Elokapina tulisi lainvastaisena yhdistyksenä lakkauttaa

Elokapina (Extinction rebellion Finland) nousi suomalaisten tietoisuuteen syksyllä pysäyttäessään liikenteen Helsingin Kaisaniemessä. Mielenosoittajat pysäyttivät kulkueensa, istuutuivat keskelle ajoväylää ja kieltäytyivät tottelemasta poliisin määräyksiä. Syksyn jälkeen järjestön piirissä on toteutettu erilaisia tempauksia, joihin kaikkiin on sisältynyt lainvastaisia elementtejä. Viimeisimpänä Elokapina pysäytti kuorma-autoliikenteen Oulun seudulla.

Yhdistyslain mukaan yhdistys voidaan julistaa lakkautetuksi, jos se toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja. Hallituksen esityksessä todetaan, että mikä tahansa lain tai hyvien tapojen vastainen yksittäinen teko ei voi johtaa lakkauttamiseen. Edellytyksenä yhdistyksen lakkauttamiselle on, että lainvastaisen toiminnan on oltava jatkuvaa ja että se ilmentää selvää piittaamattomuutta yleisen edun vuoksi annetuista, pakottavista lain säännöksistä.

Elokapinan osalta kyse ei ole ollut yksittäisestä lainvastaisesta teosta, vaan lainvastainen toiminta kuuluu järjestön keskeisiin menettelytapoihin. Verkkosivuillaan järjestö kertoo, että se käyttää kansalaistottelemattomuutta ja väkivallatonta suoraa toimintaa saadakseen aikaan tarvittavia yhteiskunnallisia järjestelmätason muutoksia. Yhdistyslaki ei tee lainvastaisuuden osalta eroa sen suhteen, onko kyse väkivallasta vai jostain muusta pakottavan sääntelyn vastaisesta toiminnasta. Lainvastaisen menettelyn ei tarvitse liittyä väkivaltaan, jotta yhdistyslain mukainen lakkauttamisperuste voisi täyttyä.

Korkein oikeus vahvisti syyskuussa 2020 Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamisen. Tuomioistuin katsoi, että lainvastaiset toimintatavat muodostivat merkittävän osan PVL:n toiminnasta. Yhdistyksen tarkoituksena oli loukata perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia. Osa toiminnasta oli lisäksi suoraan rikoslain vastaista.

Elokapinan toiminta ei pyri loukkaamaan perustuslakia tai kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Sen sijaan yhdistyksen tempauksissa on monin paikoin ollut kyse rikoslain vastaisesta toiminnasta. Elokapinan vaatimus kansalaisista koostuvan demokraattisen kansalaisfoorumin perustamisesta, jonka tehtävänä on valvoa päästötavoitteiden toteutumista, on jossain määrin Suomen valtiosäännön vastainen. Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Suomen perustuslaki ei tunne demokraattisia kansalaisfoorumeita, ellei tällä tarkoiteta nimenomaan yhdistysmuodossa harjoitettavaa toimintaa.

Elokapinalla ja lakkautetulla Pohjoismaisella vastarintaliikkeellä on muitakin yhtymäkohtia. Ensinnäkin molemmat ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Niiltä puuttuu virallinen keskusjohto. Lisäksi PVL:n tavoin Elokapinalla on alueellisia paikallisryhmiä, jotka vastaavat toiminnasta. Elokapinan verkkosivuille on ohjeet paikallisryhmän perustamiseksi. Ohjeiden viimeinen kohta kuuluu: Kapinoi!

Elokapina ei ole ehtinyt toimia Suomessa vielä pitkään. Tämän vuoksi voi olla liian ennenaikaista arvioida sitä, minkälaiseksi sen toiminta tulee vakiintumaan. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että yhdistys on valinnut lainvastaisella tavalla menettelyn sen toiminnan keskiöön. Oikeusjärjestys ei hyväksy yhdistyksen käyttämistä lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen. Tämän takia Elokapinaa saattaa uhata Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kohtalo lakkautettujen yhdistysten listalla.

+14
OttoMeri
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen varatuomari ja kaupunginvaltuutettu. Oikeustieteen tohtorikoulutettava. Eränkävijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu