”Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia mutta siat ovat tasa-arvoisempia kuin muut eläimet”

Nyt on ns demokratioissa menossa vaihe, jossa monet puolueet hakevat kannatusta yksinkertaistamalla asioita, luomalla epäluuloja ja vihaakin vähemmistöryhmiä kohtaan, poimimalla julkisuusarvon mukaan yhteiskunnan toimintoja ja toimijoita kritiikin kohteiksi, viihteellistämällä vakavia asioita, uhriutumalla kritiikistä sekä korostamalla kollektiiviseen yleiseen kokemukseen sopivaa ulkoista uhkaa sekä leimaamalla vastustajia tuon ulkoisen uhkaajan kotimaisiksi liittolaisiksi.

Kaikki puolueet eivät toimi näin. Merkittäviä poikkeuksia on. Olkoot esimerkkeinä Suomessa Vasemmisto ja Britanniassa Labour. Näissä kummassakin puolueen johtaja on ensinnäkin perillä koko yhteiskunnan todellisesta tilasta ja ottaa sen lähtökohdaksi politiikkaan. Vahva tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuva ideologia on tietysti tärkeänä taustatekijänä mutta kannanotoissa näkyy ymmärryksen lisäksi pragmatismi, maalaisjärki. Tämä toimintamalli vaatii todellista rohkeutta, pelkäämättömyyttä.

Populismin keinoja käyttäviä puolueita on kahta lajia. Lajit erottuvat toisistaan puoluejohtoa tarkastelemalla. Toisessa näennäisesti heikko puoluejohto sallii populismia puolueessa niin kauan kuin se tuo kannatusta ja näin saadun vallan kautta mahdollistaa puolueen taustavoimien etujen ajamisen. Toinen laji pohjaa puhtaasti teoreettiseen näennäisloogiseen ajatteluun. Tässä puoluejohto nojaa menneisiin totalitarismin esikuviin ja rotuoppeihin. Johto on koko ajan näkyvissä jossakin kriittistä ajattelua ja toimeliaisuutta matkivassa muodossa, mieluusti syyllisiä etsien, luoden keinotekoista me-henkeä erityisesti politikan sisältöä seuraamattomiin kansalaisiin.

Populismin menetelmien menestys houkuttaa myös vanhoja puolueita. Se saattaa niissä terävöittää vanhoja ideologioita, aktivoida eturyhmiä ja johtaa pyrkimyksiin vallan lisäämiseksi ja sen sementoimiseksi myös lakien avulla. Tästä on nyt esimerkkinä vankasti kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuuteen nojaavan selkeän ja ymmärrettävän Suomen perustuslain akuutin tarpeen mukainen soveltaminen. Näin ennakkotapauksella luodaan malli, jolla myös sisäiseen uhkaan voidaan reagoida perusoikeuksiin puuttumalla.

Näin pienessä, pienenevässä kansassa ei voi olla ryhmiä, jotka ovat ”tasa-arvoisempia kuin muut…ihmiset”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu