Kokoomuksen maahanmuuttajajärjestö kauhuissaan Kokoomusnuorten linjauksista

Kokoomuksen
maahanmuuttajajärjestö Kansalliset maahanmuuttajat on järkyttynyt
Kokoomusnuorten tuoreita linjauksista. Seuraavassa kannanotossa asiasta annetaan
näille tiukkaa kritiikkiä.

Kokoomuksen Nuorten Liiton linjaus antaa ymmärtää, että
liiton jäsenten mielestä on hyväksyttävää harjoittaa kiihotusta joitain ryhmiä
vastaan. Kansalliset maahanmuuttajat ry katsoo, että yllytys rasismiin, muukalaisvihaan
ja syrjintään on aina erityisen tuomittavaa.

Kansalliset maahanmuuttajat ry ja Kokoomuksen Nuorten Liitto
jakavat pitkälti samat talousnäkemykset. Muissakin asioissa olemme monesti
samoilla linjoilla. Nyt kuitenkin olemme huolissamme siitä, että Nuorten Liiton
lausumat ja tiedotusvälineiden heijastamat kommentit kansanryhmää vastaan
kiihottamisen kriminalisoivan lakipykälän poistamisesta lisäävät ennakkoluuloja
ja vihamielisyyttä sekä vähemmistöjä ja maahanmuuttajia että enemmistöä
kohtaan.

Sellaisenaan linjaus antaa ymmärtää, että liiton jäsenten
mielestä on hyväksyttävää harjoittaa kiihotusta joitain ryhmiä vastaan.
Kansalliset maahanmuuttajat ry pitää tarpeellisena muistuttaa, että rasismi ja
muukalaisviha ovat ihmisoikeusloukkauksia ja niiden seurauksena sekä
vähemmistöt, että enemmistö saattavat kokea sosiaalista syrjäytymistä ja
joissakin tapauksissa jopa avointa väkivaltaa. Kansalliset maahanmuuttajat ry
katsoo, että yllytys rasismiin, muukalaisvihaan ja syrjintään on aina erityisen
tuomittavaa.

Kansalliset maahanmuuttajat ry ilmaisee huolensa myös
selvästä väärinkäsityksestä, joka on esiintynyt julkisessa keskustelussa viime
päivinä Kokoomuksen Nuorten Liiton ja Kansallisen Kokoomuksen linjauksista.
Kansallisen Kokoomuksen sisällä sekä yhdistyksemme toimesta on puolustettu sekä
edistetty tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä sekä kannustettu kaikkien
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen. Olemme puolustaneet
keskinäistä kunnioitusta ja yhteiskunnallista rauhaa keskustelemalla avoimesti
maahanmuutosta, sen vahvuuksista ja haasteista. Kansallisessa Kokoomuksessa
tuemme eettisiä sääntöjä estääksemme ilmaisuja, jotka loukkaavat eri
kansallisuuksia tai sosiaalisia- ja etnisiä ryhmiä.

Kansalliset maahanmuuttajat ry ja Kansallinen Kokoomus ovat
aktiivisesti vastustaneet rasististen ja muukalaisvihamielisten viestien
leviämistä.  Olemme vakuuttuneita siitä, että Kokoomuksen nykyinen
poliittinen johto hyväksyy edelleen nämä periaatteet ja aikoo jatkaa niiden
soveltamista. Kansalliset maahanmuuttajat ry ja Kansallinen Kokoomus ovat
selkeästi eri mieltä sellaisten organisaatioiden tai julkisuuden henkilöiden
kanssa, jotka lietsovat rasismia, muukalaisvihaa, syrjintää tai jotka pysyvät
vaiti näiden ilmentymisestä. 

Kansalliset maahanmuuttajat ry katsoo, että julkisilla
henkilöillä on ensiarvoinen rooli suvaitsemattomuuden torjumisessa. Olemme
vakuuttuneita siitä, että jatkossakin henkilöt, jotka todella edustavat Suomen
kansaa, tekevät sen kunnioittaen kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja perusoikeuksia.
Tämä on ollut jo pitkään Suomen tavaramerkki maailmalla. Me haluamme myös
säilyttää sen sellaisena.

Henkilökohtaisesti huomauttaisin vielä, että
nuivamanifestolaiset ovat julistaneet nimenomaan, että vain YK:n viralliset
pakolaiset tulisi hyväksyä.

Älkää siis viitsineetkö jeesustella, että ”ei
kiintiöpakolaisia” -linjaus mukamas tarkoittaisi sitä, että kaikki muut
kuin kiintiöpakolaisstatuksen mukaiset hädänalaiset toivotettaisiin tervetulleiksi
avoimin ovin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu