Vaalikonevastaukset – YLE

Julkisen
terveydenhuollon tulisi olla maksutonta.

Jokseenkin eri mieltä

Julkisesta terveydenhuollosta on perusteltua periä omavastuukorvaus.
Ilman tätä palveluiden kysyntä räjähtäisi käsiin ja siten palveluita ei
pystyttäisi tuottamaan niitä tarvitseville.

 

Vanhuksilla
on oltava lasten päivähoitoon rinnastettava ehdoton oikeus hoitopaikkaan.

Jokseenkin eri mieltä

Vanhuus ei ole mikään sairaus. Hoitopaikkaa tarvitaan siinä
vaiheessa, jos ei pysty itse elämään kodissaan. Mutta meidän täytyy tehdä
kaikkemme sen eteen, että vanhukset pystyisivät elämään omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään. Laitoshoito on viimeinen vaihtoehto.

Me kaikki haluamme vanhuksillemme hyvää hoitoa, mutta ikävä
kyllä rahaa ei ole käytettävissä määrättömiä määriä. Rahaa ei voi luoda
tyhjästä ja jonkun on tehtävä se rahapotti, josta verot kerätään.
Veronkiristykset erityisesti työn verottamisen osalta ovat pahinta mahdollista
myrkkyä työllisyydelle.

Vanhusväestön määrä on lisäksi jyrkässä kasvussa ja jos
määritämme dogmaattisesti vanhusväestölle hoitajanormit, käytännössä tämä
tarkoittaa hoitajien vähentämistä jostain toisesta terveydenhuollon
toimialasta.

Lainaan terveydenhuollon etiikan dosentti Samuli Saarnian
kommenttia:

”… Kun yksittäiseen sosiaali- ja terveydenhuollon
osaan asetetaan kiinteä henkilöstömitoitus, on sinne pakko saada määrätty määrä
henkilökuntaa. Kuntaliiton arvion mukaan tarvitaan 5 400 hoitajaa. Määrä on
valtava maassa, jossa hoitajapula on jo tosiasia ja hoidettavien vanhusten
määrä jyrkässä kasvussa. Uusia hoitajia ei tällaisia määriä löydy, joten
hoitajia siirtyy tai siirretään muilta sosiaali- ja terveydenhuollon
osa-alueilta. Tällöin poliittisesti ’vähemmän arvokkaat’ eli ilman kiinteää
henkilöstömitoitusta olevat alat – kuten mielenterveyspotilaiden hoito – jäävät
ilman.

Kun tämäkään ei riitä, keikkahoitajayritysten määrä kasvaa
räjähdysmäisesti. Kunnan kun on sakon uhalla ostettava hoitajat yksityisiltä.
Näin on käynyt Suomessa jo usealla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lohkolla.
Tämä pahentaa hoitajapulaa entisestään.

Kiinteä henkilöstömitoitus on arvovalinta vanhusten
laitoshoidon laadun puolesta. Se on myös arvovalinta keikkahoitajafirmojen ja
terveydenhuollon ulkoistamisen puolesta. Se on myös arvovalinta rajallisten
resurssien käyttöä ja myös mielenterveyspotilaiden hoitoa vastaan.”

Kunnallisten
terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää
kustannuksia.

Täysin samaa mieltä

Julkisella sektorilla asiakkaat ovat kustannuserä ja hoitoa
tuottavalle organisaatiolle heistä ei ole juuri iloa. Yksityiselle sektorille
taas potilaat ovat asiakkaita, jotka tuottavat rahaa. Julkisella sektorilla työntekijät
eivät voi vapaasti vaikuttaa työvuoroihinsa, yksityisellä voivat. Parjatussa
Attendossa hoivakodin lähihoitajan ja yrityksen toimitusjohtajan välillä on
kaksi organisaatiotasoa. Helsingin kaupunginsairaalassa viisi. Yksityisellä
puolella tietotekniikka toimii huomattavasti paremmin kuin julkisella. Yksityisellä
ollaan myös valmiimpia kehittämään ja uudistamaan prosesseja ja rutiineja.

Terveyskeskusmaksuja
voidaan kunnassani korottaa.

Jokseenkin samaa
mieltä

Helsingissä erikoissairaanhoito toimii ja sen
vuorokausihinnat ovat oikeassa linjassa. Sen sijaan jokainen terveyskeskukseen
aikaa jonottanut on varmasti todennut sen päivänselvän seikan, että
terveyskeskukset eivät toimi. Jos maksuja korottamalla niiden toimintaa
saataisiin paremmalle tasolle, olen valmis tähän.

Jos
kotikuntasi saisi suuren rahalahjoituksen peruspalveluiden kehittämiseen, mihin
seuraavista raha tulisi ensi sijassa kohdentaa. Valitse kaksi vaihtoehtoa.

Kouluihin ja
sosiaalitoimeen

Polttavimmat sosiaaliturvapalveluiden ongelmat tällä
hetkellä lasten sosiaalitoimessa. Kahdeksanvuotiaan kuolemaan johtanut tragedia
on vielä tuoreessa muistissa.

Muilla rahoilla kehittäisin suomalaista koulua. Lapsissa on
tulevaisuus ja me emme voi jäädä tyytyväisinä köllöttelemään hyvien
Pisa-tulosten tyydyttäminä. Kilpailijat tulevat kovaa vauhtia perässä.

Helsinkiin
saapuville romanikerjäläisille ei pitäisi järjestää mitään erityispalveluita.

Täysin samaa mieltä

Romanikerjäläistapauksessa on kysymys härskistä
ihmiskaupasta ja ihmisten hädän hyväksikäytöstä. Romanikerjäläiset ovat härskin
ja täysin ihmishengistä piittaamattoman ammattimaisen ihmiskaupan uhreja.
Helsingin ei missään nimessä pidä lähteä tukemaan rikollisorganisaatioiden
toimintaa.

Poikkeuksena majoituksessa voidaan pitää korkeintaan
kerjäläisryhmien mukana tulevia lapsia. Ja tällöinkin on vakavasti harkittava
huostaanottotoimenpiteitä, mikäli on ilmeisen selvää että kyse on ihmiskaupasta
ja lasten myynnistä.

 Itse asiassa
viranomaisten täytyisi puuttua asiaan ja pidättää toimintaa organisoivat tahot
sekä tuoda heidät oikeuden eteen vastaamaan syytöksiin ihmiskaupasta.

Kouluja
voidaan lakkauttaa, jos sillä voidaan vähentää kiinteistökuluja.

Täysin samaa mieltä

Totta kai. Ei kunnalla ole mitään järkeä pitää kylmiä seiniä
hallussaan, jos niille ei ole käyttöä. Mutta jos kouluille on käyttöä, ei
pelkästään koulurakennuksia sulkemalla saavuteta järin merkittäviä
kustannussäästöjä. Ihmistyö on kallista, rakennusten ylläpito ei lainkaan
samassa suhteessakaan.

Ruotsinkielisen
kouluverkon uudistus pitäisi valmistella uudelleen.

Täysin samaa mieltä

Kokoomus teki Rovaniemen puoluekokouksessa linjapäätöksen
kaksikielisistä kouluista. Jatkossa toisen kotimaisen kielen opetus voidaan
järjestää yhteisessä organisaatiossa. Näin toimimalla luvassa on merkittäviä
tehokkuushyötyjä. Uskon myös, että tämä auttaa kummankin kotimaisen kielen
oppimisessa.

Helsinkiläiskouluihin
pitäisi asettaa maahanmuuttajakiintiöt koulujen eriarvoistumisen
pysäyttämiseksi.

Jokseenkin eri mieltä

Eivät maahanmuuttajat itsessään ole ongelma. Ja
maahanmuuttajat eivät varsinkaan ole mikään homogeeninen ryhmä, jossa kaikki
ovat samanlaisia. Maahanmuuttajien joukossa on monta eri alaryhmää.

Kokoomuslaiseen ajattelutapaan kiintiöt soveltuvat
ylipäätään varsin heikosti.

Samalla on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että ns. white
flight -ilmiö ei pääse humahtamaan käsistä. Kouluissa on hyvä olla sekä
maahanmuuttajia, että kantasuomalaisia.

Oman kuntani
tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita pakolaisia.

Täysin samaa mieltä

Ei Helsinki voi vältellä tässä asiassa omaa vastuutaan. Suomi on
sitoutunut ottamaan vastaan pakolaisia ja jos maan pääkaupunki alkaa näyttää
muulle suomelle änkyräesimerkkiä, asiat ovat valtakunnassa todella huonosti.

Luonnollisesti on kohtuullista, että myös muut kunnat ja kaupungit
osallistuvat pakolaisten vastaanottoon.

Jos toinen
vanhemmista on kotona, perheen oikeutta saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon
tulee rajoittaa.

Täysin samaa mieltä

Päivähoito ei ole mikään luovuttamaton ihmisoikeus, vaan järjestelmä,
joka mahdollistaa työssäkäynnin lapsellisille perheille. Näin ollen on
perusteltua, että yhteiskunta subventoi päivähoitoa ja järjestää tätä palvelua
sellaisille perheille, joissa sitä tarvitaan.

Miksi täysipäiväistä päivähoitopalvelua pitäisi tarjota sellaisille
tahoille, jotka eivät käy töissä? Osa-aikainen on tässä tapauksessa varmasti
riittävä. En ole ns. subjektiivisen oikeuden kannalla.

Päivähoidon hintataso on suurin piirtein kohdallaan. Mutta työaika ei ole
enää nykymaailmasta kahdeksasta neljään. Me tarvitsemme päivähoitoa, jossa
palveluntarjonta jakautuu pidemmälle aikajaksolle päivän aikaan ja tällaisesta
palvelusta voisi maksaa myös hieman enemmän kuin nykyään.

Lasten ja
nuorten syrjäytymiseen on kiinnitetty kunnassani aivan liian vähän huomiota.

Täysin samaa mieltä

Puotilan tragedia osoitti karmivalla tavalla miten huonossa
kunnossa lastensuojelu ja syrjäytymisen ehkäisy ovat. Tässä asiat täytyy
laittaa ehdottomasti kuntoon. Kysymys on kansakunnan tulevaisuudesta.

Me tarvitsemme Helsinkiin kokonaisvaltaisen toimenpiteiden
vaikuttavuuden arvioinnin ohjelman, jolla erilaisten toimenpiteiden kohteiksi
päätyneitä seurataan. Erityisen tärkeää tämä on lasten ja nuorten kohdalla. Jos
nuori päästetään irti yhteiskunnasta, seurannaisvaikutukset ovat todella
kalliita.

Sosiaalihuollon
tuensaajaksi pääsee nykyisin liian helposti.

En osaa sanoa

En osaa sanoa. En tunne asiaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Guggenheim-museohanke
pitäisi nostaa uudelleen keskusteluun.

Jokseenkin eri mieltä

Antaa olla. Jos kerran vihreille eivät
kulttuuri-investoinnit kelpaa, niin turha näihin on paukkuja laittaa.

Helsingin
pitäisi pakkolunastaa maata, jotta asuntorakentamistavoitteissa voitaisiin
pysyä.

Jokseenkin samaa
mieltä

Pakkolunastaminen ei yleensä kuulu kokoomuslaiseen
politiikkaan, mutta Östersundom täytyy saada rakennettua ja kaavoitettua
yhtenäisenä kokonaisuutena. Haluan ensisijaisesti löytää neuvotteluratkaisun,
mutta jos tämä ei onnistu, täytyy ottaa kovemmat keinot käyttöön.

Julkisilla
paikoilla olevissa roska-astioissa tulee olla kotikunnassani mahdollisuus
jätteiden lajitteluun.

Jokseenkin samaa
mieltä

Mikä ettei, jos tämä on teknisesti järkevästi
toteutettavissa. Hieman kyllä kuitenkin epäilen mitä jätetyyppejä
kadunvarsiroskiksissa voidaan luontevasti erotella.

Kotikuntani
on laitettava lisää rahaa teiden kunnossapitoon.

Täysin samaa mieltä

Suomalainen yhteiskunta perii autoilijoilta lähes seitsemän
miljardia euroa veroja vuosittain. Näille rahoille pitää myös saada vastinetta.
Keskustatunneli on rakennettava ja äkkiä.

Ympäristö-
ja luontoarvoista voidaan kunnassani joustaa, jos siten voidaan lisätä
työpaikkoja.

Jokseenkin samaa
mieltä

Varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina jäykistä
määräyksistä täytyy voida joustaa. Saksa tekee samaa haistattamalla huilut
hiilidioksidin päästötavoitteille luopumalla ydinvoimasta ja korvaamalla sen
hiilivoimalla.

Helsinki on tällä hetkellä sitoutunut ns. 20–20–20
-tavoitteeseen. Eli hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää ja uusiutuvan
energian käyttöä tulisi lisätä 20 % vuoteen 2020 mennessä. Ongelmana on se,
että juuri Helsingissä uusiutuvien käyttö on äärimmäisen vaikeaa. Olisi
halvempaa tavoitella vaikka -30 / -40 % hiilidioksidipäästöjen vähennystä kuin
pitää härkäpäisesti kiinni uusiutuvista, eli käytännössä puuhakkeen poltosta.

Kiinteistöveroa
on varaa korottaa kotikunnassani.

Jokseenkin samaa
mieltä

En ole verojen korotusten ystävä, mutta kiinteistövero on
parempi vero kuin palkkavero. Olisin valmis siirtämään painopistettä pois työn
verotuksesta ja kohdistamaan sitä kiinteistöihin.

Kaavoitetun mutta rakentamattoman maan osalta voidaan ottaa
käyttöön jopa rangaistusluonteisia kiinteistöveron osuuksia.

Pääkaupunkiseudulla
tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Täysin eri mieltä

Ei kukaan autoile Helsingin keskustassa huvikseen. Ruuhkamaksut
ovat lähinnä lisärangaistuksia ja -veroja työssäkäyville työssäkäynnistä.

Korkeat
tornitalot sopivat Helsinkiin.

Täysin samaa mieltä

Korkeat tornitalot ovat komean näköisiä ja erittäin tehokkaita. Kannatan
niiden rakentamista lämpimästi erityisesti asemien ympäristöön.

Kunnassani
on valittava kunnanosavaltuustoja, jotta asukkaat saisivat paremmin äänensä
kuuluviin.

Jokseenkin eri mieltä

Jotta kaupunginvaltuusto pystyy päättämään asioista, on sillä oltava myös
voimaa toteuttaa näitä päätöksiä. Kaupunginosavaltuustoilla ei näkemieni
mallien mukaan ole mitään oikeaa valtaa. Näin ne jäävät vain byrokratian
lisääjiksi.

Joukkoliikenteen
lipunhintoja pitää laskea kotikunnassani

Jokseenkin eri mieltä

Tämä on puhtaasti talouskysymys. HSL:n budjetista puolet
tulee veronmaksajilta ja puolet lippujen hinnoista. Jos leikkaamme lipputuloja,
täytyy veroja korottaa vastaavasti.

Pyöräteitä
pitää kunnassani lisätä, vaikka se tapahtuisi autoilijoiden kustannuksella.

Jokseenkin eri mieltä

Minun Helsinkiini kuuluvat yhtä lailla autot, julkiset
kulkuvälineet ja polkupyörät. En ole dogmaattinen tämän asian suhteen.

Minkä
seuraavista sijoittaisit mieluiten oman kotisi välittömään läheisyyteen?
Valitse yksi vaihtoehto.

Ongelmanuorten hoitokoti käsittelee nuoria ihmisiä, joilla
on täydet mahdollisuudet palata takaisin yhteiskuntaan. En suostu hyväksymään
sitä, että yhdenkään nuoren peli olisi menetetty jo näin kovin aikaisessa
vaiheessa elämää.

Pääkaupunkiseudun
tulisi saada yhteinen metropolialuehallinto.

Täysin samaa mieltä

Kysymyksellä mitä ilmeisimmin viitataan Helsingin seudun
kuntaliitokseen. Kannatan tätä lämpimästi. Helsinki, Espoo ja Vantaa jne. on
yhdistettävä mitä pikimmin.

Helsingin metropolialueen kehittämisen pahin yksittäinen
jarru on naapurikuntien välinen nokkapokka ja omien etujen ajaminen
kokonaisuuden kustannuksella. Espoo, Vantaa ja Kauniainen on liitettävä mitä
pikimmin Helsinkiin. Sipoo voidaan pilkkoa puoliksi Helsingin ja Porvoon
välillä.

Pääkaupunkiseutu on koko Suomen veturi ja meidän pitää
näyttää mallia muulle maalle.

Jos
kuntani olisi lähitulevaisuudessa lähdössä kuntaliitokseen, asiasta tulisi
järjestää kunnassani neuvoa-antava kansanäänestys.

Täysin eri mieltä

Kansanäänestykset kääntyvät lähes aina äänestyksiksi aivan jostain muusta
kuin itse asiassa. Uskon vakaasti edustukselliseen demokratiaan. Valituilla
päättäjillä täytyy olla riittävästi uskallusta päättää myös epäsuosituistakin
asioista.

Äänioikeusikäraja
pitää laskea kuntavaaleissa 16 vuoteen

Jokseenkin eri mieltä

Nykyinen käytäntö on hyvä.

Mitä
seuraavista keinoista kunnassasi tulee ensisijaisesti käyttää kunnan menojen ja
tulojen tasapainottamiseksi? Valitse kaksi tärkeintä keinoa.

kehitettävä kunnan yritystoimintaa ja
elinkeinoja ja karsittava palveluita

Ensimmäinen ja paras
tapa tasapainottaa Helsingin talous on saada aikaiseksi kasvua. Tämä edellyttää
sitä, että Helsinki on hyvä paikka harjoittaa liiketoimintaa.

Helsingin
palvelutuotanto täytyy myös käydä läpi tiheäpiikkisellä kammalla ja tarkastella
kriittisesti ovatko kaikki tuotetut palvelut oikeasti tarpeellisia. Hyvä
esimerkki karsittavien palveluiden listalta on eräs valtuustoaloite, jossa haluttiin
Helsingin perustavan uimaranta koirien ja maahanmuuttajanaisten erityisryhmien
käyttöön.

Hyvätuloisimpien
maksuja kuntapalveluista pitää korottaa.

Jokseenkin eri mieltä

Meillä on jo progressiivinen tuloverotus käytössä. En näe
järkevänä rakentaa kasinkertaista progressiojärjestelmää.

Kansanedustajien
ei pidä asettua ehdolle kuntavaaleissa.

Jokseenkin eri mieltä

Helsingin tapauksessa helsinkiläiset kansanedustajat pystyvät
osallistumaan myös kaupunginvaltuuston työhön. Juttu on eri, jos kansanedustaja
on kauempaa. Tällöin hänen ottamisensa listalle on puhdasta äänten keruuta
omalle puolueelle.

Sen sijaan en pidä lainkaan hyvänä sitä, että ministerit asettuvat
ehdolle kunnallisvaaleissa.

Yhdistyvien
kuntien työntekijöille säädetty viiden vuoden irtisanomissuoja on liian pitkä.

Täysin samaa mieltä

Ei ole millään muotoa perusteltua, että kunnan työntekijöillä olisi
yhtään sen parempi irtisanomissuoja tai lomaetuisuudet kuin yksityisellä tai
valtiolla. Tällaiset etuoikeusläänitykset kuuluvat siihen vanhaan Suomeen, jota
ei enää ole. Kokoomus teki tässäkin fiksun linjauksen Rovaniemen
puoluekokouksessa.

Menkääpä sanomaan Nokialta irtisanotuille, että irtisanomisaika on viisi
vuotta. Ei paljoa naurata.

Minimissään irtisanomissuojaa ei saisi ketjuttaa.

Kunnan
omia työntekijöitä ei pidä valita kunnanhallituksen jäseniksi.

Täysin samaa mieltä

Virkamiesten valinta kaupunginvaltuustoon tuottaa isoja jääviysongelmia,
mutta ne ovat vielä hallittavissa. Kaupunginhallitus taas käyttää niin suurta
valtaa, että sinne eivät virkamiehet yksinkertaisesti sovi. Muuten syntyy
sellainen tilanne, jossa virkamiehet päättävät itse omista asioistaan.

Oletetaan,
että kuntasi talous olisi kuralla. Teidän on pakko säästää. Nyt vastakkain ovat
vanhukset ja lapset. Mitä teet?

Leikkaan vanhuksilta

Pidän kysymyksen lapset vastaan vanhukset -vastakkainasettelua
teennäisenä ja tekemällä tehtynä.

Valittavana yhtään hyvää vaihtoehtoa. Lapsissa on kuitenkin koko
kansakunnan tulevaisuus, joten he ovat leikkauslistalla viimeisinä.

Oletetaan,
että kuntasi historiallinen rakennus olisi päässyt huonoon kuntoon. Rakennusta
on vaadittu purettavaksi ja tontin käyttämistä hyödyllisemmin. Toisaalta
rakennusta on vaadittu historiallisen merkittävyytensä takia kunnostettavaksi.
Mitä teet?

Taloudellinen hyöty on arvokkaampaa, kuin
historia. Tontti on saatava nykyistä hyödyllisempään käyttöön. 

Tämä ei ole ideologinen valinta, vaan Helsinki-valinta. Helsingissä
asuntopula on niin huutavan vaikea juttu että tontin rakentamatta jättäminen
pitäisi perustella äärimmäisen hyvin.

Oletetaan,
että kunnassasi suunniteltaisiin uutta asuinaluetta, johon halutaan sijoittaa
maahanmuuttajia ja sosiaalisen tuen varassa eläviä pienituloisia rinnan
hyvätuloisemman väestön kanssa. Tällä tavoin pyritään estämään kuntasi
jakautuminen eriarvoistaviin alueisiin. Miten asennoidut?

Mietin voisiko hanke luoda sosiaalisesti ja
inhimillisesti jotakin uutta, josta voisimme oppia.

Näin toimitaan jo nyt. Helsinki toimii aktiivisesti sen puolesta, että
eri asuinalueet eivät lähtisi eriytymään toisistaan merkittävästi sosiaalisesti
tai taloudellisesti. Meidän ei pidä rakentaa voimakkaasti sosiaaliseen
asuntotuotantoon keskittyviä alueita, joihin kovan rahan asuntoa ostavat eivät
edes harkitse tulevansa. Maailmalla on tällaisesta ghettoutumiskehityksestä
monia erittäin ikäviä esimerkkejä.

Politiikka
ja elämä edellyttävät sosiaalisia taitoja. Tämä tarkoittaa kykyä tulla toimeen
erilaisissa ryhmissä ja erilaisten ihmisten kesken. Luottamustehtävässä sinulta
voidaan edellyttää myös ajatuksia ja perusteltuja kannanottoja usein varsin
monimutkaisista asioista. Miten toimit?

Olen sosiaalinen, mutta tiedän olevani
parhaimmillani pienemmissä kokoonpanoissa, joissa asioihin voi paneutua
syvällisemmin.

Myös vastausvaihtoehto ”Olen
mielestäni sosiaalinen, viihdyn suurissa ryhmissä ja nautin keskipisteenä
olemisesta. Olen aloitteellinen ja kerron myös avoimesti itsestäni ja
ajatuksistani.” voisi olla mahdollinen valittava.

Työssä
tulee usein eteen tilanteita, joissa joudut ratkaisemaan monimutkaisia asioita.
Miten kuvaisit yleistä asennoitumistasi päätöstilanteissa?

Olen sitä mieltä, ettei elämää voi hallita ja
on turha uhrata energiaa kaiken maailman nipottamiseen.

Kysymyksen
vastausvaihtoehdot ovat karrikoituja. Valinnoista lähimmäksi osuu tämä. Olen
luonnetyypiltäni ENTJ

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu