Kivinokka hyötykäyttöön

Jos kaupunkisuunnitteluviraston esitys menee läpi, Kivinokkaan nousee tiivis puukaupunginosa. Esitys Kivinokan hyötykäytöstä on erinomaista luettavaa. Esityksestä kaikkien vastuullisten politiikassa mukana olevien on helppoa olla samaa mieltä. Ainoa moittimisen aihe on Herttoniemen siirtolapuutarhan säilyttäminen. Se olisi parempi siirtää Kehä I:n ulkopuolelle.

Kivinokasta esitetään tiivistä puukaupunginosaa 
07.04.14

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että Kivinokasta suunnitellaan tiiviisti rakennettu puukaupunginosa. Esitys sisältyy Kivinokan suunnitteluperiaatteisiin, jotka ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltävänä 8. huhtikuuta. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat Kivinokan osayleiskaavan jatkosuunnittelua.

Viraston esityksessä Kivinokasta tulisi noin 6 000 asukkaan puukerrostalovaltainen kaupunginosa. Rakentamisen painopiste olisi niemen lounaisrannassa. Kivinokkaan tulisi sekä vuokra- että omistusasumista. Tavoitteena on edistää myös ryhmärakentamista. Työpaikkoja alueelle tulisi noin tuhat.

Kivinokan joukkoliikenne perustuisi metroon ja liityntäbussilinjaan. Alueesta on tarkoitus suunnitella mahdollisimman autoriippumaton. Pysäköintipaikat tulisivat keskitettyihin pysäköintilaitoksiin, jotka louhittaisiin kallion sisään. Kulosaaren kartanomiljöö ja sen puistoalueet kunnostettaisiin Kivinokan sydämeksi. Kivinokan itäpuoli jäisi virkistys- ja luonnonsuojelualueeksi. Virkistysyhteydet liittäisivät alueen osaksi Vanhankaupunginlahtea kiertävää virkistysreittiä. Lounaisrannalle tulisi korkeatasoinen uimaranta. Herttoniemen siirtolapuutarha-alue säilyisi nykyisessä käytössä.

Kesämajatoiminta säilyisi osana uutta kaupunginosaa. Alueella olisi tulevaisuudessa vähintään 200 kesämajaa. Majat sijoittuisivat yleiselle virkistysalueelle Kivinokan itäosaan. Asuinalueen alta siirrettäville majoille etsittäisiin uusia paikkoja Kivinokan itäosasta sekä korvaavilta alueilta.

Kivinokasta kestävän kaupunkirakenteen mallialue

Kivinokasta ehdotetaan hiilineutraalia aluetta. Tähän päästäisiin energiatehokkailla rakentamisratkaisuilla, laajalla puurakentamisella sekä vähäisellä riippuvuudella henkilöautoliikenteestä. Lisäksi varauduttaisiin tuottamaan uusiutuvaa energiaa paikallisesti.

Kivinokan osayleiskaavan suunnittelua jatketaan lautakunnan hyväksymien suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Jatkosuunnittelussa selvitetään mm. alueen lepakkoarvot tarkasti. On mahdollista, että rakentamisalueiden sijaintia voidaan joutua vielä muuttamaan luontoarvojen säilyttämiseksi. Tavoitteena on, että kaavaluonnos esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2015 alussa ja kaavaehdotus alkuvuodesta 2016.

Lisää aiheesta:

www.ksv.hel.fi/kivinokka

Lautakunnan esityslista

Kivinokan suunnitteluaineisto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu