Pelastuslaitos: Koivusaaren metroasema on rakennettava

Helsingin Pelastuslautakunnassa on tänään Lauttasaaren ja Koivusaaren
asemien rakennussuunnitelmien hyväksymisen lausuntopyyntö. Tämä johtuu siitä,
että HKL:n liikelaitoksen johtokunnan jäsen Lilja Tamminen (vihr.) Sakari
Okan
(kok.) kannattaman ehdottivat, että Koivusaaren metroasemaa ei
rakennettaisi vielä tässä vaiheessa.

Pelastuslautakunta tulee mitä todennäköisimmin antamaan
asiasta seuraavan lausunnon:

Länsimetroa ja sen palo- ja pelastusturvallisuuteen
liittyviä järjestelyitä ja järjestelmiä on alusta lähtien suunniteltu yhtenä
kokonaisuutena.

Jotta koko Länsimetron rata-alueen ja asemien sekä siellä
liikkuvien turvallisuus voidaan taata, on kaikkien toteutettavaksi
suunniteltujen järjestelyiden ja järjestelmien oltava toiminnassa rataa
käyttöönotettaessa. Nyt tehtävät päätökset Helsingin puolen uusien asemien
rakennussuunnitelmien hyväksymisestä vaikuttavat siten koko metron, myös Espoon
puoleisten osien, palo-, pelastus- ja henkilöturvallisuuteen.

Pelastuslaitos katsoo, että Koivusaaren asema rakenteineen
ja turvallisuusjärjestelmineen on olennainen osa Länsimetron
kokonaisturvallisuutta. Siksi Länsimetron käyttöönotto ja liikennöinnin
aloittaminen edellyttävät Koivusaaren aseman rakentamista vähintään seuraavin
osin:

 • kaikki aseman maanalaiset tilat lopullisine
  rakenteineen, maan päälle johtavine kulkuyhteyksineen sekä palo-, pelastus- ja henkilöturvallisuutta
  palvelevine järjestelmineen
 • aseman itäinen (Lauttasaaren puoleinen)
  sisäänkäynti kokonaisuudessaan palo-, pelastus- ja henkilöturvallisuutta
  palvelevine järjestelmineen
 • aseman läntisestä (Espoon Keilaniemen
  puoleisesta) sisäänkäynnistä kaikki palo-, pelastus- ja henkilöturvallisuutta
  palvelevat rakenteet, järjestelyt ja järjestelmät
 • pelastustiet ja muut maanpäälliset ajoyhteydet
  aseman sisäänkäynneille pelastustoiminnan edellytysten turvaamiseksi

Ellei edellä
mainittuja toteuteta muun Länsimetron rakentamisen kanssa samassa aikataulussa
ja ennen Länsimetron käyttöönottoa, pelastuslaitos toteaa, ettei sillä ole
riittäviä toimintaedellytyksiä suorittaa tehokasta ja turvallista sammutus- ja
pelastustoimintaa Länsimetron osalta.

Täten myöskään metron matkustajien turvallisuutta ei voida
taata eikä Länsimetron liikennöinnin aloittamiselle ole pelastuslaitoksen
näkemyksen mukaan edellytyksiä.

Pelastuslaitos ei
pidä Koivusaaren aseman osittain rakentamatta jättämistä ja käyttöönoton
lykkäämistä järkevänä turvallisuusriskit ja kokonaisuus huomioiden. Päinvastoin
Länsimetro-radan liikennöinnin aikaisen rakennustyön voidaan arvioida nostavan
riskejä entisestään
ja mahdollisesti jopa tuottavan hankkeelle
lisäkustannuksia, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

 • rakennustöiden yhteensovittaminen metroliikenteen
  kanssa
 • lähinnä yöaikaan sijoittuva rajoitettu
  työskentelyaika rata-alueella ja tunneleissa ja niihin liittyvissä tiloissa
 • entistä rajoitetumpi työskentelyaika mahdollisen
  tulevan yömetroliikennekokeilun johdosta
 • erheellisten paloilmoitusten riskin kasvaminen
  jo toiminnassa olevien paloilmoitinlaitteistojen kautta
 • matkustajaliikenteen turvallisuuden huomioiminen
  rakennustöiden jatkuessa ja siihen liittyvät mahdolliset erityisjärjestelyt
 • rakennusurakoitsijan ja -työntekijöiden
  työskentelynaikaiset turvallisuuden huomioiminen ja siihen liittyvät
  erityisjärjestelyt

Hankkeen kustannuksia on jo alkuperäisestä karsittu
pelastustoiminnan ja turvallisuuden kannalta tärkeissä kohdin muun muassa
kaventamalla tunnelien leveyttä, vähentämällä yhdyskäytävien määrää sekä
suunnittelemalla asemien väestönsuojat vaatimuksia huomattavasti kevyempään
luokkaan.

Lisäksi lausuntopyynnön materiaaleissa mainittu tieto
savunpoistomitoituksen tarkistamisen johtamisesta laitetehon ja määrän
kaksinkertaistumiseen pelastuslaitoksen asettamien vaatimusten johdosta on
osittain virheellinen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu