EU:ssa Suomelle vihamielisiä jäsenmaita

Valtioneuvosto hyväksyi 29.10.2020 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja antoi sen eduskunnan käsiteltäväksi. Selonteossa ei varsinaisesti nimetä uhkia. Venäjä kyllä mainitaan laskujeni mukaan 34 kertaa ja Kiina 25. Venäjää ei määritellä mitenkään, sen toimintaa kuvaillaan eri tavoin. Kiina sen sijaan määritellään seuraavasti:

EU:n Kiina-politiikan yhtenäisyys ja johdonmukaisuus on Suomelle tärkeää. Kiina on EU:lle ja Suomelle samanaikaisesti yhteistyökumppani, taloudellinen kilpailija ja järjestelmätason haastaja. Suomi vahvistaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Kiinaan liittyvissä kysymyksissä. (s.32)

Kun katsoo vaarallisena pidetyn Kiinan määritelmää, herää kysymys, sopisiko määritelmä EU-valtioihin X ja Y? Pitäisikö jotkin EU-jäsenvaltiot nimetä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa Suomelle vihamielisiksi valtioiksi?

Aikoinaan EU-valtio X suhtautui Suomen itsenäisyyteen hyvin torjuvasti. Ranska tunnusti Suomen 4.1.1918, mutta maan X edustaja suhtautui siihen varauksellisemmin ja totesi ”Suomen liittyvän läheisesti Venäjän kysymykseen, ja siksi Suomi pitäisi myös käsitellä sen kanssa myöhemmin”. Tunnustuksen tulo kestikin.

Alle sata vuotta myöhemmin valtio X:n johto esitti Suomesta ja suomalaisista hyvin negatiivisia kommentteja julkisuudessa. Sittemmin on käynyt ilmi, että valtio X:n alueella käytettävät varat ovat rikollisen väärinkäytön kohteena ja niitä ei tietenkään saada koskaan takaisin. Valtio X on myös uhannut EU-erolla, jos ”solidaarisuutta” (eli lisärahaa) ei löydy. Sinänsä olisi hienoa, jos EU hajoaisi, mutta eikö arvopohja ole kapea, jos se pohjautuu vain rahan saamiselle muilta?

Kun Suomi neuvotteli EU-jäsenyydestä, maan Y johtaja uhkasi vetää karille koko hankkeen (mikä sinänsä olisi ollut hienoa). Hänen käytöksensä neuvotteluissa oli ala-arvoista, ilman pienintäkään kunnioitusta Suomea ja suomalaisia kohtaan ja hän piti maansa ansioina neuvottelutuloksen syntymistä. Hän karjui MTK:n Esa Härmälälle ja yleisesti hänen käytöstään on luonnehdittu sivistymättömäksi ja röyhkeäksi. Tästä kertoo mm. Veli Sundbäck kirjassaan ”Marginaalista ytimeen, Suomi Euroopan unionissa 1989-2003). Humalatila oli myös pysyvä osa kyseisen johtajan käytöstä. Tukipakettirahat kaksikymmentä vuotta myöhemmin menivätkin toisen kahden ison EU-maan pankeille, se tosin kerrottiin vasta myöhemmin.

Suomen maassa X toiminut suurlähettiläs totesi, että korkean tason vierailut ennen Suomen EU-jäsenyyttä olivat ”tuiki harvinaisia”.

Suomen ei pitäisi olla kummankaan valtion kanssa taloudellisessa tai poliittisessa liitossa. Miksi Suomi käyttää paljon resursseja miellyttääkseen Suomelle vihamielisiä, mutta tärkeydeltään vähäpätöisiä maita?

 

 

 

 

+15
OlliKotro
Perussuomalaiset Helsinki

Laura Huhtasaaren avustaja Euroopan parlamentissa. Kirjoittajan mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä edusta minkään muun tahon kantaa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu