Poikkeusoloissa myös lainsäädäntömme on ajan hengen mukaan siirtynyt ”uuteen normaaliin”

Hallitus päätyi purkamaan koronarajoutuksia perustuen hybridistrategiaan jonka osalta STM toteaa, ”Hallituksen toimilla on pyritty ja pyritään estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tavoitteena on, että hybridistrategian avulla epidemiaa onnistutaan tehokkaasti hillitsemään niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista.”

Rajoitusten purkamista koskeva listaus on seuraava:

Hallitus linjasi neuvottelussaan seuraavien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta:

 • Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14.5.2020 alkaen niin, että sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. (korjattu 5.5. klo 9.15)
 • Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Suomi pitää tärkeänä, että rajaliikenteen rajoitusten purkutoimia koordinoidaan EU-tasolla.
 • Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Lainsäädäntöehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 13.5.2020.
 • Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.
 • Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin.
 • Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi.
 • Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.
 • Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti. (korjattu 4.5. klo 20.50)
 • Kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa. Epidemiologisen arvion perustella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.
 • 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.
 • Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.
 • Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti, jonka jälkeen näiden oppilaitosten tilat avataan vastaavasti lähiopetukselle.
 • Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.
 • Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.
 • Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi. (STM)

Lista on olosuhteisiin nähden varsin pitkä joka kielii siitä, että PM Marinin koronakriisin alussa mainitsema varovaisuuden periaate on heitetty romukoppaan. Päätöksiä etenkään kriisiaikoita ei pidä tehdä mutu-tuntumalla ja kokeillen vaan varman päälle pelaten, etenkin kun kysymys on ihmishengistä. 

Viranomaiset toteavat, että epidemia on talttunut ja hitaasti valuu alaspäin, mm. HUS:n toimitusjohtajan YLE:n A-studiossa 4.5 suulla.

Päinvastoin tilastot eivät osoita tomitusjohtajan mainitsemaa epidemian talttumista kuluneen vuorokauden aikana.

”Suomessa on nyt 5 412 varmistettua koronavirustartuntaa, joista uusia on 85. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti tiistaina uudet tiedot Suomessa varmistetuista koronavirustartunnoista. Uudet tapaukset kasvoivat maanantaista, jolloin niitä oli 73.

Eniten koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa varmistettuja tartuntoja on nyt 2 018. Kasvua maanantain lukemaan Helsingissä on 29 tartuntatapausta.” (IS 5.5). 

Maanantaina julkaistu ns. Hetemäen raportti paljastaakin, että Suomi on lähdössä Ruotsin tielle. Raportissa todetaan, että hallituksen tavoitteena on hallittu, mutta ei liian voimakas taudinkulun hidastaminen. Tavoitteena on, että valtaosalla väestöstä on ainakin osittainen immuniteetin tuoma suoja. Eli käytännössä Suomi lähtee Ruotsin mallin mukaisesti – mutta hitaammin – hakemaan sairastamalla hankittua laumasuojaa. Tämä merkitsee toteutuessaan, että korona tulee vaatimaan Suomessa vielä mittaamattoman määrän kuolonuhreja.” (IS 5.5)

Miten on perusteltavissa, että viranomaiset toteavat, että tartuntatilanne on ”suvantovaiheessa” tai ”laskemaan päin”. Mitkään tiedot eivät viittaa tähän ja hallitus avaa isolla riskillä tilannetta.

Ministerit, pääministeri Marinin johdolla toteavat, että meidän on toimittava lakien mukaisesti. Herää kysymys mitä varten eduskunta ja hallitus on ylipäätään olemassa jos se ei toteuta lainsäädäntötyötään joka on sen päätyö ja tehtävä.

Pakeneminen voimassa olevan lainsäädännön taakse etenkin poikkeusololain voimassa ollessa on pään pensaaseen laittamista. Hallitus ja eduskunta ovat juuri sitä varten olemassa, että ne vaikuttavat lainsäädäntöön eikä niin, että lainsäädäntö vaikuttaa hallitukseen ja eduskuntaan. Kannattaisiko absurdi asetelma käännäyttää kansanedustuslaitoksen alkuperäisen tarkoituksen suuntaan?

Paradoksaalisen nykyisestä poikkeusolotilanteesta tekee se, että voimassa oleva lainsäädäntö vie kansanedustuslaitosta, lainsäätäjää, eduskuntaa ja hallitusta 6-0 kun taululla pitäisi olla päivastaiset luvut 0-6.  Voimassa oleva lainsäädäntö vie lainsäätäjää kun kuoriämpäriä.

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu