Korjataan yhteiskunta ongelma kerrallaan – No Waste Science, Art & Business

Tieteessä, taiteessa ja liiketoiminnassa on paljon turhuutta ja tuhlausta. Tämä on vakava ongelma sillä ne muodostavat ihmisten ajatusmaailman, kulttuurin ja käsityksen oikeasta, nautintoa ja mukavuutta maksimoivasta, elämäntyylistä. Mikäli haluamme luoda parempaa, kestävämpää, tehokkaampaa ja säästäväisempää yhteiskuntaa, eli parempaa tulevaisuutta ihmisille ja ympäristölle, meidän pitäisi luopua turhuudesta ja tuhlauksesta jokaikisessä asiassa. Ei ihme, että ihmiset ovat laiskoja, itsekkäitä ja ahneita ja korostavat tarpeiden ja halujen tyydyttämisen maksimointia, kun ympäröivä yhteiskunta tyrkyttää jatkuvasti turhia asioita ihmisten köyhään henkiseen maailmaan. Tajuatteko nyt, että miksi meillä on niin paljon ongelmia ja miksi ihmiset ovat niin laiskoja eli pahoja? Miksi emme suunnittele yhteiskuntaa sellaiseksi, mikä motivoisi jokaikistä ihmistä saavuttamaan todellisen potentiaalinsa ahkeruuden voimalla ja mikä kehittäisi ihmiskuntaa entistä paremmaksi?

Minun projekti ”No Waste Society”, johon kuuluu ”No Waste Religion” ja ”No Waste Economics”, pyrkii minimoimaan tuhlausta kaikin mahdollisin tavoin kaikissa mahdollisissa asioissa. Alla listasin joitakin mieleentulevia esimerkkejä tuhlauksesta tieteessä, taiteessa ja liiketoiminnassa. No Waste tiede, taide ja liiketoiminta pyrkii välttämään alla lueteltuja ongelmia ja täten luomaan parempaa maailmaa kehittäen ihmiskuntaa.

Kaikki ongelmat aiheuttavat ”domino-efektillä” ympärilleen lisää ongelmia ja pian koko systeemi on väärä, kestämätön ja täynnä ongelmia. Siksi meidän pitäisi fokusoitua ehkäisemään kaikki ongelmat eli aina minimoimaan tuhlaus. Ei ole pikkujuttu, että esim. vääränlaisten yhteiskunnan ihanteiden ja mukavuudenhaluisuuden takia turmelemme ihmisten henkistä maailmaa ja saastutamme tätä maapalloa. Kaikilla asioilla on merkitystä ja hyvyys pitäisi maksimoida.

Tuhlaus tieteessä:
1) Hyödytön tieto. Ei sisällä arvonlisää, ei nosta elintasoa eikä paranna maailmaa.
2) Vaikeasti selitetty tieto. Kaiken A ja O on ymmärrettävyys. Jos muut ei ymmärrä, niin tuhlaat omaa ja muiden aikaa.
3) Hidas tieto. Tiedon pitäisi olla mahdollisimman tehokasta, mahdollisimman tiiviisti ja ymmärrettävästi kirjoitettua ja mahdollisimman nopeasti omaksuttavissa.
4) Virheellinen tai puutteellinen tieto. Asioita ei ole mietitty tarpeeksi, ne ei sisällä opetuksia tai ne ohjaavat ihmisiä väärään suuntaan.
5) Ego tieto. Tällainen tieto on vain tiedon tuottajan egoa kohottava asia, tyyliin ”Katsokaa, olen tehnyt näin ja näin paljon.” Tiedolla ei ole mitään muuta arvoa eikä se paranna maailmaa millään tavalla. Tiedon tuottamisen tarkoituksena oli esim. osoittaa omat kyvyt ja saada lisää varallisuutta tai valtaa.
6) Yksilön hylkäävä tieto. Ei hyödynnetä erilaisia oppimistapojen kombinaatioita eikä huomioida yksilöitä erilaisina oppijoina. Laadukas tieto monipuolisesti haastaa tiedon käyttäjän, esim. aisteja, käsiä ja puhumista hyödyntämällä.

Tuhlaus taiteessa:
1) Köyhille mielille tarkoitettua aikaa tappavaa tekemistä. Hyöty tasan nolla ja tappioiden määrä suuri, kun laskee menetettyä ihmispotentiaalia ja laiskaksi muuttunutta ihmisjätettä.
2) Ei sisällä opetuksia. Opetusten puutteen näkee kaikessa taiteessa: oli se TV, piirrokset, maalaus, köyhät musiikin sanat, köyhät elokuvat jne. Kaiken taiteen pitäisi sisältää opetuksia ja kasvattaa täten ihmisten henkistä pääomaa. Tuhlaajat tekevät tuhlausta, vahinko leviää köyhiin mieliin ja koko yhteiskunta saastuu pahuudella ja laiskuudella.
3) Ei ole ymmärrettävää eikä asioita osata selittää.
4) Ei rikasta mielikuvitusta.
5) Ei sisällä arvonlisää tai mitään muuta hyötyä.
6) Ei tee ihmistä oikeasti ahkeraksi tai onnelliseksi. Tuhlaa vain aikaa ja/tai rahaa ja täten aiheuttaa ihmiselle ongelmia tulevaisuudessa.
7) Ego taide, jonka tarkoitus on vain osoittaa taiteilijan kyvyt, mutta kaikki muu hyöty tasan nolla. Täyttä tuhlausta.

Tuhlaus liiketoiminnassa:
1) Ei maksimoida yhteistyötä eikä hyvinvointia, koska maksimoidaan omia voittoja.
2) Tuotetaan hyödykkeitä yli tarpeen. Ei pystytä laskemaan ihmisten tarpeita tarkasti.
3) Myydään vaikka tuote on tuhlausta, saastuttaa ympäristöä tai on huonolaatuista.
4) Itsekäs ajattelutapa. Katsotaan vain omaan napaan eikä ajatella muiden ihmisten auttamista.
5) Ei tajuta, että raha ei saisi olla päämäärä eikä motivaatio. Raha on vain työkalu. Rahalla halutaan vain ostaa turhia asioita, joita ilman pärjäisi myös valtavan hyvin.
6) Korostetaan ihmisten haluja, ei tarpeita. Koitetaan luoda kaikin tavoin tunne, että halu=tarve ja tällä tavalla maksimoidaan myyntiä.
7) Ei hyödynnetä teknologiaa liiketoimintaprosessien ja työtehtävien automatisoinnissa.
8) Ei huomioida ympäristökustannuksia ja sen aiheuttamaa elintason laskua.

0
p3truss
Sitoutumaton Espoo

Kauppatieteen maisteri (KTM) Aalto-yliopistosta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu