Vaalikonevastaukset – MTV3

Kuntavaalit lähestyvät ja vaalityön tahti sen kun kiihtyy. Tällä
kertaa vuorossa oli MTV3:n vaalikone. Vastasin siihen ja seuraavassa ovat
vastaukseni kommenttien kera.

 

2. Kuntavaalit ovat
yksittäiselle ihmiselle tärkeämmät kuin eduskuntavaalit.

Eri mieltä.

Kysymykseen olisi suuri kiusaus vastata olevansa samaa mieltä
ja hurskastella siitä miten kunnanvaltuustot päättävät tärkeistä asioista. Tosiasia
kuitenkin on, että kuntien tehtävistä ja rahankäytöstä karkeasti ottaen noin 75
% tulee lainsäädännöstä. Kunnat lopulta vain toteuttavat tätä.

Toki toteuttamistavoissa on valtavia eroja.

3. Kuntien johtoon
tulisi valita pormestarit suoralla kansanvaalilla

Eri mieltä.

Kannatan edustuksellista demokratiaa ja parlamentarismia.
Eduskunnan pääministerinä toimii suurimman puolueen puheenjohtaja. Samaa
periaatetta noudattaen kaupunginhallituksen puheenjohtaja tulee suurimmasta
puolueesta. Tähän malliin erillisen pormestarin valinta sopii aika huonosti.

4. Kunnissa tulisi
olla hallitus ja oppositio samaan tapaan kuin valtakunnan tasolla eduskunnassa.

Samaa mieltä.

Tämä voisi olla ihan fiksu ajatus. Nykyisellään esimerkiksi
Helsingin kaupunginvaltuusto on sisäisesti kovin eripurainen. Selkeä
hallitus-oppositio -asetelma voisi tehostaa päätöksentekoa.

* * *

5. Kuntaliitokset
ovat hyvä ratkaisu kuntien taloudelliseen ahdinkoon.

Voimakkaasti samaa
mieltä.

Suomen kuntakenttä on pirstaloitunut hajanaiseksi ja
keskenään eripuraiseksi joukoksi alueita, jotka nokkivat toinen toisiaan ja
eivät osaa tehdä yhteistyötä. Valitettavasti Helsingin seutukaan ei ole tältä
välttynyt. Kunnan on luontevaa olla työssäkäyntialueen kokoinen.

6. Olen valmis
kuntaliitokseen/-liitoksiin oman kuntani kohdalla.

Voimakkaasti samaa
mieltä.

Helsinki, Espoo ja Vantaa on jo korkea aika saada yhdeksi
kaupungiksi. Pääkaupunkiseutu on koko Suomen veturi ja meidän pitää näyttää
mallia muulle maalle.

7. On parempi turvata
kuntien palvelut verotuloilla kuin keventää kunnallisverotusta.

Eri mieltä.

Kysymys on hieman asenteellinen. Totta kai kaupungeilla
täytyy olla palveluntuotantoa. Mutta Helsingin kunnallisvero on jo aivan riittävän
korkea.

8. Kunnallisveroani voidaan
korottaa jotta palvelut saadaan hoidetuiksi.

Jyrkästi eri mieltä.

Ei käy. Suunnan täytyy olla alaspäin. Helsinki käyttää rahaa
tehottomasti ja verojen korottaminen on loputon tie.

9. Kunnassani
kunnallisvero on liian korkea.

Voimakkaasti samaa
mieltä.

Helsingin täytyy laskea kunnallisveroprosenttia. Hyvä tavoite
tulevalle vaalikaudelle on 17,75.

* * *

10. Kunnallani ei ole
varaa huolehtia asianmukaisesti iäkkäistä ihmisistä.

Eri mieltä.

Ei pidä paikkaansa. Helsingillä on varaa – myös
veronalennusten jälkeen – huolehtia asianmukaisesti iäkkäistä ihmisistään. Kyse
on siitä, miten tuotamme palvelumme järkevästi ja tehokkaasti. Jos nykyisellä
tuhlaavalla ja tehottomalla linjalla jatketaan, eivät rahat tietenkään riitä.

11. Kunnassani pitää
nykyistä enemmän yksityistää kunnallisia palveluja.

Samaa mieltä.

Helsingillä on lukematon määrä kaupungin itse tuottamia
palveluita, jotka voitaisiin vallan hyvin hankkia yksityisiltä
palveluntuottajilta. Hyvänä tästä ovat esimerkkinä lasten päiväkotipalvelut.

12. Yksityiset
terveyspalvelut ovat tasokkaampia kuin kuntani julkiset terveydenhoitopalvelut.

Samaa mieltä.

Tämä pitää paikkansa. Jokainen Helsingin terveyskeskuksiin
puhelimella jonottanut on varmasti asiasta samaa mieltä.

Sen sijaan julkinen erikoissairaanhoito toimii nykyään
varsin hyvin. Mutta jos emme saa perusterveydenhoitoa kuntoon, kaikki rahat
uppoavat erikoissairaanhoitoon.

13. Palvelujen
turvaamiseksi olen valmis palvelumaksujen korottamiseen.

Samaa mieltä.

Kunnallisista palveluista peritään nykyään erittäin pieni
korvauksia. Lisäämällä näitä palveluiden käyttäjät osallistuvat kustannuksiin
ja voimme parantaa palveluiden laatua.

14. Kannatan kaikille
maksutonta kunnallista lasten päivähoitoa tulorajoista riippumatta.

Eri mieltä.

Päivähoito on nykyäänkin maksullista työssäkäyville. Ja
miksi täysipäiväistä päivähoitopalvelua pitäisi tarjota sellaisille tahoille,
jotka eivät käy töissä? Osa-aikainen on tässä tapauksessa varmasti riittävä. En
ole ns. subjektiivisen oikeuden kannalla.

15. Kunnassani on
panostettu liikaa urheilu- ja/tai kulttuurirakentamiseen.

Eri mieltä.

Minusta tasapaino on nykyään hyvä. Liikuntaan ja kulttuuriin
voisi jopa hieman korottaa panostuksia. Helsingin kannalta rakentaminen ei ylipäätäänkään
ole ongelmallista, sillä rakentaminen on kertainvestointi. Sen sijaan kiinteitä
kuluja täytyy pystyä välttämään ja minimoimaan.

16.
Kirjastopalvelujen täytyy säilyä maksuttomina.

Samaa mieltä.

Kokoomus on sivistyspuolue ja kirjastoille on käyttöä vielä
näin Internetin aikoinakin. Pidän kirjastopalveluita tärkeänä osana
sivistysyhteiskuntaa.

17. Koulujen
iltapäiväkerhot on tehtävä pakollisiksi ja maksuttomiksi.

Eri mieltä.

Mitä järkeä tässä on? En kannata.

18. Koulujen
opetusryhmäkoot tulee rajoittaa alle 30 oppilaaseen.

En osaa sanoa.

Koulutus- ja sivistystoimeen kohdistuvat säästöt ovat
minulle suurin piirtein viimeisiä kohteita menoleikkauksille. Mutta en ole
myöskään kiintiöajattelun kannattaja. Ohjaisin mieluummin kouluja yleisempien
laatukriteerien perusteella. Esimerkiksi niin, että kaikissa Helsingin
kouluissa otettaisiin kiusauksen vastainen KiVa-ohjelma käyttöön.

* * *

19. Kuntani on
turvallinen paikka elää.

Samaa mieltä.

Helsinki on hyvä ja turvallinen paikka elää. Varsinkin jos
sitä tarkastellaan muihin maailman metropoleihin nähden.

20. Kuntani tarjoaa
minulle riittävän ammatillisen ja harrastuksellisen kehittymismahdollisuuden.
Olen tyytyväinen täällä.

Samaa mieltä.

Minun on vaikea kuvitella, että missään muussa Suomen
kunnassa nämä asiat olisivat paremmin.

21. Kunnassani on
liikaa maahanmuuttajia.

Jyrkästi eri mieltä.

Eikä ole. Helsingissä on – jälleen muihin maailman
metropoleihin verrattuna – hyvin vähän maahanmuuttajia. Me tarvitsemme lisää
maahanmuuttoa.

22. Maahanmuuttajia
olisi hyvä olla tasaisesti kaikkialla Suomessa.

En osaa sanoa.

Periaatteessa joo, mutta tavoite on mahdoton toteuttaa ilman
väestön pakkosiirtoja. Kaikkialla maailmassa, jossa kohdemaassa on
maahanmuuttajia, nämä kerääntyvät yhteen.

23. Ympäristön
suojelua koskevia määräyksiä ja tavoitteita on noudatettava kunnan
taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Eri mieltä.

Varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina jäykistä määräyksistä
täytyy voida joustaa. Saksa tekee samaa haistattamalla huilut hiilidioksidin
päästötavoitteille luopumalla ydinvoimasta ja korvaamalla sen hiilivoimalla.

Helsinki on tällä hetkellä sitoutunut ns. 20–20–20
-tavoitteeseen. Eli hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää ja uusiutuvan
energian käyttöä tulisi lisätä 20 % vuoteen 2020 mennessä. Ongelmana on se,
että juuri Helsingissä uusiutuvien käyttö on äärimmäisen vaikeaa. Olisi halvempaa
tavoitella vaikka -30 / -40 % hiilidioksidipäästöjen vähennystä kuin pitää
härkäpäisesti kiinni uusiutuvista, eli käytännössä puuhakkeen poltosta.

24. Olen huolissani
lasten koulunkäynnin ja sivistymisen tasosta kunnassani.

Varovaisesti samaa
mieltä.

Kukapa ei olisi huolissaan lasten tulevaisuudesta ja
pärjäämisestä? En kuitenkaan näe välittömiä suuria laatuongelmia lasten koulunkäynnissä.
Tulokset (mm. Pisa) ovat loppujen lopuksi hyviä.

Sen sijaan olen jokseenkin huolissani
maahanmuuttajataustaisten lasten mahdollisuuksista päästä kouluun. Huonosti
suomen kieltä puhuvalle seiskan oppilaalle ei ole Helsingissä
ammattikoulupaikkoja. Tämä jos mikä on huolestuttavaa.

25. Opettajien tulisi
saada käyttää fyysistä voimaa kurin palauttamiseksi, muutenkin kuin uhkaavissa
tilanteissa tai oppilaan poistamiseksi luokasta.

Eri mieltä.

Fyysinen kuritus ei kuulu enää nykypäivän Suomeen.

* * *

26. Pidän vapaa-aikaa
ja perhettä työuraa tärkeämpänä.

Eri mieltä.

Tässä kysymyksessä on hassusti yhdistetty perhe ja
vapaa-aika. Perhe on tietysti omaa uraa tärkeämpi (joskin oma ura on väline
perheestä huolehtimiseen). Mutta pidän työstäni hurjasti ja olen aina valmis
joustamaan vapaa-ajastani, jos tarve vaatii.

27. Uskon Jumalaan
tai korkeampaan voimaan.

Samaa mieltä.

Olen ev.lut. kirkon jäsen.

28. Koulujen
joulujuhlissa ja päättäjäisissä pitää saada laulaa uskonnollisia lauluja
(Enkeli taivaan, suvivirsi, jne.) ja esittää uskonnollisia kuvaelmia.

Samaa mieltä.

Nämä kuuluvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja perinteeseen.  On vaikea kuvitella kevätjuhlaa ilman
suvivirttä.

* * *

29. Harrastan
liikuntaa

Samaa mieltä.

Meillä on poikaporukka, jonka kesken olemme pelanneet
sulkapalloa jo yli kymmenen vuode ajan. Karaten peruskurssin suoritin uudelleen
pari vuotta sitten. Golfiakin pelaan, tosin händäri on niin huono, että sitä ei
kehtaa edes mainita.

30. Luen
kirjallisuutta

Samaa mieltä.

Suomalaisista kirjoista taisin lukea viimeksi Juha-Pekka
Tikan 130 päivää -teoksen. Ulkomaankielisistä tällä hetkellä kahlaan läpi Atlas
Shruggedia. Ei olisi kannattanut. Se on ehkä yksi huonoimpia lukemiani kirjoja.
Lukisin suomalaisia kirjoja paljon enemmän, jos niitä saisi Amazonin
Kindle-kaupasta.

31. Pelaan tietokone-
tai konsolipelejä

Voimakkaasti samaa
mieltä.

Tietotekniikka on minulle rakas harrastus, josta tuli työ.
Ja pelaaminen kuuluu oleellisesti tähän. World of Warcraftissa olen raidannut
vuosia ja nyt vaalien takia Mists of Pandariassa levelöinti etenee
takuuvarmasti hitaasti. Kesällä hurahdin World of Tanksiin ja nyt tallista
löytyy saksalaisten E-100 -prototyyppivaunu ja kohtapuoliin superraskas Maus sekä
hieman kevyempi E-75:n Ausf. M -muunnos.

32. Viihdyn ulkona
ravintoloissa ja baareissa

Eri mieltä.

Rehellisesti sanottuna en. 
Ulkona ravintoloissa ja baareissa ajan viettämiseen kuuluu alkoholi vähän
turhan luontevasti ja käytän alkoholia varsin vähän.

33. Käyn
lavatansseissa

Eri mieltä.

Lavatansseissa? Helsingissä?

34. Käyn teatterissa

En osaa sanoa.

Jos elokuvateatterit lasketaan, niin kyllä. Tavallisessa
teatterissa taas en ole käynyt varmaan vuosiin. Leffaan voi mennä ilman pitkiä
etukäteisjärjestelyitä. Teatteri on aina Projekti.

35. Käyn oopperassa

Eri mieltä.

En ole koskaan käynyt oopperassa. Ei minulla ole oopperaa
vastaan mitään, mutta en ole vain toistaiseksi kiinnostunut asiasta.

36. Sosiaalinen media
on tärkeä osa elämääni.

Voimakkaasti samaa
mieltä.

Tuttavapiirini on laaja ja ekstroverttinä nautin
suunnattomasti yhteydenpidosta sosiaalisen verkkomedian kautta. Sen avulla on
mahdollista pitää yhteyttä myös ulkomaisiin ystäviini aivan eri tavalla kuin
ilman tätä.

* * *

37. Todellisuuden ja
elämän hallinta on nykyisin yhä vaikeampaa.

Eri mieltä.

Ihmeellinen väite. En näe mitään perusteita sille, että näin
olisi.

38. Holhoaminen on
mennyt liian pitkälle. Ihmisten pitää myös kantaa vastuu itsestään.

Samaa mieltä.

Olen samaa mieltä. Ihmisten täytyy kantaa vastuu itsestään
ja perheestään. Yhteiskunnan turvaverkkoja tarvitaan, jos joku putoaa kyydistä.
Mutta niiden ei pitäisi olla normi.

39. Uskon ydinperheeseen.

Samaa mieltä.

Kyllä. Ydinperhe on yhteiskunnan rakennuksen tukipilari. Yhteiskunta
rakentuu perheiden varaan.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu