Näpit irti verovähennyksistä!

Normaalisti arvostan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisuja ja asiantuntemusta, mutta nyt mentiin kyllä päin seinää ja komeasti. VATT laskee ”verotukien” takia valtion menettävän 18 miljardin euron tulot.

VATT:n näkökulma on täysin teoreettinen ja yksisilmäisen absurdi.

Selvityksen tekijät ovat tutkineet vain sitä, paljonko valtio voisi veroja kerätä, mikäli verovähennysoikeutta ei olisi ja sillä olettamalla, että veroa tuottavat tapahtumat tapahtuisivat samalla tavalla myös ilman vähennystä.

Tämä onkin raportin suurin ongelma. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen ”veromenetys” on noin 250 miljoonaa euroa. Mutta tuskin kukaan kuvittelee, että kotitalousvähennyksen puitteissa ostettu työ pysyisi samalla tasolla mikäli vähennysoikeus poistuisi.

Vai kuvitteleeko? Puhumalla ”menetetyistä verotuloista”, annetaan tällainen kuva.

Otetaanpa muutama esimerkki tästä hyvin teoreettisesta haavemaailmasta.

== Omassa asunnossa asuja kiertää veroja ==

Selvityksen mukaan omistusasunnoissa asumisesta seuraa se, että valtio menettää noin kaksi miljardia euroa verotuloja.

Raportti perustelee tätä seuraavasti (sivut 30-31)

Asunto tuottaa omistajalleen asumispalveluja, jotka voidaan rinnastaa muiden sijoituskohteiden tuottoon. Toisin sanoen kun omistaja ei maksa asumisestaan sen todellista hintaa (käypää vuokraa), hän saa ”asumispalvelujen” arvoa vastaavan asuntotulon (brut-tomääräisenä). Omistajan voidaan katsoa maksavan myös implisiittisesti vuokraa itselleen. Jos omasta asunnosta saatuun tuottoon – vaikkakin laskennalliseen – kohdistetaan lievempi verokohtelu kuin muihin sijoituskohteisiin, tämä on katsot-tava yhteiskunnan tietoisesti myöntämäksi tueksi. ” 

Eli sama suomeksi: jos koko kansa asuisi vuokralla omistusasuntojen sijasta, olemme laskeneet että valtio saisi vuokraustoimintaa velottamalla kaksi miljardia euroa enemmän verotuloja.

Väistämätön johtopäätös raportin kirjoittajien ajatusmaailmasta on karmea: Valtion talouden kannalta olisi parempi, että kansa asuisi vuokralla omien asuntojen sijasta.

Haloo? Äly hoi?

== Remonttiin etukäteen säästäminen on veron kiertämistä? ==

Toinen maailaisjärjellä ajatellen täysin järjetön vertailukohta tulee asunto-osakeyhtiöiden remonttien rahastoinnista.

Raportisssa kerrotaan (sivu 40):

Asuntoyhtiöillä ja tuettua asuinrakennustoimintaa harjoittavilla yhtiöillä on mah-dollisuus vähentää veronalaisesta tulostaan asuinrakennuksensa tulevia korjaus- tai muita vastaavia menoja varten asuintalovaraus. Se tulee käyttää 10 vuoden aikana näiden menojen kattamiseen. Muussa tapauksessa se tuloutuu. Tuloutumisvuonna on mahdollista tehdä uusi asuintalovaraus. Asuintalovaraus aiheuttaa verotukea realisointiperiaatteen mukaan. Varautuminen tuleviin menoihin ei normin mukaan ole mahdollista.

Asuintalovarauksen ei katsota kuuluvan normiin: se kohdistuu rajattuun jouk-koon verovelvollisia ja vastaa luonteeltaan tuloksentasausvarausta.

 Ja jälleen sama suomeksi: jos asunto-osakeyhtiö toimii fiksusti ja säästää remonttiin varoja etukäteen, tällä kierretään verotusta.

Olisiko VATT:n mielestä siis parempi olla säästämättä varoja etukäteen?

Lähestymistapa on jälleen puhtaan teoreettinen, eikä ota asoy:n kassavirta- ja maksuvalmiusasiota mitenkään huomioon.

== Muuta veronkiertoa ==

Raportissa nostetaan esille myös muutamia muita veroja kiertäviä asioita:

 • Itse poimituista marjoista saatava tulo on verovapaata
 • Alle 22 500 euron pienyritystoimintaa harjoittava yrittäjä on vapautettu ALV:stä
 • Yhdistyksien jäsenlehdet ovat vapautettuja ALV:stä
 • Sokeiden ja vaikeavammaisten suorittama myynti on vapautettu ALV:stä
 • Lääkkeet ovat alennetun verokannan piirissä
 • Potilasvahinkojen vakuutukset ovat verovapaita
 • Työttömyysvakuutusmaksun porrastus yrityksen koon perusteella on verotukea
 • Aloittavan yrittäjän vakuutusmaksualennus on verotukea
 • Urheilijoitten palkkioiden eläkehuojennukset ovat verotukea
 • Elatustuista ei peritä veroa
 • Lapsilisistä ei peritä veroa
 • Asumistuesta ei erikseen peritä veroa
 • Toimeentulotuesta ei peritä veroa
 • Kotimaisen elokuvan tuotantotuesta ei peritä veroa
 • Koiria kasvattavat kennelit saavat jaksottaa pennuista saamansa tulot usealle vuodelle – tämä on raportin verotukea
 • Autiokirkot, linnat ja laivastotukikohdat on vapautettu kiinteistöverosta – tämä on raportin mukaan verotukea
 • Dieselin alempi litrahinta on verotukea (raportin mukaan vajaan miljardin euron arvosta, s. 119).

jne jne.

Raporttia on kerrassaan masentavaa lukea. Kohta kohdalta teoreetikot nostavat esiin asioita, joita verottamalla valtio saisi kerättyä lisää rahaa – JOS kansakunta toimii tismalleen samalla tavalla, kuin ilman verovähennyksiä. Ja tämä on aika iso jos.

 

Kaikkein paras esimerkki löytyy raportin sivulta 76. Ahkerat VATT:n virkamiehet ovat löytäneet seuraavan epäkohdan verotuksessa:

 

Sotavammojen korvauksen

verovapaus (TVL 80 § 3 k)

Verovapaus poikkeaa normista, jonka mukaan kotitalouksille maksetut sosiaalietuudet ovat veronalaista tuloa.

Verotuki: 30 milj. euroa.

Laskenta: Verotuki on verottamatta jääneestä tulosta aiheutunut vero-tuoton menetys. Lähde: TUJA-malli ja ajantasaistettu tulonjakotilasto.

 

* * *

Mitäs mieltä olette? Pantaisiinko sotaveteraanit maksamaan etuuksistaan veroa?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu