Nyrkkisääntö: Talous toimii orjuuden voimalla – Miten Suomi voisi maksimoida rahaorjien määrän?

Perinteisesti orjuus määritellään seuraavasti: Orja on toisen (ihmisen tai valtion) omaisuutta ja hänellä ei ole oikeutta palkkaan, vapauteen eikä omaan tahtoon. Usein orja ei myöskään pääse pois asemastaan. Tällaiset määritelmät hämäävät käsitystämme todellisuudesta ja luovat meille illuusion, että orjuutta ei enää ole. Pitäisi kuitenkin ajatella laatikon ulkopuolelle. Orjuus on vain muuttanut muotoaan ja sen nykymuoto on ns. ”rahaorjuus”. Eli orjuutta on edelleen olemassa. Koska orjuuden hyvinvointia luova voima on niin suuri, niin minun ennustuksen mukaan orjuudesta ei tulla ikinä luopumaan. Myös maapallon niukat resurssit olisivat esteenä mikäli haluaisimme poistaa ”rahaorjuuden”.

Koko kapitalistinen kilpailuyhteiskunta on luotu rakentamaan ihmisistä orjia. Kapitalismissa pyritään maksimoimaan omaa etua ja parantamaan omaa asemaa muiden kustannuksella. Orjien luominen lähtee heti syntymästä. Lapsen vanhemmille (jotka myös ovat tyhmiä orjia) ei neuvota ajan arvokkuutta, investoinnin ja opiskelun tärkeyttä eikä tieteen voimaa. Opiskelun tärkeyden sijaan valehdellaan omiin uskomuksiin perustuen tyyliin, että ”Leikki on lapsen työtä.”

Syntymän jälkeen lapsi laitetaan pian osaksi koulutusjärjestelmää minkä todellinen tarkoitus on vain kasvattaa lapsesta mahdollisimman hyvä orja. Lapsen ajantuhlaus alkaa varhaiskasvatuksesta ja asioita ei edes yritetä selittää lapselle, koska ei ole resursseja eikä osaamista. Ajantuhlaus jatkuu jokaisella kouluasteella: vaikeasti ymmärrettäviä ja huonolaatuisia kirjoja, ei ole resursseja selittää kaikille kaikkea, uskotaan väärään tietoon lapsen hitaasta oppimiskyvystä, ei tutkita lapsen kotioloja, ei motivoida lapsen laiskoja vanhempia, tuhlataan aikaa opiskelemalla väärillä tavoilla ja vääriä asioita, liikutaan tehottomasti ja niin edelleen. Tyhmät opettajat (jotka myös ovat orjia eivätkä osaa mitään muuta kuin oman opetusaineensa) ajattelevat, että ”Ei kaikilla riitä älykkyys” vaikka heidän pitäisi ajatella ”Toiset ovat ahkeria ja toiset laiskoja”. Uskotaan sokeasti väärään tietoon, esim. ihmisen hitaasta kehityksestä tai aikaatuhlaavien asioiden tärkeydestä, ja sitten väärät uskomukset aiheuttavat vain lisää tuhlausta. Perusajatus tyyliin, että ”Ei kaikkien pidä olla tohtoreita vaan tarvitaan myös perustyöntekijöitä” estää opettajia oikeasti opettamasta. No, ajatellaan, että joku menestyy koulussa ja valmistuu esimerkiksi diplomi-insinööriksi tai lääkäriksi. Mitä tällainen ihminen normaalisti osaa? Perusasiat omasta tieteenalasta ja näiden perusasioiden avulla pärjää työelämässä juuri ja juuri. On luotu hyvä orja, joka tekee reippaalla ja ahkeralla asenteella töitä ja täten ylläpitää yhteiskuntaa. Tällaiselle orjalle vielä kun luo velkavankeuden niin aina vaan paranee yhteiskunnan kannalta. Vaikka esimerkiksi lääkäri pääsisi pois velkavankeudesta 10 työvuoden jälkeen ja sitten kaikki rahat menisi säästöön, niin pitäisi tajuta, että 10 vuotta meni hukkaan toistavan työn tekemiseen todellisen oppimisen sijaan. Eli koulumenestys ei takaa, että pääsisi orjuudesta pois.

Orjien luominen ja ylläpitäminen ei ole vain koulutusjärjestelmässä vaan osana koko yhteiskuntaa. Yhteiskunta asettaa orjille tietynlaiset ihanteet, tavoitteet ja elämäntavat. Esimerkiksi ihannoidaan helppoutta, elämästä nauttimista, viihteen kuluttamista ja muita aikaa tuhlaavia aktiviteettejä, oman talon omistamista, perheen perustamista, ja niin edelleen. Yhteiskunta pyrkii pitämään orjat mahdollisimman vaarattomina ja tyhminä kuitenkin tavalla, että he olisivat ”tyytyväisiä ja onnellisia” elämäänsä. Seuraavaksi listaan esimerkkejä.
1) Aikaa pyritään tuhlaamaan kaikkeen turhaan itsensä kehittämisen sijaan. Esimerkiksi TV:n katselu tai aikaa tuhlaavat harrastukset.
2) Tavarat ovat huonolaatuisia ja tehottomia, jotta orjat eivät aiheuttaisi mitään uhkaa. Esimerkiksi miesten pukukoodi ja naisten bimbovaatteet, joiden tarkoitus on vain pitää orjat heikkoina ja vaarattomina.
3) Kuluttamista ihannoidaan, jotta pysyisi motivaatio olla työelämässä.
4) Pyritään saamaan ihminen velkavankeuteen, jotta olisi motivaatiota käydä töissä.
5) Lisääntymistä ihannoidaan, jotta olisi motivaatiota käydä töissä.
6) Yhteiskunta on täynnä väärää ja turhaa tietoa, joka vain tuhlaa aikaasi, aiheuttaa vääriä uskomuksia ja estää oman ajattelukyvyn käytön.
7) Ihannoidaan ”oikeita elämänpolkuja” ja vain niitä pidetään normaaleina ja suotavina. Esimerkiksi perheen perustaminen, omistusasunto, nauttiminen, juhliminen, kuluttaminen, eläkeiän odottaminen, ulkonäön korostaminen, luksuselämä, jne.

Tiedän, että ihmisten pitää tehdä töitä, että yhteiskunta toimisi ja meillä olisi hyödykkeiden tarjontaa (eli tuotteita ja palveluita). En kiistä rahaorjuuden hyötyä enkä tarpeellisuutta. Mutta uskon parempaan, kestävämpään ja tehokkaampaan maailmaan, missä ihmiset elävät älykkäämmin ja ihmiskunnan kehittyminen on maksimoitu huomioiden muut eliöt ja planeetta Maa. Minun projektissa ”No Waste Society” pyritään esimerkiksi 1) minimoimaan ihmispotentiaalien menetys kasvua ja ahkeruutta maksimoimalla, 2) minimoidaan kaikenlainen tuhlaus, 3) huomioitaisiin myös ympäristö ja korostettaisiin kestävää elämäntapaa, 4) kaikki suunniteltaisiin huolellisesti ja tehtäisiin vain laatua ja 5) kaikesta vanhasta luovuttaisiin ja nojauduttaisiin vain uuteen tietoon ja teknologiaan.

Resepti orjuudesta poispääsyyn:
1) Älä ikinä tuhlaa aikaa (esim. turhan/toistavan työn tekemiseen)
2) Maksimoi laaja-alainen ja syvällinen osaaminen (omaksu tiede ja opiskelu jokapäiväiseen elämään)
3) Osaamisella hanki työ, jossa pystyt samalla kehittämään itseäsi
4) Kaupallista osaaminen
5) Säästä ja investoi raha tekemään töitä sinun puolesta, sen sijaan, että tekisit työtä rahan takia
6) Aina minimoi kaikki tuhlaus (raha, aika ja energia)
7) Hyväksikäytä muita ihmisiä
8) Ole ahne ja itsekäs
9) Yritä ratkaista ongelmia
10) Yritä tehdä maailmasta parempi paikka ja sekä auttaa että kehittää ihmiskuntaa
11) Älä ole ikinä laiska ja maksimoi ahkeruus ja tehokkuus

No, tuskin mitään ”No Waste vallankumousta” on lähitulevaisuudessa tapahtumassa, minkä takia meidän pitää sopeutua kapitalistiseen ympäristöön. Pitää siis osata elää kapitalismin ehdoilla, sen sijaan, että pyrkisi horjuuttamaan nykyistä systeemiä.

Jokainen menestynyt maa on hyödyntänyt ja/tai hyödyntää orjia tavalla tai toisella. Yhdysvalloissa on meksikolaiset ja muut maahanmuuttajat. Kiinassa on köyhälistö, uiguurit ja pohjoiskorealaiset. Saudi-Arabiassa intialaiset yms orjat. Intiassa kastijärjestelmä. Iso-Britanniassa luokkayhteiskunta ja maahanmuuttajat (ja BREXIT oli suuri virhe!). Israelissa palestiinalaiset ja muut lähi-idän valtioiden asukkaat. Saksassa maahanmuuttajat. Ruotsissa maahanmuuttajat ja suomalaiset. Ja niin edelleen. Erityisesti pitää tajuta englannin kielen (lingua franca) voima, koska se mahdollistaa työvoiman liikkuvuuden ja orjatyövoiman hyödyntämisen. Jos Suomi haluaa korjata taloutensa ongelmat, Suomen kannattaisi maksimoida orjien määrä kaikintavoin. Tämä voisi tarkoittaa 1) ihmisten velkavankeuden maksimointia (esim. koulutuksen maksullisuudella ja terveydenhuollon yksityistämisellä), 2) englannin kielen virallistamista, jotta ulkomailta saataisiin orjatyövoimaa, 3) eläkeiän nostoa ja eläkkeiden leikkausta, 4) terveellisten elämäntapojen korostamista, jotta orjien työkyky pysyisi hyvänä ja 5) elintason pitämistä korkeana, jotta Suomi olisi houkutteleva maa orjille.

0
p3truss
Sitoutumaton Espoo

Kauppatieteen maisteri (KTM) Aalto-yliopistosta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu