Kunnallinen pysäköinti ei ole markkinataloutta

Helsingin kaupungin pysäköintipoliittiset linjaukset ovat tulossa päätöksentekoon. Julkisuudessa on puhuttu pysäköinnin markkinaehtoistamisesta. Esillä on ollut ennen kaikkea uudistuksen vaikutukset asukaspysäköinnin hintaan. Uutisissa on nostettu esille, että asukaspysäköinnin nykyinen 30 euron kuukausihinta saattaa nousta jatkossa jopa 90 euroon. Asian valmistelussa on kiinnitetty liian vähän huomiota siihen, minkälaisia rajoituksia kunnallisen pysäköinnin hinnan määrittämiseen liittyy.

Pysäköinnissä on kyse julkisesta palvelusta silloin, kun pysäköintipaikka sijaitsee kunnan omistamalla maalla. Yksityisestä pysäköinnistä on kyse silloin, kun pysäköintipaikka sijaitsee yksityisellä tontilla. Tällöin pysäköinnissä on kyse yksityisoikeudellisesta sopimustoiminnasta, johon ei liity julkisoikeudellisia maksuja koskevia rajoituksia. Seuraavaksi käsittelen ainoastaan kunnallista pysäköintiä.

Kunnallisessa pysäköinnissä on kyse maksua vastaan saatavasta palvelusta. Muita kunnallisia maksuja ovat muiden muassa päivähoito-, terveyskeskus- ja vanhuspalvelumaksut. Samoin julkisen liikenteen maksut ovat kunnallisia maksuja.  Näidenkään hinnoittelu ei ole vapaata, sillä kunnallisten maksujen osalta on edellytetty kustannusvastaavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallinen maksu ei saa ylittää sitä, mitä palvelun tuottaminen kunnalle maksaa. Pysäköinnin osalta kustannuksia aiheutuu katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta. Mikäli pysäköintimaksu ylittää pysäköintialueiden ylläpitokustannukset, on kyse veroluonteisesta maksusta. Tällöin maksun perusteesta tulee perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan säätää lailla.

Näin ollen kaupungin suunnitelmat korottaa asukaspysäköintitunnuksen hintaa yli kustannusvastaavuuden ovat törmäyskurssilla perustuslain kanssa. Tilanne on ongelmallinen. Yksi ratkaisu voisi olla, että pysäköintipaikat siirrettäisiin kaupungin pysäköintiyhtiölle, joka ryhtyisi vastaamaan pysäköintipaikkojen ylläpidosta ja pysäköintitunnusten luovuttamisesta. Tällöin pysäköinnin hinnan määrittäminen olisi vapaampaa.

Kaupungin pysäköintipolitiikalle asettamat tavoitteet ovat kannatettavia. Markkinatalouteen kuuluu keskeisenä osana hintojen määräytyminen markkinoilla. Kysyntä ja tarjonta määrittävät hinnan. Tällä hetkellä kaupungin asukaspysäköinnin ja yksityisten pysäköintilaitosten välinen hintaero on liian suuri. Maanalaiset pysäköintilaitokset ovat tyhjillään samaan aikaan, kun osassa kaupunginosia kadunpäällisen asukaspysäköintipaikan löytäminen on ajoittain lähes mahdotonta.

Toisekseen monilla alueilla pysäköintipaikkoja on vähemmän kuin myönnettyjä asukaspysäköintitunnuksia. Tällöin tilanteen korjaamiseksi voidaan joko lisätä pysäköintipaikkojen määrä tai vähentää kysyntää. Monilla alueilla maanpäällisten pysäköintipaikkojen lisääminen on vaikeaa. Sen sijaan kysyntään on mahdollista vaikuttaa hinnoittelulla. Erityisesti he, jotka käyttävät autoa vähän tai ainoastaan tiettynä vuodenaikana, saattavat hinnan noustessa päättää siirtää autonsa muualle tai kokonaan luopua yksityisautosta. Tällaisessa tilanteessa hintojen nostaminen helpottaa tasapainotilanteen saavuttamista.

Olen sitä mieltä, että pysäköinnin hinnan tulisi entistä vahvemmin määräytyä markkinoilla. Tämän takia pysäköintiuudistuksen yhteydessä tulee selvittää pysäköintipaikkojen siirtäminen kunnalliselle pysäköintiyhtiölle. Tämä mahdollistaisi entistä joustavamman pysäköintipolitiikan harjoittamisen ja uudistuksen tavoitteiden lainmukaisen toteuttamisen.

0
OttoMeri
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen varatuomari ja kaupunginvaltuutettu. Oikeustieteen tohtorikoulutettava. Eränkävijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu