HUS – Potilastietoa miljardeilla

Normaalisti poliittisissa blogauksissani en merkittävissä
määrin korosta omaa osaamistani. Nyt on kuitenkin pakko tehdä poikkeus, sillä käsittelyssä
on HUS:n potilastietojärjestelmä ja Apotti-hanke. Kyseessä on jo aiemminkin
esiin nostamani
kokonaisuudessaan hieman alle kahden miljardin euron
massiivinen hankekokonaisuus. HUS:n osuus tästä on 350–450 miljoonaa euroa.

Teen työkseni tietojärjestelmiä päällikkötasolla. Olen ollut
vetämässä ja osallisena useiden miljoonien eurojen hankkeissa. Silti HUS:n miljardiluokan
hanke ylittää selvästi oman kokemukseni ja tämän takia olenkin halunnut käyttää
riittävästi aikaa perehtyäkseni asiaan kunnolla ennen kuin sanon mitään
pitävää.

Potilastietojärjestelmä on massiivinen kokonaisuus.
Vaikeustasoltaan potilastietojärjestelmän rakentaminen on samaa luokkaa kuin globaali
logistiikan toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen Nokialle korvaten 200
vanhaa järjestelmää ilman tuotantokatkoksia.

Puheet ilmaisista ja helpoista ratkaisuista, joissa
kaikenratkaiseva hopealuoti tulee taivaalta, on syytä unohtaa saman tien. Populistisesta
käsienheiluttelusta ei ole kenellekään mitään hyötyä. Tämä ei ole ACTA, joka
kaadetaan suuren kansanjoukon hurratessa (ja hyvä, että kaatuikin).

Hankkeen käynnistämisestä päättää käytännössä Helsingin
terveyslautakunta. Materiaali päätöksiä varten on täällä.

Omat huomioni materiaalin perusteella on kuvattu
seuraavissa. Päätöksentekijöiden työtä helpottaakseni olen korostanut tekstissä
kappaleet, joihin ehdotan muutoksia.

== Halvin ei saa voittaa! ==

Esityslistan
perusteella HUS on valitsemassa hankkeelle yhden toimittajan, joka karsitaan
normaalissa neuvottelukilpailutusmenettelyssä valittavista toimittajista.
Lisäksi hankkeen esityslistassa ehdotetaan toimittajan valinnan kriteeriksi ”kokonaistaloudellista
edullisuutta”.

Tässä ollaan menossa pahasti metsään.

Kokonaistaloudellinen edullisuus on byrokraattista
kapulakieltä ja tarkoittaa suomeksi sitä, että halvin voittaa. Periaatteessa
näin ei ole, mutta käytännössä en ole kertaakaan nähnyt julkista tietojärjestelmää,
jossa ”kokonaistaloudellisesti edullisin” olisi esimerkiksi laadukkain.

Kun muistaa hankkeen koko pääkaupunkiseutua ja suomalaista
yhteiskuntaa vavisuttavan vaikutuksen, ensisijaisena valintakriteerinä ei pidä käyttää
edullisuutta. Hankkeen ensisijaisena
valintakriteerinä täytyy käyttää tulevan tietojärjestelmän vaikutusta
terveydenhoidon toimintojen tehostumiseen.
Vain näin voidaan varmistaa,
että IT-investoinnista on oikeaa hyötyä.

Ehdottamaani valintakriteeriä voi perustellusti kritisoida
siitä, että toimintojen tehostumista järjestelmän avulla on vaikea mitata.
Mittari ei ole silti mahdoton. ROI-ajattelu toimintojen tehostumisesta on
arkipäivää kaikissa teollisuuden IT-investoinneissa.

Toinen hankinnassa
oleva ongelmallinen kohta on
ajatus
vain yhden toimittajan valinnasta
. Tällä liikkeellä HUS pelaa käytännössä
Suomen terveydenhoitoalan markkinat vain yhdelle toimittajalle, jolla on jatkossa
täysin ylivoimainen markkina-asema muihin toimittajiin nähden. Kaikki
arvannevat mitä hinnoille ja joustavuudelle tapahtuu tässä tilanteessa.

Hankinnassa pitää
edellyttää useita toimittajia ja ratkaisua, jonka Suomessa pystyy toimittamaan
joko osittain tai kokonaan vähintään kolme varteenotettavaa toimittajaa
. Absoluuttinen
toimittajariippuvuus (vendor-lock-in) täytyy pystyä välttämään.

Hankinnallisesti asia voidaan järjestää esimerkiksi siten,
että valittavan toimittajan on
muodostettava yhteenliittymä vähintään kahden muun IT-alan toimittajan kanssa
siten, että yhdelläkään osapuolella ei ole yli 40 % osuutta toimitettavasta
kokonaisuudesta. Yhdellä toimittajalla on kuitenkin oltava kokonaisvastuu toimituksesta
.

== Ongelmallinen hankintarengas ==

Toinen merkittävä ongelma hankkeessa on kunnallinen
itsehallinto. Hankkeessa esitetään, että hankkeessa mukana olevat kaupungit
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi) muodostavat
hankintarenkaan.

Rengas sinällään on järkevä ajatus, mutta sitä ollaan
vesittämässä. Määritysten mukaan nimittäin ”hankintarenkaan kukin jäsen toimii
omana hankintayksikkönä”.

Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että yksittäiset
kaupungit päättävät itsenäisesti mitä ne hankkivat käyttöönsä ja milloin.
Rakenne suorastaan kerjää ongelmia. Seurauksena tulee takuuvarmasti olemaan
useiden järjestelmien tilkkutäkki, jossa projektit etenevät eri tahtia ja jopa
toisistaan eroten. Lopputuloksena on tehoton nykytila, jossa kunnat toimivat
erikseen.

Tässä vaiheessa hanketta virhe on helppo korjata. Asia on korjattava tehokkaimmin siten, että
hankintarenkaan jäsenet sitoutuvat delegoimaan päätös- ja hankintavallan itse
renkaalle
. Näin hankkeesta saadaan tehokas järjestelmien ja palveluiden
ostaja.

Pidän itse erittäin ongelmallisena sitä, että kokonaishankkeen
organisaatiossa ohjausryhmällä ei ole riittävästi päätäntävaltaa hankkeesta.
Merkittävä osa päätösvallasta on jakautunut kymmenien henkilöiden Kehittämis-
ja neuvotteluryhmille.

Hankkeella on oltava
yksi yhteinen ylin päättävä taho, jonka päätäntävallalle kaikki muut
organisaatiot ovat alisteisia. Luontevin tapa organisoida asia on määritellä
ohjausryhmä ylimmäksi päättäväksi tahoksi. Kehittämisryhmä, neuvotteluryhmä,
asiantuntijaryhmät ja hanketoimisto olkoot ohjausryhmän valmisteluelimiä
.

Ohjausryhmän on myös erittäin perusteltua kokoontua joka
kuukausi.

Hankeorganisaatiossa on myös kauneusvirhe hankesuunnitelman kappaleessa
6.2. Kappaleessa määritellään, että valittu tietojärjestelmätoimittaja istuu
koko hankkeen ohjausryhmässä samaan aikaan kuin myös itse toteutusprojekteissa.

Näin ei pidä toimia. Muuten on suuri vaara, että toimittaja
käyttää koko hankkeen ohjausryhmän jäsenyydestä saamaansa asemaa hyödyksi ja
ohittaa yksittäisten projektien ohjausryhmän.

IT-toimittajia ei
pidä päästää jäseneksi koko hankkeen ohjausryhmään.

== Perustelumuistio ==

Ilokseni hankkeen perustelumuistiossa
on otettu huomioon monia tärkeitä tavoitteita. Näistä tärkein koskee avoimia
rajapintoja. Muistiossa todetaan näistä seuraavaa:

– mahdollistaa avoimet
rajapinnat, joiden kautta kokonaisratkaisuun voidaan liittää tulevaisuuden
tarpeita palvelevia lisätoiminnallisuuksia tai vaihtaa yksittäisiä ratkaisun
osia. (s. 2).

Tässä kannattaa olla kuitenkin tarkkana. IT-kielessä
nimittäin jonkun asian ”mahdollistaminen” tarkoittaa ikävän usein samaa kuin
että ei tehdä, mutta on mahdollista tehdä isolla rahalla jälkeenpäin. Hyödyt
jäävät saamatta.

Kappale kuuluu paremmin seuraavasti:

Hanke toteuttaa rakennettavaan tietojärjestelmään
avoimet rajapinnat. Niiden avulla kokonaisratkaisuun voidaan liittää
tulevaisuuden tarpeita palvelevia lisätoiminnallisuuksia ja näitä laajennuksia
pystyy tekemään myös muu kuin alkuperäisen järjestelmän toimittaja. Toteutettavien
rajapintojen kautta on myös mahdollista vaihtaa potilastietoa avoimesti
dokumentoituja sanomavälitysrajapintoja pitkin muiden julkisen ja yksityisen
sektorin potilastietojärjestelmien kanssa
.

== Hankesuunnitelma ==

Suunnitellun potilastietojärjestelmän hankesuunnitelma
on 56-sivuinen dokumentti, joka asiasta päättävien on erittäin tärkeää tuntea.
Dokumentin on perustanut Heikki Onnela,
joka on toiminut Sirius-kartoitushankkeessa Accenturen alihankkijana. Toinen
merkittävä kirjoittaja on Mikko Rotonen,
HUS:n tietohallinnon IT-kehitysjohtaja. Sisältöä on tuottanut myös Helsingin terveysasemien
johtaja Antti Iivanainen.

Hankesuunnitelmassa luvataan (s. 7), että rakennettavan
tietojärjestelmän takaisinmaksuaika on 6-8 vuotta. Väite on rohkea ja jos se
pitää paikkansa, hanke on kokonaisuudessaan kannatettava.

Mutta mihin takaisinmaksuaika on hävinnyt hankkeen
kokonaistavoitteista? Takaisinmaksuaika (ROI)
on liitettävä osaksi hankkeen tavoitelistaa
. Ei kuitenkaan liian tiukkana.
Takaisinmaksuaikana näin suuressa kokonaisuudessa 10 vuotta on riittävä. Asia
voidaan myös pisteyttää laatukriteereissä toimittajaa tai toimittajia
valittaessa. (Kappale 2.2.3 s. 14).

Hankesuunnitelmassa esitellään myös tavoitteiden mukaisten
järjestelmän tarjoamia hyötyjä. (Kappale 2.2.4 ja myös Liite 2 s. 41).
Sisältönsä puolesta kappale on ok, mutta lähestymistapa on väärä. Hankkeessa täytyy edellyttää luvattujen
hyötyjen toteutuminen
. Ne eivät saa jäädä mahdollisten esimerkkien
asteelle.

Aikaisemmat kommenttini IT-alan slangin ”mahdollistamisesta”
pätevät myös tähän kappaleeseen. Hyötyjä ei siis pidä ”mahdollistaa”, vaan edellyttää. Malliesimerkkinä tästä on yhteinen
käyttäjätuki. Sen toteuttaminen osana hanketta on paitsi täysin mahdollista,
myös taloudellisesti erittäin perusteltua. Ei ole mitään syytä miksi tämä
jätettäisiin puolitiehen.

Hankkeessa tulee todennäköisesti vastaan useita
vanhanaikaisia työnkulkuja, jotka eroavat eri kaupungeissa toisistaan. Jos
hankittava tietojärjestelmä räätälöidään vastaamaan kunkin kaupungin
työnkulkua, lopputuloksena on hajanaista sotkua. On erittäin suositeltavaa,
että hankkeen aikana tutkitaan missä osallistujakaupungissa on paras työnkulku
ja tietojärjestelmä toteutetaan tämän mukaisesti. Muut osapuolet mukauttavat
toimintatapansa tämän vakioidun toimintatavan mukaiseksi.

 Hankesuunnitelmassa
kohdassa 2.2.2 (s.13) aloittavan virkkeen on tulee kuulua seuraavasti:

Hankkeen päätyttyä
kunnilla ja kuntayhtymillä on yhtenäiset sosiaali- ja terveyspalveluiden
toimintamallit ja toimintaprosessit…

Sama tulee ottaa huomioon myös kappaleessa 2.9 (Hankkeen
onnistumisen kriteerit). Ensimmäisen ja toisen ranskalaisen viivan tulee kuulua
seuraavasti:

 • Osapuolet
  sitoutuvat yhtenäistämään toimintamallinsa ja toimintaprosessinsa.
 • Uusien toimintamallien
  ja toimintaprosessien käyttöönotto toteutetaan viimeistään osana tietojärjestelmän
  käyttöönottoa.

Tähän liittyen kappale 3.1.8 (Toimintamallien määrittely)
tulee kirjoittaa kokonaan uudestaan.

== Muita tärkeitä vaatimuksia ==

 • Järjestelmän rajapintojen on oltava avoimia ja niihin on pystyttävä liittymään
  sekä muista sairaanhoitopiireistä, että myös yksityisilta palveluntuottajilta.
 • Järjestelmän täytyy olla teknisesti
  nykyaikainen.
 • Hankkeessa on suosittava ketteriä
  kehitysmenetelmiä ja niiden tulee olla aina mahdollisia yksittäisissä
  toteutusprojekteissa.
 • Hankkeen ohjausryhmän on erittäin aiheellista
  palkata avukseen konsulttitalo, joka auttaa hankkeen valvomisessa ja toimii
  neuvonantajana. Luonnollisestikaan nämä konsultit eivät saa toimittaa
  ensimmäistäkään osaa itse tulevasta tietojärjestelmästä. Mikäli tämä valitaan
  toimintatavaksi, hankesuunnitelmassa esitetty kaksi miljoonaa euroa PMO:n
  toimintaan on alakanttiin. On
  suositeltavaa lisätä hanketoimiston resursseja
  . Tässä tapauksessa
  huolellisesti hallittu on lähes puoliksi tehty.
 • Koska hanke on erittäin suuri, on perusteltua,
  että hankkeen ja sen aliprojektien sekä työryhmien ohjausryhmien muistiot julkaistaan
  välittömästi avoimessa Internetissä, eikä niitä jätetä vain extranet-julkaisun
  varaan.
 • Hankkeen auditoijilla täytyy olla oikeus
  tarkistaa myös valitun IT-toimittajan tai -toimittajien työn
  sopimuksenmukaisuus.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu