Historia on tunnettava hyvin, jotta siitä voisi oppia

Suomen nykyisen hallituksen kokoonpano kertoo, että lähihistoriamme menestyksiksi osoittautuneet vaiheet ovat todennäköisesti olleet hallituksen taustavoimien esikuvina hallituspohjaa valittaessa. Esimerkkeinä olkoot Suurlakko 1905 ja Talvisota 1939-40.

Suurlakko syntyi alun perin vastauksena Venäjän sortotoimille. Sen käynnisti eliitti. Saadakseen lakolle laajaa kannatusta, eliitin oli otettava nouseva työväenliike ja myös alkava maaseudun asiaa ajava alkiolaisuus mukaan. Tämä taas vaati sitä, että näiden liikkeiden vaatimuksiin yhteiskunnallisista uudistuksista oli vastattava. Tästä seurasi sitten mm yleinen äänioikeus, jossa myös naiset saivat äänioikeuden. Tulos oli ehdottomasti kansan parhaaksi.

Talvisota yhdisti kansan Venäjän perusteettoman hyökkäyksen ja tässäkin tapauksessa Suomen hallitsevan eliitin työväenliikkeelle tekemien myönnytysten tuloksena. Esimerkkinä tästä on tammikuun kihlaus, jossa SAK:n neuvotteluoikeus työehdoista tunnustettiin. Tämäkin oli kansan parhaaksi, eheytti sitä ja auttoi kestämään sodan ja sen seuraukset.

Näissä kummassakin tapauksessa mukaan otetulla kansanosalla ja sen johtajilla oli tietysti omia mutta myös koko kansan hyvinvointia edistäviä konkreettisia tavoitteita. Niitä ajettiin tosissaan, niiden toteuttamiseksi oli tehty täsmällisiä ohjelmia ja tavoitteet olivat vähitellen hyväksyttävissä myös valistuneen eliitin piirissä. Näin syntyi lopulta hyvinvointivaltio – vakavalla yhteistyöllä.

Keväällä 2023 kootun hallituksen taustavoimilla on varmasti ollut tavoitteena saada aikaan jotakin suurta myös kansan parhaaksi tarkoitettua hyvää ottamalla ”kansan ääneksi” tai ”riippumattomaksi työväenpuolueeksi” luokittelemansa puolueen hallitukseen mukaan. Ajatuksena oli varmasti myös sitouttaa se normaalin demokratian toimintatapoihin. Mutta melko pian osoittautui, että kansan ääneksi oletetun puolueen johto olikin kiinnostunut vain vallasta ja Suomen pitämisestä puhtaana vääränlaisista ihmisistä. Pohjana oleva populistinen suomalaisesta todellisuudesta irti oleva ulkomaisten esikuvien pohjalta syntynyt kokoelma puheita ja kirjoituksia, puhumattakaan käytössä olevasta kielenkäytöstä ei kuitenkaan anna mitään osviittaa yhteiskunnan kokonaisuuden toimintamallista. Todellista pyrkimystä kaikkien Suomessa asuvien yhteiseen hyvään ei ole.

Tämä absurdi tilanne vie Suomea henkiseen ja taloudelliseen lamaan. Kaikkien Suomessa asuvien hyväksymiseen ja hyvään pyrkivien voimien on pian korjattava tämä tilanne.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu