Helsingin pormestarimallissa on rakenteellinen valuvika

Helsingin uusi johtamisjärjestelmä astui voimaan 1.6.2017. Pormestarimalliksikin kutsutussa järjestelmässä kaupunginjohtajan korvasi valtuuston valitsema pormestari. Ennen vaaleja valtuustoryhmien kesken oli sovittu, että pormestari valitaan suurimmasta valtuustoryhmästä. Kokoomuksen voitettua vaalit valittiin Jan Vapaavuori Helsingin uudeksi pormestariksi.

Pormestarijärjestelmän tarkoituksena oli kuntavaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon, demokraattisen päätöksenteon vahvistaminen ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin johtamisessa. Näissä tavoitteissa osin onnistuttiin, mutta samalla mahdollistettiin merkittävän rakenteellisen ongelman syntyminen.

Pormestarimallin tarkoituksena oli erottaa virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko toisistaan. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Pormestarin tehtävänä on johtaa kaupunkia. Tässä yhteydessä ongelmaksi on muodostunut se, että kaupunginvaltuuston ja -hallituksen enemmistö muodostuu punavihreistä puolueista. Näin ollen kaupungissa on johtaja, joka ei poliittisesti edusta demokraattisesti valitun kaupunginvaltuuston enemmistöä.

Pormestarilla on myös kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden lisäksi erilaista strategista ja toimeenpanevaa valtaa. Myöskään näiden tehtävien hoitaminen vaikeutuu tilanteessa, jossa enemmistö kaupungin luottamushenkilöistä ei edusta pormestarin näkemyksiä. Pahimmillaan tilanne johtaa siihen, että pormestarin esitykset toistuvasti muuttuvat kaupungin päätöksentekoelimissä punavihreän enemmistön äänestäessä ne nurin.

Mikäli kaupungin johtamista haluttaisiin tehostaa, tulisi pormestarin edustaa suurimman ryhmittymän sijaan kaupungin enemmistön kantaa. Tosiasia on, että huolimatta kaupunginvaltuuston punavihreästä enemmistöstä, enemmistöpäätöksiä tehdään myös muilla kokoonpanoilla. Perinteisen kokoomuksen ja demareiden kesken vallinneen yhteistyön on korvannut milloin kokoomuksen ja vihreiden ja milloin taas punavihreiden blokit. Myös vanha kokoomuksen ja demareiden yhteistyö on alkanut uudelleen toimia. Erilaisia enemmistöjä muodostuu kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa moninaisin kokoonpanoin.

Kevään kuntavaalien jälkeen poliittiset voimasuhteet Helsingin kaupunginvaltuustossa jälleen muuttuvat. Jatkossa suuria ryhmiä voi olla nykyistä enemmän. Tämä tarkoittaa samalla, että enemmistöjä voi muodostua uusin koostumuksin. Tämä seikkaa puolustaa sitä, että Helsingin seuraavakin pormestari valitaan suurimmasta ryhmästä. Tämän mallin oikeudenmukaisin puoli on se, että pormestari valitaan puolueesta, jolle on antanut äänensä enemmän helsinkiläisiä kuin millekään muulle puolueelle.

OttoMeri

Helsinkiläinen varatuomari ja kaupunginvaltuutettu. Oikeustieteen tohtorikoulutettava. Eränkävijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu