Bitcoin-piraatit rikkonevat vaalirahoituslakia

Bitcoin-piraatit rikkonevat vaalirahoituslakia

Piraattipuolueen puheenjohtaja Harri Kivistö ja uusmaalainen ehdokas Janne Paalijärvi ovat nostaneet iloisina esille puolueen saamat bitcoin-vaalirahoitusvarat. Puolue on saanut 66 lahjoitusta ja yhteensä runsaat 46 bitcoinia. Eurorahassa mitattuna lahjoitussummat vastaavat runsasta 11 000 euroa.

Valitettavasti näyttää siltä, että piraattien bitcoin-lahjoituksilla kerätyt varat ovat laittomia. Ne rikkovat lakia puolueen vaalirahoituksesta.

Valtiotalouden tarkastusviraston ylläpitämä vaalirahoitus.fi –sivusto kertoo asiasta seuraavasti:

Tuen vastaanottamiseen liittyvät rajoitukset

Tukea, jonka antajaa ei voida selvittää, ei saa vastaanottaa. Tämä ei kuitenkaan koskisi tavanomaisesta keräystoiminnasta saatua tukea. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin korostanut, että velvollisuutta selvittää tuen antaja tulee tulkita suhteellisuus huomioon ottaen. Säännöksessä tarkoitettu selvittelytyö tarkoittaa lähinnä tuen lähettäjälle tai antajalle kohdistettavaa tiedustelua tuen alkuperäisestä lähteestä, jos on syytä epäillä, että tuen antaja toimii vain välikätenä. Tällaista tilannetta koskee myös ilmoitusvelvollisuus välitetyn tuen antajasta. Valiokunnan mielestä selvittämisvelvollisuus laajenee tuen arvon kasvaessa. Jos tuen antaja jää kokonaan tuntemattomaksi tai tuen välittäjä kieltäytyy ilmaisemasta tuen lähdettä, tällaista tukea ei saa ottaa vastaan.

Samalta tukijalta ei saa vastaanottaa tukea arvoltaan 30 000 euroa enempää kalenterivuodessa. Sanottu tukikatto olisi tukija- ja vastaanottajakohtainen. Sama tukija voisi siten katon rajoittamatta tukea esimerkiksi saman puolueen useita puolueyhdistyksiä, kunhan kunkin vastaanottajan saama tuki jäisi alle laissa säädetyn rajan. Tukikatto ei koskisi puolueen lähiyhteisön antamaa tukea puolueelle tai puolueyhdistykselle eikä myöskään testamentilla annettua tukea.

Piraatit ovat saaneet ainakin Paalijärven blogin mukaan useita yli 2 000 euron lahjoituksia. On paikallaan kysyä miten nämä suhtautuvat vaalirahoituslainsäädännön säädöksiin välitetystä tuesta. Vaalirahoitus.fi kertoo seuraavaa:

Tuen saajan on vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevassa erittelyssä ilmoitettava myös tieto välitetyn tuen antajasta, jos tuki sisältää kolmannelta välitettyä tukea vähintään 1500 euron arvosta. Kolmannella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, joka antaa tukisuorituksensa edelleen toimitettavaksi tuettavalle. Tämä liittyy kieltoon vastaanottaa tukea, jonka antajaa ei voida selvittää.

Lisäksi on aiheellista kysyä mistäpäin maailmaa piraattien vaalirahat ovat peräisin. Bitcoin on anonyymi valuutta ja sen lähteiden selvittäminen on vaikeaa. Väistämättä herää kuitenkin kysymyksiä miksi ensimmäisiä blockchain-vahvistuksia lahjoituksista tulee muun muassa Venäjältä.

Vaalirahoitusvalvonta.fi –sivusto kertoo ulkomailta saatavista lahjoituksista seuraavasti:

Puoluelakiin sisältyy kielto vastaanottaa ulkomaista tukea. Tarkoitus on rajoittaa epäasiallista ulkomaista vaikuttamista Suomen poliittiseen toimintaan. Kielto ei koskisi tukea yksityishenkilöiltä eikä puolueen aatesuuntaa edustavilta kansainvälisiltä yhteisöiltä ja säätiöiltä. Ehdotettu sääntely sallisi siten tuen vastaanottamisen esimerkiksi puolueen eurooppalaiselta kattojärjestöltä tai Euroopan parlamentista oman parlamenttiryhmän kautta.

 

Haluankin siis kysyä piraattipuolueelta: miten varmistatte, että puolueen rahoitus on vaalirahoituslain mukainen?

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu