Pirkkolan sisäliikuntahallia ja metsää koskevan päätöksen taustat

Päätöksentekijän on tehtävä päätöksensä päivän huudosta välittämättä ajatellen niitä, joita päätös tulee koskemaan.”

Näitä J.V. Snellmanin sanoja olen pohtinut useaan otteeseen viime viikkoina. Syynä pohdintoihini on ollut tämän päiväinen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous, jossa päätettiin Pirkkolan liikuntahallin maa-alueen vuokrasopimuksen hyväksymisestä.

Kokousta edeltävien viikkojen aikana sain paljon kansalaispalautetta aiheeseen liittyen. Valtava enemmistö viesteistä oli hanketta vastustavia. Viestien pääsisältö on ollut suurin piirtein sama. Ihmiset eivät halua Pirkkolan metsää hakattavan liikuntahallin tieltä, kannattavat sinänsä lasten ja nuorten liikuntaa ja toivotavat, että halli voidaan rakentaa parkkipaikan tilalle.

Kyse on 8 900 m2 suuruisesta maa-alueesta Pirkkolan liikuntapuiston länsiosassa. Tontti on kallioinen metsäpalstasta, joka sijaitsee Keskuspuistossa. Alue vastaa n. 0,1 prosenttia koko Keskuspuiston pinta-alasta ja se sijaitsee yhdessä Keskuspuiston kapeimmista kohdista. Monet korostivat tätä alueen sijaintia kapeassa kohdassa, mutta epäselväksi jäi, mikä merkitys seikalla on. Monet viesteistä totesivat päätöksen johtajan Keskuspuiston tuhoutumiseen.

Minkälaisia hyvinvointivaikutuksia kyseisellä 8900 m2 metsäpalstalla on? Tähän ei kukaan osaa vastata. Vastaus riippuu sen antajasta ja jokainen kokee metsäpalstan hyvinvoinnin eri tavalla. Sen sijaan on helpompi arvioida, minkälaisia hyvinvointivaikutuksia uudella sisäliikuntahallilla tulee olemaan. Halli tulee tarjoamaan päivittäin sadoille lapsille, nuorille ja myös vanhemmille liikkujille paikan harrastaa lempilajiaan, kehittyä siinä ja ylläpitää hyvinvointiaan.

Tämän päiväistä päätöstä on edeltänyt joukko aiemmin tehtyjä päätöksiä. Pirkkolan liikuntapuistoa koskeva asemakaavan muutos hyväksyttiin jo vuonna 2014, jolloin uimahallin viereinen tontti varattiin liikuntahallille. Vuonna 2018 lautakunnassa esitimme kaupunginhallitukselle kyseisen tontin varaamista Pirkkolan liikuntapuistosta monitoimihallin varaamista varten. Kaupunginhallitus oikeutti 3.2.2020 lautakuntamme solmimaan maa-alueen vuokrasopimuksen Pirkkolan Liikuntahallit Oy:n kanssa.

Ennen tämän päiväistä kokoustamme liikuntahallille on myönnetty valtionapua 700 000 euroa, Helsingin kaupungin 5,3 miljoonan euron lainan sekä rakennuslupa. Tänään 19.5.2020 päätimme kaupunginhallituksen päätöksen nojalla solmia vuokrasopimuksen, joka on viimeinen kaupungin päätös ennen rakennustöiden aloittamista. Kyse oli käytännössä katsoen vain muodollisuudesta, joka oli viimeinen vaihe pitkässä vuonna 2014 alkaneessa prosessissa.

Yllä oleva osoittaa, että liikuntahallin rakentaminen Helsinkiin edellyttää monivaiheista ja monta vuotta kestävää prosessia. Päätöksentekoon on mahdollista vaikuttaa eri vaiheissa. Keskeisin vaihe vaikuttaa maankäytötön on asemakaavoitus. Siinä yhteydessä päätetään sitovasti maapohjan käytöstä, mikä on pohjana kaikelle myöhemmälle päätöksenteolle.

Edellisen kerran uutta sisäliikuntatilaa Helsinkiin saatiin vuonna 2008. Tämän jälkeen Helsingin väkiluku on kasvanut yli 60 000 asukkaalla. Sisäliikuntatilojen määrä Helsingissä ei ole pysynyt väestönkasvun mukana. Esimerkiksi telinevoimistelussa harrastuksen aloittamista on pahimmillaan joutunut odottamaan useita kuukausia, koska harrastustiloja ei ole ollut riittävästi ja turvallisia harrastusolosuhteita ei ole voitu taata. Tilanne on ollut kestämätön.

Tänään tehty päätös vuokrasopimuksen hyväksymisestä oli käytännössä ainoastaan aiemmin tehtyjen päätösten toimeenpanoa. Tämä ei tarkoita, etteikö tänään olisi ollut mahdollista päättää myös toisin. Asian jättäminen pöydälle tai hylkääminen olisi kuitenkin käytännössä kaatanut koko hallihankkeen. Hinta hallihankkeen kaatumisesta olisi ollut lasten ja nuorten sisäliikunnan näkökulmasta kestämätön.

Valitettavasti kokouksessa liikuttiin kyseenalaisilla poluilla. Kokouksessa tehtiin useampia kuntalain vastaisia ehdotuksia, jotka oli naamioitu vastaehdotuksiksi, vaikka ne olivat tosiasiassa palautusehdotuksia. Lisäksi yksi ehdotuksista oli selvästi lainvastainen sitoen viranhaltijan kädet ennen kuin asian valmistelu oli edes alkanut. Juristina pidän asiaa erittäin vakavana. Kaikessa julkisen vallan käytössä tulee noudattaa lakia ja tällä kertaa lautakunnan kokouksessa toimittiin lainvastaisesti omien poliittisten tarkoitusperien edistämiseksi.

Lopuksi on todettava, että rakastan luonnossa liikkumista. Nyt tehty päätös vuokrasopimuksen hyväksymisestä ei ollut helppo. Lähdin kuitenkin politiikkaan edistääkseni erityisesti lasten ja nuorten urheilua ja liikkumista. Lapset ja nuoret eivät ole yhtä äänekkäitä kuin aikuiset, eivätkä osaa pitää puoliaan. Sen takia meillä päättäjillä on korostunut vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nyt tehty päätös on historiallinen ja mahdollistaa uuden ja pitkään kaivatun sisäliikuntatilan rakentamisen Helsinkiin. Tämän rinnalla pieni metsäpalsta on pieni hinta siitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus päästä kokemaan liikkumisen riemua, itsensä ylittämistä ja ainutlaatuista yhteishenkeä liikunnan parissa.

OttoMeri
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen tohtori. Kaupunginvaltuutettu ja kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu