God human & God mindset – Paras ihmistyyppi

Minua on kutsuttu alfa maleksi ja sigma maleksi. Tämä johti siihen, että aloin miettimään millainen ihminen haluaisin olla. Pohdinnan lopputuloksena päätin, että en haluaisi olla mitään ihmismäistä – sillä ihminen on aina heikko ja tyhmä.

”God human” on sellainen ihminen, joka haluaa olla Jumala. Tämä on haaste, jossa pyritään olemaan eräänlainen superihminen. No, miksi pitäisi haluta olla Jumala? Kaikki lähti siitä, että pohdin miten Jumalaksi voisi päästä ja tulin siihen lopputulokseen, että ensimmäinen askel on halu päästä Jumalaksi. Kuka voisi olla Jumala jos ei edes halua? No, onko tämä Jumalan pilkkaa? Mielestäni ei. Uskoisin, että Jumala pikemminkin ihannoi ihmisiä, jotka haluavat Jumalaksi ja jotka pyrkivät tässä maallisessa elämässä saavuttamaan todellisen potentiaalinsa käyttäen ahkeruuden ja hyvyyden voimaa. ”God human” pystyy olemaan kaikkea hyvää mitä ihminen voi olla – tällaisten ihmisten ei tarvitse olla kapeasti rajoittuneita johonkin tiettyyn luokitukseen. ”God human” uskoo, että hän pystyy tekemään mitä tahansa jos vain tarpeeksi yrittää ja on halukas oppimaan kaikesta mitä tekee. ”God human” osaa arvostaa omaa elämäänsä eikä usko huonoon kohtaloon. ”God human” ihmistyypillä on ”God mindset”. Seuraavaksi esittelen mitä se tarkoittaa.

God mindsetin omaavan ihmisen tarpeet:
1) Usko/Luottamus
2) Hyvyys
3) Yhteistyö/Auttaminen
4) Säästäminen/Kontrolli
5) Itsensä kehittäminen
6) Parantaminen/Luominen/Tuotos

Kaikkea God mindsetin omaavan ihmisen toimintaa ja koko elämää ohjaa usko. Usko todistetaan hyvillä teoilla ja usko ilman hyviä tekoja on sama kuin ei olisi uskoa ollenkaan. Elämän tarkoitus on usko ainakin yhteen Jumalaan ja vain Jumalaa/Jumalia saa rakastaa. Maanpäällisiä asioita ei saa rakastaa, koska paratiisissa kaikki on täydellisempää. God human uskoo, että maksimoimalla hyvyyden tässä epätäydellisessä maanpäällisessä elämässä antaa pääsyn paratiisiin. Mitä on hyvyys? Hyvyys on sitä, että pyrkii tekemään maailmasta paremman paikan, pyrkii saavuttamaan todellisen potentiaalinsa ahkeruuden voimalla ja tehokkuutta maksimoimalla, kunnioittaa lakia ja yrittää auttaa ihmiskuntaa. Mitä on pahuus? Pahuus on sitä, että tuhlaa jonkun ihmisen aikaa (omaa tai ihan kenen tahansa muun) tai maapallon niukkoja resursseja. God human ajattelee, että universumi on Jumalan/Jumalien tieteellinen koe ja ihmisen pitäisi pyrkiä pärjäämään tässä tieteellisessä kokeessa mahdollisimman hyvin. No, mikä voisi olla tämän tieteellisen kokeen onnistuminen? Se, että universumin elämä löytää tien ulos universumista. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Sitä, että ihmisten pitäisi tehdä kaikkensa tieteen eteen ja maksimoida tieteellinen kehitys. Jumala(t) on tietelijiöitä, joten ihmistenkin pitäisi pyrkiä omaksumaan tiede osaksi jokapäiväistä elämää. Tieteellinen kehitys tarkoittaa myös ihmiskunnan kehittämistä älykkäämmäksi ja tehokkaammaksi. Usko ja tiede toimivat yhteistyössä, toisiaan tukien. Tiede ei selitä kaikkea ja siksi tarvitaan uskoa. God human ajattelee, että jokaikinen teko on puhetta Jumalalle/Jumalille ja tämän takia kaikilla teoilla on merkitystä. Tässä epätäydellisessä maailmassa kaikella on siis väliä. Ei saa ikinä ajatella, että teot eivät merkitsisi mitään. Viimeisellä tuomiolla jokainen ihminen joutuu vastuuseen jokaikisestä teostaan ja Jumala(t) osoittaa täydellisen version jokaisesta ihmisestä. Täydellinen versio on se, mitä kaikkea hyvää ihminen olisi elämässään voinut saavuttaa ahkeruuden voimalla ja ikuisella sinnikkyydellä. Eli siis, ikinä ei saa olla laiska ja ikinä ei saa luovuttaa.

Koko ihmiselämä koostuu teoista. Esimerkiksi hengittäminen on teko. Teot voi jakaa hyvään ja pahaan. Yllä määrittelin mitä tarkoittaa hyvä ja paha. Elämä on jatkuvaa taistelua hyvän ja pahan välillä. Voisimme myös kuvitella Jumalan/Jumalien ja Saatanan/Saatanoiden taistelevan hyvillä ja pahoilla teoilla. Mielikuvituksemme mielestäni todistaa, että on olemassa jotain mahdollisimman hyvää (paratiisi) mutta myös jotain mahdollisimman pahaa (helvetti). Koska God human haluaa päästä paratiisiin, hänen pitäisi siis maksimoida hyvyys. Pyrkimys on siis tulla Jumalan kaltaiseksi ja sitten Jumalaksi. Elämä on eräänlainen ansa, koska pahuuteen on helppo sortua ja pahuutta ruokkimalla voi syntyä ”pahuuden kierre”, missä pahat teot johtavat toisiin pahoihin tekoihin ja synnyttää muita pahoja ihmisiä, jotka alkavat myös tekemään pahoja tekoja. Ennen mitään tekoa pitäisikin siis huolellisesti miettiä onko teko paha vai hyvä, koska pahat joutuvat helvettiin ja hyvät pääsevät paratiisiin.

Yhteistyötä (ja siten myös auttamista) pitäisi maksimoida. Kukaan ei pärjää yksin. Ihmisen evoluution alkuvaiheissakin muita apinoita älykkäämpi apina teki yhteistyötä tyhmempien apinoiden kanssa ja pyrki nostamaan elintasoa ajattelemisen voimaa hyödyntämällä. Kaikkien ihmisten, myös pahojen, kanssa pitää siis pyrkiä tulemaan toimeen ja auttaa ihmiskunnan kehitystä kaikin mahdollisin tavoin. Kun pohdimme yhteiskuntaa, niin huomaamme, että kaikki elintaso on luotu yhteistyön voimalla. Yhteistyön maksimointi tarkoittaa, että sitä pitää aina pyrkiä parantamaan eikä saisi tyytyä nykyiseen tasoon. Aina pitäisi miettiä miten jonkin asian voisi tehdä älykkäämmin, paremmin ja tehokkaammin.

Maapallomme resurssit ovat niukat ja myös jokaisella ihmisellä on rajallisesti aikaa. Niukkuus siis vallitsee ympärillämme. Niukkuuden takia meidän pitäisi aina pyrkiä säästämään tuhlaamisen sijaan. Miten säästän omaa aikaa? Miten säästän muiden aikaa? Miten säästän maapallon niukkoja resursseja? Miten elämä maapallolla jatkuisi mahdollisimman pitkään? Säästäminen tarkoittaa kontrollia. Pitää osata hallita omia tekoja ja omaa mieltä. Elämä on jatkuvaa taistelua tuhlaamista (pahuutta) vastaan ja säästämisen (hyvyyttä) puolesta. Pitää osata hallita pyrkimystä mukavuudenhaluisuuteen ja tajuta nautinnon petollisuus. Pitää siis tajuta, että nautintoa ja mukavuudenhalua hakevat sortuvat tuhlaukseen. Esimerkiksi syödään liikaa, ei jakseta tehdä töitä/opiskella, tuhlataan aikaa ja resursseja seksiin, leikitään, tuhlataan energiaa valaistukseen, otetaan lämmin suihku, viilennetään/lämmitetään asuntoa, ollaan nirsoja pahanmakuisen ruoan suhteen, kulutetaan viihdettä, ei jakseta ylläpitää terveyttä, ei jakseta maksimoida ahkeruutta, jne. Nautinto ja mukavuudenhaluisuus tekee huomaamattomasti laiskaksi ja aiheuttaa tuhlausta ja tämän takia se on osa pahuutta. Laiska ja paha ihminen ei ikinä saavuta todellista potentiaaliaan eikä pääse taivaaseen.

Jotta ihminen saavuttaisi todellisen potentiaalinsa ja maksimoisi hyvyyden, hänen pitää pyrkiä jatkuvasti kehittämään itseään. Koko elämänsä ajan. Ikinä ei saa luovuttaa. Itsensä kehittäminen tarkoittaa elinikäistä oppimista, pahuuden ja virheiden (eli synnin) korjaamista ja hylkäämistä, terveyden jokapäiväistä ylläpitoa terveellisellä ravinnolla ja tehokkaalla hikoilua tuottavalla liikunnalla ja työpanoksen maksimointia ahkeruuden voimalla.

Jotta ihmiskunta kehittyisi, pitäisi pyrkiä parantamaan kaikkea mahdollista, luomaan uutta tietoa ja auttaa ylläpitämään yhteiskuntaa. Miksi asioita pitää parantaa? Koska vanha tai virheellinen asia aiheuttaa tuhlausta (pahuutta) ja ”domino-efektillä” luo lisää virheitä ja tuhlausta (pahan kierre). Miksi uutta tietoa pitäisi luoda? Koska tiede on aina nostanut elintasoa ja vienyt ihmiskuntaa eteenpäin. Tieteellistä kehitystä pitäisi tukea kaikin mahdollisin tavoin, jotta voisimme selvittää universumin salat ja ylläpitää elämää maanpallolla mahdollisimman pitkään. Miten yhteiskuntaa ylläpidetään? Tekemällä töitä ja tuottamalla uusia tuotteita tai palveluita. Työn tekeminen on hyvä teko, auttamista ja yhteistyön maksimointia. Työtä tehdessä pitää aina pyrkiä olemaan niin tuottava ja ahkera kuin mahdollista, jotta saavuttaisi todellisen potentiaalinsa ja kenenkään aikaa ei kuluisi hukkaan.

Tällä kirjoituksella halusin tehdä hyvää ja jakaa omaa ajatusmaailmaani, jota olen vuosien aikana kehittänyt. Haluaisin, että kaikki maapallon ihmiset yrittäisivät olla superihmisiä ja maksimoisivat hyvyyttä. Saavuttaisivat todellisen potentiaalinsa ja pääsisivät paratiisiin. Uskoisivat vahvasti itseensä ja omiin kykyihinsä ja arvostaisivat ainutta elämäänsä. Hylkäisivät itsekkyyden ja näkisivät kaikki muut ihmiset omina lapsina, joita voi auttaa ja joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä ja täten luoda parempaa maailmaa. Oli mielenkiinnot ihmisellä mitkä tahansa, niin aina pitäisi pyrkiä olemaan maailman paras. Ei saa tyytyä olemaan keskiverto eikä saa sortua tuhlaukseen ja laiskuuteen. Jos muut on laiskoja ja pahoja, niin ajattele, että minä en ole. Minä haluan maksimoida hyvyyden ja päästä paratiisiin. Minä osoitan Jumalalle/Jumalille, että olen paratiisin arvoinen.

Nyrkkisääntöjä:
Aina minimoi tuhlaus.
Aina maksimoi hyvyys.
Aina maksimoi yhteistyö.
Saavuta todellinen potentiaalisi ahkeruuden voimalla.
Älä ikinä luovuta.
Älä sorru pahuuteen ja jos sorrut niin korjaa virheesi ja katkaise pahuuden kierre.
Auta ihmiskuntaa.
Pyri tekemään maailmasta parempi paikka.
Omaksu tiede osaksi jokapäiväistä elämääsi.
Liiku ja hikoile joka päivä.
Ylläpidä terveyttä.
Tee töissä aina parhaasi.
Pyri olemaan maailman paras ja maksimoi tuottavuus.
Opi kaikesta mitä teet.
Maksimoi tehokkuus.
Älä ole ikinä laiska.

0
p3truss
Sitoutumaton Espoo

Kauppatieteen maisteri (KTM) Aalto-yliopistosta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu