Tiedevastaisuus, mitä se on?

Katselin aamulla ohimennen television aamulähetystä, jossa mainittiin tennispelaaja Novak Djokovicin olevan “tiedevastainen”. Tuo termi tulee vastaan aina silloin tällöin, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Tieteen tehtävän pitäisi olla tutkia havaittuja ilmiöitä ja kehittää teorioita selittämään ne. Näitä teorioita ja niihin pohjautuvia laskentamalleja voitaisiin sitten käyttää apuna havaittuja ilmiöitä hyödyntävien käytännön ratkaisujen toteutuksessa. Mielestäni todellista tiedevastaisuutta on se, että havaittuja ilmiöitä ei tutkita tarkemmin.

Laadin äskettäin kirjoitelman ns. “elektroniklustereista”, joita monet tutkijat ovat vuosien saatossa havainneet, mutta useimmiten jättäneet tutkimatta ( https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/olli-taina/energia-ja-sen-tehokas-kaytto/ ). Esimerkkeinä Winston Bostick, NISTin tutkijat ja nimeltä mainitsematon Kalifornian Yliopiston tutkija ( https://en.wikipedia.org/wiki/Winston_H._Bostick , https://www.sciencehistory.org/distillations/the-frontiersman ). Bostick kyllä jatkoi tutkimuksiaan pidemmällekin ja yhdysvaltalainen Kenneth Shoulders jatkoi Bostickin työtä ja kehitti menetelmiä luoda ja kasvattaa näitä klustereita, joita hän kutsui nimellä EVO (Exotic Vacuum Objects). Shoulders on dokumentoinnut tutkimustaan ja tuloksiaan kirjaan “EV – A Tale of Discovery”: https://drive.google.com/file/d/1G_7yHQrRVPOMAPheiUnNF73woc-m4MJF/edit . Shoulders teki EVO-tutkimusta 1970-luvun lopulta 2000-luvun alkuun ja käytti klustereista nimitystä “EV”, joka sittemmin on vakiintunut lyhenteeksi käsitteestä Electric Vehicle eli sähköauto, joten selvyyden vuoksi on parempi käyttää klustereista lyhennettä EVO. Shoulders toimi riippumattomana tutkijana omassa laboratoriossaan, mikä onkin merkittävin syy sille, että hän pystyi tuota tutkimustaan jatkamaan. Shouldersin mukaan EVOt kanavoivat energiaa lähteestä, jota hän ei tarkemmin määritellyt. Lisäksi niillä oli kyky “purkaa” ainetta, jonka jälkeen muodostui uusia alkuaineita, mikä mahdollisti myös radioaktiivisten aineiden käsittelyn, sillä luonnon pyrkiessä energiaminimiin syntyvät uudet aineet eivät olleet radioaktiivisia. Shoulders esitteli havaintojaan muiden muassa Caltech-yliopiston tunnetulle fyysikolle Richard Feynmanille, joka tyrmäsi ne suoralta kädeltä, mutta saatuaan tietää muidenkin havainneen vastaavia ilmiöitä, Feynman lähetti Shouldersille anteeksipyyntökirjeen: “… When you were in my office I could not see how 10^10 or 10^11 electrons could be kept as a ball in a vacuum without ions. . . . I must apologize for it has come to my attention that it is indeed possible. …”. Miksi Feynman suhtautui Shouldersin havaintoihin aluksi noin kielteisesti?

Tom Bearden kuvaa dokumentissaan https://cheniere.org/articles/How%20an%20EM%20circuit%20powers%20its%20load%20–%20and%20solving%20the%20world%20energy%20crisis1-1b.pdf , kuinka liikemies ja pankkiiri J.P. Morgan 1800-luvun lopulla palkkasi vaikutusvaltaisia tutkijoita laatimaan teorioita ja laskentamalleja, jotka tukivat Morganin mielestä tarpeellisia käsityksiä. Keskeinen asia oli se, että aiemmin yleisesti tunnustettu “eetteri” ja sen energian tehokas hyödyntäminen esimerkiksi valon tai lämmön tuottamiseen ei sopinut Morganin liiketoimintaan, jossa erilaisten polttoaineiden myynti oli alkanut näytellä yhä suurempaa osaa. Oma fysiikanopettajani opetti koulussa aikoinaan, että Michelson-Morleyn koe osoitti, että eetteriä ei ollut olemassa. Tuo on kuitenkin vain yksi tapa tulkita koetuloksia. Morgan sai rahan voimalla luotua oman rajoittuneen todellisuutensa ja tieteestä tuli yhä enemmän väline, jolla voitiin tukea rahoittajien haluamia päämääriä. Jos halusi tutkia jotain muutakin eikä vain rajoittua tähän, niin oli suuri riski joutua vaikeuksiin. Joidenkin mielestä “tiedevastaisuus” vaikuttaa olevan sitä, että ei halua rajoittua tähän rahan avulla rajoitettuun todellisuuteen. Oliko Kenneth Shoulders “tiedevastainen”, kun alkoi tutkia tarkemmin ilmiötä, jonka oli itse kokeellisesti havainnut kuten moni muukin oli tehnyt, vaikka vallitsevat teoriat eivät näitä havaintoja tukeneetkaan? Shouldersin tulokset selittävät monien sellaisten aikojen saatossa esiteltyjen keksintöjen toiminnan, jotka ovat jääneet mysteereiksi tai ne on yritetty leimata jonkinlaisiksi huijauksiksi. Mielestäni havaittujen ilmiöiden ja niiden hyödyntämismahdollisuuksien tutkimatta jättäminen on ennemminkin tyhmyyttä.

 

0
Olli Taina
Sitoutumaton Hämeenlinna

Totuudenetsijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu