STUK: Fukushiman tilanne 21.10.2011

Fukushima Dai-ichin vaurioituneiden reaktorien jälkihoitotyöt ovat jatkuneet ilman merkittäviä uusia käänteitä. Reaktoripaineastioiden lämpötilat ovat jatkaneet tasaista laskuaan vajaan asteen päivävauhdilla. Jäähdytykseen käytettävän veden puhdistus ja kierrätys toimii niin, että saastuneen veden määrä ei kasva.

Reaktorirakennuksissa on jatkettu suojarakennuksen kaasun puhdistus- ja kierrätysjärjestelmien asennustöitä, ja kolmos- ja nelosyksikön päältä on raivattu vetyräjähdysten sinne jättämää romua. Ykkösyksikön ympärille rakennettava radioaktiivisten aineiden karkaamista estävä suojarakennelma alkaa olla valmis. Vastaavan suojan rakentaminen kolmos- ja nelosyksiköiden ympärille on tarkoitus aloittaa, kun niiden päältä on ensin saatu raivattua riittävästi romua pois.

Säteilytilanne Japanissa

Ulkoisen säteilyn annosnopeutta valvotaan Japanissa edelleen tehostetusti. Onnettomuuslaitoksen alueella annosnopeudet ovat viime viikkojen aikana pienentyneet hitaasti ja ovat edelleen 5−100 mikrosievertiä tunnissa. 20–50 kilometriä laitosalueelta olevissa mittauspisteissä ulkoisen säteilyn annosnopeudet ovat pysyneet hyvin vakaina ja ovat edelleen 0,1–30 mikrosievertiä tunnissa.

Lokakuun kahdentenatoista päivänä rannikolla ja merellä kerätyissä merivesinäytteissä ei havaittu keinotekoisia radioaktiivisia aineita.

Evakuointialueen asukkaat ovat jatkaneet käyntejä kodeissaan. Virallisia evakuointialueita ei kuitenkaan ole muutettu.

Elintarvikkeiden käyttöä koskevat rajoitukset Japanissa ovat pääosin ennallaan. Muutoksia on tullut aluekohtaisiin jakelurajoituksiin: Yuzu-hedelmän jakelua koskevia rajoituksia on annettu muutamilla alueilla Fukushiman prefektuurissa. Myös siitakesieniä koskevia rajoituksia on annettu tietyillä alueilla Fukushiman, Chiban ja Ibarakin prefektuureissa. Fukushiman prefektuurin alueilla rajoitukset koskevat myös luonnosta poimittuja sieniä. Teelehtiä koskevia rajoituksia on puolestaan lievennetty muutamilla alueilla Ibarakin ja Kanagawan prefektuureissa. Japanin viranomaisten asettamien radioaktiivisten aineiden pitoisuuksien raja-arvojen ylityksiä on havaittu satunnaisesti muun muassa karhun-, villisian- ja peuranlihassa, siitakesienissä, teelehdissä, riisileseissä, naudanlihassa ja kalassa sekä eräissä hedelmissä (yuzu ja granaattiomena) Fukushiman, Ibarakin, Iwaten, Tochigin, Saitaman, Shizuokan ja Miyagin prefektuureissa.

UM päivitti matkustustiedotteen

Suomen ulkoministeriö on päivittänyt Japanin matkustustiedotteen 19.10.2011. Aiemmin voimassa ollut suositus välttää oleskelua 80 kilometriä lähempänä Fukushimaa on poistettu. Ulkoministeriön mukaan Japanissa matkailevien suomalaisten tulee kriisitilanteessa noudattaa ensisijaisesti paikallisten viranomaisten evakuointi- ja suoja-alueita koskevia ohjeita ja välttää menoa Japanin viranomaisten määrittelemälle evakuointialueelle. Asukkaat on evakuoitu 20 kilometrin etäisyydellä ja evakuoiduille alueille pääsy on estetty. Lisäksi evakuointeja on tehty laitoksesta luoteeseen kohti olevalla alueella, joka ulottuu noin 50 kilometrin etäisyydelle.

Matkustustiedote on luettavissa Ulkoasianministeriön internetsivuilla.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu