään liittyvissä kysymyksissä populismia kannattaisi ehkä harrastaa vähemmässä määrin.

+1
Olli-PekkaSalminen
Sitoutumaton Tampere

Hallintotieteiden maisteri. Väitöskirjatutkija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu