Malminetsintä uhkaa puhtaita vesiä Oulussa

Vesi on elämän perusedellytys. Tällä hetkellä sitä tulee puhtaana kraanasta meilläkin Toppilansalmessa. Mutta onko mikään itsestäänselvyys Suomessa tai Oulussakaan – varsinkaan tulevaisuudessa?

Uuden yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 24.8. käsitellään myös Oulun kaupungin lausuntoa Martimon alueella Kiimingissä sijaitsevaan malminetsintälupaan, jota on hakenut Arctic Minerals Exploration AB. Kyseessä ei ole mikään pieni alue, vaan se on kooltaan kaikkiaan 4455 hehtaaria ja hakusessa on kuparia, sinkkiä, lyijyä, hopeaa ja nikkeliä.

Hanke on herättänyt Oulussa paljon aktiivista keskustelua kansalaisten kesken, ja hyvä niin. Se kertoo osaltaan siitä, että Suomen kaivoslaki on ehdottomasti päivittämisen tarpeessa. Tällä hetkellä Suomi on monella tapaa Pohjoisen Kongo, jonne on helppo tulla nappailemaan maan uumenien hedelmiä. Metallit katoavat noin vain ulkomaalaisten firmojen haltuun, eivätkä jää hyödyntämään mitenkään paikallista aluetaloutta.

En vastusta kaivostoimintaa, jos se voidaan tehdä kestävällä tavalla. Kyseisessä tapauksessa siitä ei vaikuta olevan kyse. Kyseessä olevalla Martimon alueella on paljon herkkiä vesistöjä (joista monet Natura-suojeltuja) ja erityisen ongelmallisia ovat sillä sijaitsevat pohjavesiesiintymät. Oulun Vesi on tehnyt alueelle selvityksen juomavesivarauksen osalta ja onpa alueella jo nyt vedenottamoita.

Oulun Vesi onkin suhtautunut Martimon malminetsintälupaan kielteisesti peläten sen vaarantaen pohjavesien puhtauden. Huoli on ymmärrettävä, koska pohjavesiä on saastunut monesti kaivostoiminnan tuloksena.  Lisäksi ongelmallista on Natura-alueiden sijaitseminen malminetsintä-alueen välittömässä läheisyydessä. Malminetsintäluvassa 50 metrin suojavyöhyke on aivan liian pieni.

Toivonkin, että nyt yhdyskuntalautakunnassa esillä olevaa lausuntoluonnosta voitaisiin vielä tiukentaa nykyisestään. Tällä hetkellä sen loppupohdinnassa todetaan, että siitä voi aiheutua mahdollisesti terveys- ja ympäristöongelmia ja pohditaan, että lupaa tulisi tarkoin harkita, ellei lupaehdoin pystytä varmistamaa, ettei näitä haittoja tule.

Mielestäni suoraselkäistä olisi sanoa suoraan, ettei lupaa tule myöntää, jollei pohjavesialueita rajata sen ulkopuolelle ja Natura-alueiden suojavyöhykkeitä suurenneta selkeästi.

PS. Erityisen ongelmallista on se, että Tukes pyysi lausuntoja malminetsintäluvasta kesken heinäkuun lomakauden. Esimerkiksi Oulun kaupungin ”myöhässä” tuleva lausunto otetaan kyllä huomioon.

Silti vääjäämättä tulee mieleen ajatus siitä, onko ajatuksena ollut viedä malminetsintälupaan liittyvät prosessit lävitse mahdollisimman pienellä huomiolla kriittisen palautteen vähentämiseksi?

+1
OlliKohonen
Vasemmistoliitto Oulu

Isä ja puoliso.

40-vuotias sairaanhoitaja ja FM viestinnästä. Oulun varavaltuutettu, OSAO:n yhtymäkokouksen 2.vpj. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston pj, Vasemmistoliiton puoluevaltuutettu.

Tuiran seurakuntaneuvoston jäsen, Oulun kirkkovaltuuston 1. varajäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu