Ohjaako hallituksen toimia kansan paras?

Tätä edeltävällä hallituskaudella Suomella meni hyvin. Näin oli huolimatta globaalisti levinneestä koronasta ja myös globaalisti vaikuttavasta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen seurauksena iskeneestä energiakriisistä. Hallitus reagoi yhteistyössä silloisen opposition kanssa tehokkaasti näihin kaikkiin. Lisäksi hallitus vei loppuun pitkään valmistellun soten ja toisen asteen koulu-uudistuksen. Yrityksiä tuettiin ja kansalaisten tulotaso kasvoi lisääntyneen työllisyyden myötä. Yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi otettiin myös velkaa, joka on normaali valtion käyttämä keino taata mahdollisimman tasainen kehitys.

Vuoden takaisia vaaleja lähestyttäessä juuri tuo toimintojen takaamisen keino, velka, tuli sitten välineeksi, jolla äänestäjät ohjattiin tukemaan puolueita. jotka lupasivat lopettaa velaksi elämisen. Velkapelotteluun ei liitetty mitään selitystä puhumattakaan ymmärrystä siitä, että miksi sitä oli otettava. Oli vain velka, joka oli kaiken pahan syy. Velan ottajat olivat syyllisiä johonkin tosi pahaan – velan ottamiseen. Tämä simppeli viesti syrjäytti sitten äänestyskopissa monen kansalaisen omakohtaisen positiivisen kokemuksen velasta, jonka avulla hän on selviytynyt huonoista ajoista tai edistänyt omaa hyvinvointiaan.

Suomen systeemi ei anna suoraan millekään puolueelle mandaattia maan hallitsemiseen. Hallitus syntyy puolueiden kesken käytävien neuvottelujen tuloksena. Vaaleissa eniten edustajapaikkoja saanut voi valita hallituskumppaninsa. Vaihtoehtoja monipuoluejärjestelmässä on käytännössä aina. Yhteisestä ohjelmasta on tietenkin ainakin muodollisesti sovittava. Vaaliohjelmat eivät ole sitovia, puolueet voivat sopia mitä hyvänsä.

Julkisen tiedon perusteella kävi selväksi, että hallitusta muodostettaessa vaalilupaukset unohdettiin, velan kasvun pysäyttäminen jäi sivuun. Tosin retoriikan tasolla se vielä jatkuu, vaikka velkaa otetaan lisää enemmän kuin koskaan ennen. Monelta osin hyvinkin tarkka hallitusohjelma kuitenkin syntyi ja siinä erityisesti kirjataan sosiaalietuuksien ja työelämän sääntöjen huononnukset sekä yllättäen myös palkkaveron kevennykset. Erikoista on myös se, että huolimatta työvoimapulasta, maahanmuuttoon tuli lisää rajoituksia. Hallitusohjelman tasolla tapahtui siis jyrkkä muutos edellisen hallituksen kansalaisten hyvinvointia tukevaan linjaan verrattuna. Lisäksi tapahtui valtava muutos joidenkin hallituksen jäsenten ja hallituspuolueiden useiden edustajien julkisessa käyttäytymisessä. Turhautumat ja suoranainen ihmisviha tulivat näkyviksi.

Mitkä voisivat olla syitä edelliseen hallitukseen verrattuna suureen muutokseen hallitusohjelmassa ja hallituksen hallitsemisen tavassa sekä yleisen tapakulttuurin vastaiseen käyttäytymiseen? Huoli velasta ei selvästikään kuulu näihin syihin mutta halu mahdollisimman suureen valtaan näihin syihin varmasti kuuluu, osin myös henkilökohtaiset syyt, pelot oman aseman tai merkityksen menettämisestä. Viime hallituskausi oli varmasti traumaattinen monille vaikuttajille ja auktoriteeteille erikoisesti pääministerin kansainvälisen näkyvyyden, spontaaniuden ja tehokkuuden vuoksi. Tärkein konkreettinen tavoite nyt on selvästi ollut varmistaa, että taloudellinen valta pysyy oikeissa käsissä ja että yhteiskunnan avaintehtävät resurssoidaan vallalle kiitollisella ja sille uskollisella väellä. Tarpeellisten lakien läpimenon varmistamiseksi napin painajaksi kelpaa kuka hyvänsä.

Hallituksen aika voi loppua kesken mutta jos vallan sementointi onnistuu, alkaako hallitus vihdoin edistämään pakollisia isoja asioita: infran ja vihreän siirtymän vaatimia investointeja, maahanmuuton aktiivista edistämistä, koulutusta, tutkimusta, tuotekehitystä, pienyritysten klusterointia, soten palvelujen kehittämistä, EU- ja Nato-yhteistyön syventämistä? Ohjaako se kaupallisten yhteistyökumppanien etsintää ja vielä, ei vähäisimpänä, vaatiiko se kaikkien Suomessa asuvien ja tänne muuttavien ihmisten tasapuolista ihmisarvoa kunnioittavaa käyttäytymistä? Oikeata tekemistä olisi paljon. Ovatko resurssit tähän kunnossa?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu