Maailmanjärjestystä on hyvä ennakoida

On oikein ja kunniakasta seurata ja ottaa kantaa maailmanmenoon oikeuden ja demokratian toteutumisen kannalta. Kuitenkin kyetäksemme edes jossakin määrin ennakoimaan maailman tapahtumia, kannattaa seurata rahan ja vallan motiiveja, sijaintia ja liikkeitä ”isossa kuvassa”. Tässä mielessä voidaan ison kuvan toimijat nimetä: USA, Kiina, Intia, Eurooppa, Saudi-Arabia, Venäjä, Afrikka. Ne eivät ole toimintatavoiltaan samankaltaisia eikä merkitykseltään samanarvoisia. Voidaan jopa kysyä, onko tuossa ryhmässä varsinaisia subjekteja muita kuin USA ja Kiina. Vielä voi kysyä, että voivatko Eurooppa ja Afrikka esiintyä yhtenäisinä tuossa luettelossa. Kaikilla näillä on kuitenkin rahaa tai ainakin resursseja niin paljon, että ne vaikuttavat maailmanmenoon väistämättä.

Mutta isoon kuvaan!

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nopeutti maailman taloudellisen vallan ja resurssien jakoa päätoimijoiden USA:n ja Kiinan kesken. Tiedämme, että erityisesti USA mutta myös Kiina operoi pääasiassa suuryritystensä kautta mutta valtionimien käyttö yksinkertaistaa tarkastelua. Hyväksyessään Venäjän toimet, Kiina on saanut tiukan otteen Venäjän valtavista resursseista ja markkinapotentiaalista. USA:ssa pelätään, että demokratian puolustaminen Ukrainaa tukemalla jättää sen nuolemaan näppejään Venäjän markkinoita jaettaessa. Epävarmuutta lieventää joidenkin suuryritysten avoin tai peitelty pysyminen Venäjällä sekä retoriikan tasolla uhkaus Trumpin uudesta presidenttiydestä. Tietysti tuki Ukrainalle on ollut tarpeellista tukea myös omille suuryrityksille, jotka näin säilyttävät iskukykynsä.

Muista ison kuvan toimijoista Intia ja Saudi-Arabia autokratioina pystyvät reagoimaan hyvin nopeasti ja sijoittumaan siten oikealla hetkellä oikealle puolelle USA:n ja Kiinan kilpailussa. Afrikka ja Eurooppa ovat tässä joukossa objekteja, Afrikka selkeämmin kuin Eurooppa. Euroopalla on näet resursseja ja rakenteita (EU ja Nato), joiden turvin ja joita kehittämällä se voi nousta tärkeäksi hyötyjäksi.

Lopullinen askel tällä tiellä olisi Euroopan liittovaltio. Kaupunkivaltio-ruhtinaskunta-kansallisvaltio-demokratia-kehitys on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa liittovaltion ajaminen ja toteutuminen vaatii yhteiseksi koettujen intressien ja uhkien tunnistamisen lisäksi karismaattisia johtajia EU:n syntyhistorian tavoin. Puolustusrakenteet hoituisivat samalla ajan tasalle. Emme olisi enää täysin riippuvaisia USA:n hallussa olevasta Naton viidennen artiklan tulkinnasta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu