Talvivaaran uraanipaniikki

Talvivaaran uutisoinnissa on päällä uraanipaniikki.

Viime päivinä mediassa on ollut paljon kirjoituksia Talvivaaran
kaivoksella tapahtuneesta vuodosta. Itse vuoto on varmasti haitallinen ja sen
ympäristövaikutukset täytyy käydä tarkkaan läpi. Mutta varsinainen show syntyi,
kun säteilyturvakeskus tiedotti kohonneista säteilyarvoista.

Säteilyasioiden uutisointi saa perinteisessä mediassa
helposti aikaiseksi paniikkireaktion ja niin kävi tälläkin kertaa. Helsingin
Sanomat julisti ”vedessä
runsaasti uraania
” ja Iltalehti kertoi ”järkyttävästä
määrästä
” uraania. Myöhemmin kumpkin lehti korjasi artikkeleitaan.

Vuotovedessä on säteilevää ainesta noin 100 – 200
becquereliä litrassa. Siis oikeasti 100–200. Kun luin jutut, luulin lukuja
ensin kirjoitusvirheiksi. Tässä on kyse kohonneesta säteilytasosta, ei ”järkyttävästä
määrästä”. Se, että STUK
tiedottaa asiasta
kertoo lähinnä sen, että säteilyturvaviranomaiset ovat Suomessa
erittäin tarkkoja ja huomioivat nopeasti pienetkin asiat.

Yleislehtien toimittajilta näyttää unohtuneen vallan, että
Suomen graniittipitoinen kallioperä on täynnä uraania. Uraani on metallimalmia
ja jos Suomessa kaivetaan jotain metallimalmia, siinä on varmasti myös uraania.

Becquerel on mittayksikkönä erittäin pieni ja 100 – 200
becquereliä ei todellakaan ole ”voimakasta säteilyä”. Suomalaisessa
porakaivovedessä on keskimäärin 460 Bq / litra ja 10 % suomalaisista
porakaivoista tuottaa vettä, jossa on säteilyä vähintään 1 000 Bq / litra.
Jälkimmäisistä on juotu vettä vuosikymmenien ajan ja vasta aivan viime aikoina
on alettu kiinnittää huomiota radonin ohella tällaisten kaivojen veden säteilysuojeluun.

Suomessa on luonnostaan erittäin korkeat säteilymäärät ihan
luontaisista lähteistä ja jopa siitä pelätystä uraanista (U-238). Jos katsotaan
uraanikeskittymien yläarvoja, Suomessa löytyy luonnostaan litrasta vettä jopa 8
000 mikrogrammaa ja 100 000 mBq. Vertailun vuoksi: Espanjasta pahimmillaan
löytyy 0,8 mikrogrammaa ja noin 20 mBq litrasta vettä.

Talvivaaran vuoto on varmasti omalta osaltaan haitallinen ja
siihen täytyy puuttua. Mutta bioliuotusmenetelmään liittyvistä kemiallisista
aineista tulee aivan taatusti aivan eri dekadiluokkaa olevia haittoja kuin vähäisestä
säteilyaltistuksesta.

 

Lähteet:

Säteilyturvakeskus: Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/tapahtumat/labra/laba2012…
osio 4: Talousveden luonnosta peräisin olevat radioaktiiviset aineet (s. 10, s.
24–26, s. 33).

Yksityiset kaivot

STM:n asetus 401/2001

Toimenpideraja radonille 1000 Bq / l

 

Finlex:

http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/4136.pdf

6) 1 §:n 3 kohdan talousvedelle radonin enimmäispitoisuus on
alle 1000 becquerel/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu