Autovuosi 2022 – ja vähän myös 2023:sta

Oli tarkoitus laatia pieni katsaus siihen, mitä automarkkinoilla tapahtui vuonna 2022, mutta viime päivinä maailmalla ja tänään täällä Suomessa tapahtunut peliliike tullee vaikuttamaan niin paljon tämän vuoden automarkkinoihin, että on syytä tarkastella sitäkin. Polttomoottoriautoista ollaan luopumassa ja tilalle on nyt lopultakin tulossa sähkökäyttöiset autot, joissa litiumakkuihin perustuva ratkaisu näyttää olevan ainakin lähitulevaisuuden vallitseva trendi. Sähköautot olivat yleisiä 1900-luvun alussa esimerkiksi New Yorkissa ja muissa kaupungeissa, joissa oli alettu ottaa käyttöön hehkulamppuja ja niiden käyttöä varten rakennettuja sähköverkkoja voitiin käyttää myös sähköautojen akkujen lataukseen. Sähkön tutkiminen pääsi vauhtiin, kun italialainen Alessandro Volta keksi pariston vuonna 1800. Paristo mahdollisti sähköisten ilmiöiden kontrolloidun tutkimisen, kun aiemmin niitä oli havainnoitu vain hetkellisinä ilmiöinä kuten esimerkiksi salamat. 1800-luvulla syntyikin monia sähkön hyödyntämiseen liittyviä keksintöjä ja ensimmäiset sähköä hyödyntävät käytännön sovellukset kuten valokaarivalaisin, sähkömagneetti ja lennätin sekä vuosisadan lopulla hehkulamppu. Sähkömoottorit ja lyijyakku kehittyivät käyttökelpoisiksi tuotteiksi 1870-luvulla ja yhdistämällä nämä hevoskärryihin saatiin aikaan näppäriä kaupunkikulkineita. Kuitenkin polttomoottoriajoneuvot valtasivat markkinat 1920-luvulta alkaen, vaikka niiden hyötysuhde olikin huono ja ne tuottivat paljon hukkalämpöä ja myös pakokaasupäästöjä. Nyt autoissakin ollaan siirtymässä takaisin sähkökäyttöisiin ratkaisuihin. Junissa polttomoottorien valtakausi jäi melko lyhyeksi, kun liikennöinti tapahtui höyryvoimalla vielä 1960-luvulle saakka ja jo 1970-luvulla pääratoja alettiin sähköistää täällä Suomessakin. Kaikkia rautatieosuuksia ei kuitenkaan ole sähköistetty ja polttomoottoriratkaisuilla on edelleen keskeinen asema niillä liikennöinnissä. Raitiovaunut säilyivät “polttomoottoroinnilta”, koska pystyivät 1900-luvun alun sähköautojen tapaan hyödyntämään kaupunkien sähköverkkoja heti alusta alkaen.

Polttomoottorien valtakausi on nyt päättymässä, mutta monet autonvalmistajat ovat siirtäneet toimintaansa sähköautojen kehitykseen hyvin hitaasti ja vitkastellen, mikä on ymmärrettävää, sillä polttomoottoreiden valmistukseen on tehty paljon investointeja, joita ei voi hyödyntää sähköautojen valmistuksessa. Sähköautoja kyllä valmistetaan, mutta usein jopa tappiolla ja tarvittava kate saadaan edelleen polttomoottoriautojen myynnistä. Monet valmistajat ovat ilmoittaneet, että pystyvät valmistamaan sähköautoja suuria määriä kannattavasti vasta vuonna 2025 tai myöhemmin. Sähköautojen kysyntä on kuitenkin kasvanut voimakkaasti asiakkaiden havaitessa niillä ajamisen olevan paljon polttomoottoriautoilua edullisempaa, koska ne eivät hukkaa energiaa ympäristön lämmittämiseen vaan käyttävät lähes kaiken liikkumiseen. Valtiotkin ovat tukeneet sähköautoihin siirtymistä erilaisin kannustimin. Yhdysvalloissa tätä kannustinjärjestelmää uudistettiin merkittävästi tämän vuoden alussa ja on ollut epäselvyyksiä siitä, mitkä automallit ovat tähän tukeen oikeutettuja ja mitkä eivät. Tästä epäselvyydestä johtuen kuluttajat eivät olleet kovin halukkaita hankkimaan sähköautoa viime vuoden lopulla, vaan pyrkivät lykkäämään hankintaa vuoden 2023 puolelle, jolloin saisivat tuen. Tesla (Motors) on johtava sähköautojen valmistaja ja valmistaa pelkkiä sähköautoja, joiden valmistusprosesseja se on optimoinut paljon enemmän kuin perinteiset autonvalmistajat. Näin Tesla pystyy valmistamaan sähköautoja huomattavasti kannattavammin kuin kilpailijansa. Toisaalta sähköautojen myynti on Teslalle elintärkeää. Näin ollen Teslan täytyi reagoida jollakin tavalla sähköautojen myynnin hiipumiseen Yhdysvalloissa viime vuoden lopulla. Myymättömiä autoja alkoi kertyä varastoon ja Tesla tarjosi ostajille ilmaisia latauksia ja pientä auton hinnanalennusta ja saikin autoja kaupaksi. Vuoden vaihduttua oli kuitenkin edelleen epäselvää, mitkä Teslan mallit olisivat oikeutettuja hankintatukeen ja Teslan autojen myynti lähes pysähtyi. Autoja alkoi kertyä varastoon sadan auton päivävauhtia oheisen kuvan esittämällä tavalla.

( Lähde: https://tesladata.mattjung.net/new-model-y-data/?days=120 )

Kiinassa on maailman suurimmat sähköautomarkkinat ja siten se on Teslalle tärkeä markkina-alue. Teslan suurin tehdaskin sijaitsee Shanghaissa. Kiinassa on satoja sähköautovalmistajia ja kilpailu markkinaosuuksista on kovaa. Hintojen alentaminen on tehokas keino myynnin lisäämiseksi ja tälle oli nyt selvästi tarvetta sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa. Niinpä Tesla laski autojensa hintaa monissa maissa, myös Suomessa, jopa 20%. Aiemmin 60000 euron hintaisen auton saikin nyt alle 50000 eurolla. Kilpailijoita paremman katteen ansiosta Tesla pystyy valmistamaan autoja voitollisesti näilläkin hinnoilla, mutta kilpailijat eivät ehkä pysty myymään suurempia määriä vastaavilla ominaisuuksilla varustettuja autoja samaan hintaan. Taistelu markkinaosuuksista on nyt siirtynyt uuteen vaiheeseen. Näyttää entistäkin todennäköisemmältä, että Teslan Model Y -malli tulee olemaan maailman myydyin automalli vuonna 2023. Tätä mallia valmistetaan sekä Shanghain tehtaalla että Berliinin ja Teksasin tehtailla, joissa tuotanto käynnistyi viime vuonna ja sen pitäisi saavuttaa tavoitteena olevat määrät kuluvan vuoden alkupuolella.

Kuluva vuosi tulee näyttämään, miten kilpailijat vastaavat Teslan haasteeseen. Viime vuonna pienehköjen tuotantomäärien syyksi mainittiin usein komponenttien toimitusvaikeudet. Todennäköisesti todellinen syy on se, että sähköautojen valmistus tuottaa niin heikosti, että niitä ei haluta valmistaa kovin suuria määriä. Vuonna 2022 bensiinin ja dieselin hinta alkoi kohota voimakkaasti kevättalvella. Itsekin päätin toimia tuolloin ja vaihdoin aiemman lataushybridini täyssähköautoon. Kolme kiinnostavaa autoa myytiin sillä välillä, kun pyysin tarjouksen ja ehdin siihen vastaamaan. Lopulta löysin kuitenkin sopivan. Autoliikkeissä puhuttiin, että asiakkaat haluavat ostaa vain autoja, joilla pystyy ajamaan edes jonkin verran pelkällä sähköllä. Lataushybridilläni pystyi näin tekemään ja sainkin siitä mielestäni hyvän hyvityksen, vaikka täyssähköauton hinta olikin varmaan kohonnut vieläkin enemmän. Vuoden ikäisistä käytetyistä sähköautoista maksettiin enemmän kuin uusista, koska ne sai käyttöön heti, kun uutta olisi joutunut odottamaan jopa noin vuoden. Vaihtoautoliikkeet hankkivat Saksasta vähän ajettuja sähköautoja ja kilpailun myötä niiden sisäänostohinta nousi korkeaksi. Sitten alkoi ilmetä merkkejä sähkön hinnan noususta. Lisäksi uusien sähköautojen tilausjonot alkoivat kasvaa ja luvatut toimitusajat venyä jopa yli vuoteen, mikä yhdessä nopeasti muuttuvan markkinatilanteen kanssa teki vaihdossa tulevien autojen hinnoittelusta haastavaa. Sitten oli aivan todellisiakin komponenttien toimitusongelmia, kun esimerkiksi Hyundain saksalaisella komponenttitoimittajalla tapahtui alkukesällä tuotantoprosessissaan virhe, jonka vuoksi kahden kuukauden tuotanto jouduttiin hylkäämään ja kun vaihtoehtoista komponenttia ei ollut nopeasti saatavilla, niin monille suomalaisille asiakkaille ilmoitettiin autojen toimituksen myöhästyvän noin vuodella, vaikka alkuperäinenkin toimitusaika oli noin vuoden luokkaa. Vuoden ylimääräinen viivästys on käyttöauton hankkimisessa aika pitkä ja edellyttää usein jonkinlaisia järjestelyjä kuten esimerkiksi bensiinikäyttöisen tilapäisauton hankkimista odotusajaksi. Monien muidenkin mallien toimitusajat ovat venyneet kuukausia alunperin ilmoitetusta ja suuri osa vuonna 2022 ensirekisteröidyksi aioituista autoista tullaankin rekisteröimään vasta vuonna 2023 tai vieläkin myöhemmin. Epäselvän markkinatilanteen vuoksi monet potentiaaliset ostajat päättivät lykätä uuden auton hankintaa ja ajaa vielä toistaiseksi vanhalla autollaan.

( Lähde: https://www.aut.fi/tilastot/ensirekisteroinnit )

Lopputulemana oli se, että Suomessa ensirekisteröitiin vuonna 2022 uusia autoja yhtä vähän kuin 1990-luvun alun lamavuosina. Suurena syynä tähän on se, että monien sähköautojen toimitusajat venyivät vuoden 2023 puolelle tai jopa vieläkin myöhäisempään ajankohtaan. Sähköautojen ensirekisteröintimäärä kasvoi edellisvuodesta, mutta ladattavien autojen rekisteröintimäärä pysyi suunnilleen samana, sillä lataushybridien osuus laski vuodesta 2021. Liikenteessä olevien autojen määrästä sähköautojen osuus on vielä pieni, mutta kasvaa vuosittain, koska liikenteestä poistuu muita kuin sähköautoja, joita taas tulee liikenteeseen joka vuosi entistä enemmän. Teslan hinnankorjauksen myötä uusia sähköautoja tulee yhä useamman ostajan ulottuville, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten kilpailijat tähän Teslan peliliikkeeseen tulevat reagoimaan. Käytettyjen sähköautojen kauppa vaikuttaa olleen monen kuukauden ajan jumissa ja tarjolla on ollut jatkuvasti yli 4000 sähköautoa. Ehkäpä Teslan hinnankorjaus saa aikaan liikettä tälläkin sektorilla? Jonkinlainen pudotuspeli on odotettavissa ja nyt se on ehkä juuri käynnistymässä?

Liikenteessä olevat henkilöautot käyttövoimittain.
( Lähde: https://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Liikennekaytossa_olevat_ajoneuvot )

Sähköautoilun kannalta merkittävää on se, että Suomen pikalatausverkosto laajeni vuoden 2022 aikana merkittävästi kuten oheinen kuva osoittaa. Omakohtaisena kokemuksena vielä huhtikuussa täytyi Kouvolan seudulla etsiä laturia pienen ruokakaupan pihasta, mutta nyt samoilla seuduilla on valtatien varressa  kaksikin kunnon taukopaikkavaihtoehtoa, joiden molempien pihassa on kuusi pikalaturipistoketta, joten auton saa todennäköisesti heti lataukseen ja voi siirtyä tauolle. Alueellisia eroja on toki edelleen, mutta yleisesti tilanne on muuttunut siten, että pienempiakkuisellakin autolla voi lähteä matkaan oudommillekin seuduille ilman suurempia ennakkovalmisteluja. Tauot voi pitää kokonaisuuden kannalta sopivissa paikoissa eikä tarvitse enää metsästää harvassa sijaitsevia yksittäisiä latureita, jotka olivat kuitenkin usein varattuja tai epäkunnossa, joten joutui odottelemaan tai keksimään jonkun muun ja yleensä paljon hitaamman vaihtoehdon. Sähköautoilusta on siis tullut yhä sujuvampaa aiemman seikkailun sijaan ja jännitystä täytyy etsiä muualta. Tilanne on kuitenkin edelleen se, että on lukuisia latausoperaattoreita, joilla kullakin on oma maksujärjestelmänsä, usein kännykkäsovellus, johon on liitetty maksukortin tiedot. Monet latauslaitteet toimivat “väärälläkin” maksujärjestelmällä, mutta lataus saattaa tällöin olla hyvinkin kallista. Lisäksi osa laitteista toimii edelleen aikaperusteisella laskutuksella, jolloin latauksen hinta riippuu auton kyvystä ottaa latausta vastaan, mikä taas monella autolla laskee merkittävästi pakkasella, jos auton akku ei ole lämmennyt. Toisaalta latausverkoston laajeneminen tarkoittaa sitä, että usein on mahdollista valita juuri tietyn operaattorin latausasema, jolloin eri sovellusten tarve vähenee. EU:lla lieneekin menossa hankkeita latauksen hinnoitteluperusteiden ja maksutapojen yhtenäistämiseen, mutta aika näyttää johtaako tämä toiminta joihinkin käytännön tuloksiin. Itse pidän kyllä kännykkäsovelluksista, joiden kautta voi myös seurata latauksen edistymistä, mutta en usko siihen, että ainakaan lähitulevaisuudessa tulisi yhtä sovellusta, jolla voisi käyttää kaikkien operaattoreiden latureita ilman lisämaksuja.

Olli Taina
Sitoutumaton Hämeenlinna

Totuudenetsijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu