Kenen pussiin pelaa Tytti Tuppurainen?

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen oli tänään 10.2. eduskunnassa kysellyt, kenen asialla ovat elvytysrahastoa vastustavat. Germaanista filologiaa opiskellut Tuppurainen viihtyy mitä mainioimmin Ranskan ja Saksan suurlähetystöjen kekkereissä ja hän onkin pidetty vieras kutsuilla, sillä hänen eurofederalistisista mielipiteistään saksalaisten ja ranskalaisten diplomaattien on ilo raportoida pääkaupunkeihinsa.

Tuppurainen kannattaa siis elvytysrahastoa, jonka lopputulema Suomen osalta on, että kustannukset ovat vähintään 6,6 mrd, jopa enemmän.  Takaisin saadaan, mitä saadaan, ehkä. Kuten Perustuslakivaliokunnan lausunto 16/2020 toteaa,

”Komission liikkeelle laskemien joukkovelkakirjojen rajoista korkoriskin osalta ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. ”

Tuppurainen on siis sellaisen tahon asialla, joka hyötyy, jos korot lähtisivät nousuun, kuten jossain vaiheessa tapahtuu.

Hallituksen esitys 260/2020 , jossa elvytysrahasto esitellään EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ohella, sisältää myös uusia rahanlähteitä EU:lle. Suomi joutuu valtiona maksamaan EU:lle kierrättämättömään muovipakkausjätteen määrään perustuvia maksuja, jotka muodostuvat, kun yhdenmukaista verokantaa sovelletaan kunkin jäsenvaltion tuottaman kierrättämättömän muovipakkausjätteen painoon. Verokanta on 0,80 euroa kilogrammaa kohti.

Tuppurainen on siis sellaisen tahon asialla, joka haluaa, että EU-tasolla mennään kohti EU-verotusta. Se, että maksun maksaa valtio, ei muuta sitä tosiasiaa, että raha on kansalta kerättyä verorahaa.

Kuten Perustuslakivaliokunnan yllä mainitussa lausunnossa todettiin,

”Unionin perussopimuksissa ei ole osoitettu unionille itsenäistä lainanottovaltuutta, eikä aikanaan esimerkiksi Lissabonin sopimuksen (tai aiempienkaan perussopimusten) käsittelyssä siten tullut ajankohtaiseksi hyväksyä vaikeutetussa järjestyksessä tällaista poikkeamaa perustuslaista”

Tuppurainen on siis sellaisen tahon asialla, jonka mielestä unioni voi velkaantua, vaikka sille ei ole oikeusperustaa.

Perustuslakivaliokunta viittaa myös SEUT artiklaan 125, joka kuuluu:

 

1.   Unioni ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita jäsenvaltioiden keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi. Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi.

2.   Neuvosto voi komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan tarvittaessa täsmentää 123 ja 124 artiklassa sekä tässä artiklassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavat määritelmät.

Tuppurainen on siis sellaisen tahon asialla, jonka mielestä artikla 125:ä ei tarvitse noudattaa.

Koska Italian valtionlainojen korot lähtivät laskuun uuden elvytyspakettia ja EU-integraatiota ajavan pääministerin Draghin otettua johdon, voisi ainakin päätellä, kuka tai millaiset tahot elvytyspaketista erityisesti innostuivat. Draghi kertoikin jo haluavansa euroalueelle oman budjetin. Sille Draghi saa varmasti Sanna Marinin, Matti Vanhasen, Tytti Tuppuraisen, Rysky Riiheläisen, Uuninpankkopojan, Antti Kurvisen ja EK:n sekä SAK:n  kummisetien varauksettoman  tuen.

Mutta kenen pussiin pelaa Tytti Tuppurainen? Joko keksit vastauksen? Niin minäkin, eihän se niin vaikeaa ollut, eihän?

 

OlliKotro
Perussuomalaiset Helsinki

Laura Huhtasaaren avustaja Euroopan parlamentissa. Kirjoittajan mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä edusta minkään muun tahon kantaa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu