No Waste Economics – tuhlausta minimoiva talousjärjestelmä

Jokaisella ihmisellä on tarpeita ja käytännössä rajattomasti haluja. Ongelmana kuitenkin on, että elämme niukkuuden keskellä. Meillä on vain yksi maapallo (eli niukat resurssit) ja jokaisella ihmisellä on rajallisesti aikaa. Siksi joudumme tekemään valintoja. Valitsemalla jotakin saamme sitä valittua asiaa yleensä vähän ja lisäksi joudumme luopumaan joistakin toisista asioista.

Kauppatieteitä opiskellessani mietin lähinnä oman kokemuksen kautta ympärilläni olevaa talouden aiheuttamaa järjettömyyttä. Tietenkin järjettömyyden näkeminen alkoi siitä, että itse olin elänyt tyhmästi ja tehnyt huonoja valintoja. Mutta siis, esimerkiksi miksi ihmiset eivät käyttäydy rationaalisesti? Miksi ihmiset eivät tee valintoja, jotka maksimoisivat hyödyn? Onko koulutusjärjestelmämme pilalla? Vai onko tämä itse asiassa itse tarkoituskin? Tarvitaanhan niitä tavallisia ja ahkeria ”tyhmiä” työntekijöitä, ns. yhteiskunnan tukipilareita.

No Waste Economicsin ideana on määritellä mitä on tuhlaus, tutkia miten ihmisten kannattaisi suhtautua tuhlaamiseen ja luoda tuhlausta minimoiva talousjärjestelmä. Mietitään hetki – pitäisikö tuhlaus maksimoida, minimoida vai jotain siltä väliltä? Niukkojen resurssien äärellä terve järki sanoo heti, että tuhlausta pitäisi ehdottomasti minimoida. Ja miksi tuhlata enemmän jos voisimme suunnitella kaiken nykyistä paremmin ja tämän ansiosta minimoida tuhlausta? Miksi sitten emme luo talousjärjestelmää, missä tuhlaus olisi minimoitu? Nykyinen talousmalli ei ole täydellinen sillä tuhlaamme nykyisin runsaasti energiaa ja aikaa. Niukat resurssit menevät epäterveellisen talouskasvun ylläpitämiseen kulutuksen voimalla. Turhien tuotteiden ja palveluiden tuotannon takia menetettyjen ihmispotentiaalien määrä on valtavan suuri. Suurin osa ihmisistä vain palvelee muita ihmisiä ja kaikki tämä johtaa vain esim. maapallon ihmispopulaation kestämättömään kasvuun. Mitä jos suurempi osa ihmisistä yrittäisi luoda uutta tietoa? Mitä jos kuluttamisen sijaan talousjärjestelmä olisi rakennettu säästämisen varaan? Mitä jos pyrkisimme rakentamaan tehokkaita yhteiskuntia, missä hyväksytään faktat ja maksimoidaan yhteistyö? Mitä jos ihmisten tyhmyyden ja köyhyyden sijaan keskittyisimme kestävään viisauden ja varallisuuden kasvattamiseen?

Ihminen voi tuhlata aikaa tai energiaa. Usein (tai ainakin pitäisi) nämä lasketaan varallisuuden menetyksinä. Energia on yhteistä yhteisen maapallon takia. Sen sijaan ajan tuhlaamista voi olla joko oman ajan tuhlaus tai muiden ajan tuhlaus. Tuhlaus yhteiskunnassamme syntyy ihmisten teoista. Mielestäni kaikki teot missä ei maksimoida yhteistä hyvää on tuhlausta. Teko voi suoraan johtaa tuhlaukseen tai toinen vaihtoehto on, että tuhlaavien tekojen ansiosta ainakin yksi ryhmä hyötyy muiden kustannuksella. Jos joku yksittäinen ryhmä hyötyy niin silloin se tarkoittaa sitä, että yhteistä hyvää ei ole maksimoitu.

Uskon, että yhteiskunnan pelisäännöt voidaan rakentaa niin, että ajattelemme vain yhteistä hyvää. Siis, yhteiskunnan tulisi ohjata ihmisiä tekemään valintoja ja tekoja jolla maksimoidaan yhteinen hyvä. Nykyteknologia tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi säädellä ja valvoa kaikkien ihmisten toimintaa. Historian kirjoihin ei kannata katsoa, koska emme ole yrittäneet vielä hyödyntää nykyteknologiaa. No Waste Economicsin tarkoituksena on kuitenkin luoda nykyteknologian avulla täysin uutta – täysin uusi talousmalli.

Meillä on nykyisen talousjärjestelmän jäljiltä esimerkiksi tyhmyys, köyhyys, kaatopaikat, ilmastonmuutos ja ympäristön saastuminen. Silti jokainen saa tehdä omat päätökset. Minun mielestä kaikesta pitäisi päättää yhteisesti ja faktat pitäisi hyväksyä: yhteistyön maksimointi. Onhan meillä vain yksi yhteinen maapallo. Kaikkien pitäisi kannustaa ja auttaa lähimmäistä.

Tiedän, että jos säästämme niin työpaikkoja on niukasti. Mutta ratkaisu tähän voisi olla esimerkiksi universaali perustulo ja rahallisen perustulon saamisen edellytyksenä olisi voisi olla esim. elinikäinen oppiminen ja töiden etsiminen. Mikäli ei suostuisi yhteistyöhön niin ei saisi rahaa vaan sen sijaan esimerkiksi ruokakortteja ja vuokran maksun. Ja jos ei ole rahaa niin ei ole vapautta.

Kaikkien ihmisten ja yhteiskuntien tulee tehdä yhteistyötä ja rajamuurit tulee purkaa. Nyt on aika ajatella täysin uudella tavalla, mikäli haluamme pelastaa tulevaisuuden. On aika lyödä viisaat päät yhteen ja miettiä miten kuluttamisesta voisimme siirtyä säästämiseen.

+1
p3truss
Sitoutumaton Espoo

Kauppatieteen maisteri (KTM) Aalto-yliopistosta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu