Metsästystä Helsingissä ei tule vaikeuttaa

Helsinkiä ei ole perinteisesti pidetty hyvänä metsästysalueena. Pääkaupunkimme merellinen puoli tarjoaa kuitenkin ainutlaatuisia metsästysmahdollisuuksia aivan historiallisen keskustan välittömässä läheisyydessä. Nyt tätä kansainvälisesti tarkasteltuna harvinaista mahdollisuutta ollaan merkittävällä tavalla heikentämässä.

Helsinki on esittämässä Tiirakarin saaren muuttamista luonnonsuojelualueeksi. Tässä samassa yhteydessä esitetään myös metsästyksen kieltämistä saarella. Aloitteessa ei ole ymmärretty, että luonnonsuojelu ja metsästys eivät poissulje toisiaan. Päinvastoin metsästys on mitä parhainta luonnonsuojelutyötä.

Metsästäjät tekevät Helsingin ulkosaarilla luonnon näkökulmasta äärimmäisen arvokasta pienpetopyyntiä. Pienpedoista supikoiralla ja minkillä on tutkitusti haitallinen vaikutus jo ennestään alentuneisiin vesilintukantoihin. Jatkossa metsästäjiltä kielletään merilinnustus, mutta heidän oletetaan jatkavan pienpetopyyntiä. tämä on täysin väärä tapa osoittaa kiitollisuutta metsästäjille heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

Luonnonsuojelualueen perustamista koskevan hakemuksen liitteenä olevassa Tiirakarin hoito- ja käyttösuunnitelmassa todetaan, ettei merilinnustus vahingoita Tiirakarin pesimälinnustoa. Linnut pesivät keväisin, kun taas metsästys tapahtuu syksyn kylmimpinä kuukausina. Lisäksi tiirakarilla metsästetään pääasiassa heinäsorsaa ja telkkää, jotka ovat hyvin elinvoimaisia lajeja. Tämän takia metsästyksen täyskiellon ymmärtäminen on vaikeaa.

Helsingin edustalla on reilu kymmenen saarta, joilla merilinnustus on sallittua. Tiirakari on näistä saarista yksi tärkeimmistä. Oudointa metsästyksen kieltämisessä on, että muutosta perustellaan alentuneella allikannalla, vaikka allit eivät edes viihdy Tiirakarin ympäristössä. Tässä suhteessa metsästyksen täyskielto allin suojelemisen perusteella on täysin kohtuuton toimenpide. Taustalla vaikuttaakin olevan aatteellinen metsästyksen yleinen vastustaminen.

Helsingissä on vähän kaikkien metsästäjien käytössä olevia alueita. Metsästäjien määrän kasvaessa tarve yleisille metsästysalueille tulee kasvamaan.  Yleisillä vesialueilla tapahtuva metsästys on keskeinen osa Helsingin ja koko saariston historiaa. Allin suojelu on äärimmäisen tärkeää, mutta nyt esitetty metsästyksen täyskielto on täysin kohtuuton toimenpide suhteessa siitä saatavaan hyötyyn. Jo entuudestaan vähentyneiden laillisten metsästysalueiden määrää kaupungissa ei tule pienentää. Metsästäjät kuuluvat Helsinkiin.

OttoMeri
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen varatuomari ja kaupunginvaltuutettu. Oikeustieteen tohtorikoulutettava. Eränkävijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu