Helsingin päätös allekirjoittaa ydinasekieltoa koskeva vetoomus on lainvastainen

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 19.5.2021 kokouksessaan allekirjoittaa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) -kampanjan kaupunkivetoomuksen. Kampanjan tarkoituksena on edistää ydinaseriisuntaa ja YK:n ydinasekieltosopimuksen toimeenpanoa. Kampanjan suomalaisia yhteistyötahoja ovat muiden muassa Sadankomitea, Rauhanliitto ja Aseistakieltäytyjäliitto.

Kunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa. Lain mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Viime kädessä korkein hallinto-oikeus ratkaisee, kuuluuko tietty toiminta kunnan tehtäviin vai ei.

Kunnan nimissä annettuihin kansainvälispoliittisiin kannanottoihin on oikeuskäytännössä suhtauduttu pidättyväisesti. Pidättyvyyttä on perusteltu sillä, että kunnan ei tule harjoittaa ulkopolitiikkaa eikä sitoa kunnan jäseniä kannanottoihin, joita he eivät mahdollisesti pidä aatteellisesti tai muutoin hyväksyttävinä.

Vuonna 1983 korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei kunnan toimialaan kuulunut ydinaseetonta Pohjolaa koskevan vetoomuksen allekirjoittaminen. Aiemmin oli katsottu, ettei kunnan toimialaan kuulunut rauhan säilymistä ja sotapropagandan estämistä koskeneen julkilausuman hyväksyminen eikä aseistariisunnan puolesta laaditun vetoomuksen allekirjoittaminen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön perusteella vaikuttaa selvältä, että Helsingin päätös allekirjoittaa ydinasekieltoa koskeva vetoomus on lainvastainen. Kunnan ei tule ryhtyä harjoittamaan ulkopolitiikkaa, vaan keskittyä sille lain mukaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Ulkopolitiikan harjoittaminen tulee jatkossakin jättää perustuslain säätämällä tavalla tasavallan presidentin ja valtioneuvoston vastuulle.

+2
OttoMeri
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen varatuomari ja kaupunginvaltuutettu. Oikeustieteen tohtorikoulutettava. Eränkävijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu