Pelastetaan Suomi: Minun 12 keinoa nostaa tuottavuutta Suomessa

Mikäli haluamme nostaa ihmisiä köyhyydestä ja myös luoda enemmän vaurautta kaikille ihmisille, meidän tulee maksimoida (kestävä) talouskasvu. Tuottavuus vaikuttaa työn määrän ohella talouskasvuun. Suuremman talouskasvun myötä Suomen velkaantuminen pysähtyisi ja kestävyysvaje lieventyisi. Tällöin myös työhön kannustavia rakenteellisia uudistuksia pitäisi tehdä vähemmän.

Tiedän, että talouskasvu voi olla haitallista ympäristölle. Mutta uskon, että ns. ”ekologinen” talouskasvu on mahdollista. Kestävä talouskasvu tapahtuu ihmisten tarpeita (ei haluja) täyttävän kulutuksen myötä ja huomioi myös ympäristön. Tiedän siis, että pidemmällä aikavälillä kaikki talouskasvu ei ole hyödyllistä. Talouskasvu kuitenkin mahdollistaa talousjärjestelmän ylläpidon ja antaa meille enemmän aikaa kehittää teknologiaa paremmaksi.

Taloustieteissä elintason luo työn määrä ja työn tuottavuus. Nämä tekijät ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Siis, tuottavuus = BKT/tehdyt työtunnit. Tuottavuus kasvaa teknologisen kehityksen, pääoman, palkkojen ja koulutustason myötä. Näihin tekijöihin liittyen esittelen alla keinoni kasvattaa tuottavuutta Suomessa. Uskon, että näiden keinojen avulla saisimme Suomen tuottavuuden kasvuun ja täten pystyisimme nostamaan suomalaisten elintasoa. Lisäksi nämä minun keinot tukevat kestävää talouskasvua.

12 tapaa lisätä tuottavuutta Suomessa:

1) EU:sta liittovaltio. Liittovaltio tukisi EU-alueen tuottavuuden kasvua ja täten myös elintason kasvua. Tärkeintä on kuitenkin suunnitella liittovaltio huolellisesti ja oikeudenmukaiseksi. Yhteistyön lisääminen ja yhteinen yhteiskuntien suunnittelu on helppo tapa nostaa tuottavuutta ja talouskasvua.

2) Keskitetään asuminen tehokkaisiin suurkaupunkeihin. Koko maan asuttaminen ja tarpeettoman infrastruktuurin ylläpito tätä varten ei kasvata tuottavuutta, vaan laskee sitä pääomien tuhlaamisen myötä.

3) Yritysvero nollaan niiden voittojen osalta, mitkä on tarkoitus investoida tulevaan liiketoimintaan.

4) Osakesäästötilin talletusrajan (nykyään 50k) poistaminen. Tuottavuus kasvaa pääoman myötä, sillä suuremmat pääomat mahdollistavat
tulevaisuuden investoinnit. Talletusrajan poistaminen kannustaisi ihan jokaikistä säästämään ja sijoittamaan tarpeettoman kuluttamisen sijaan.

5) Korkeakoulutus maksulliseksi. Tämä ei merkittävästi vähennä ihmisten kouluttautumista vaan halukkaat ja lahjakkaat hankkivat jatkossakin koulutuksen. Maksullisuus turvaisi korkeakoulujen rahoituksen ja tämä taas takaisi investoinnit teknologiseen kehitykseen. Lisäksi maksullinen korkeakoulutus olisi oikeudenmukaisempaa niille, jotka ei halua opiskella.

6) Toimeentulotukea pitää muuttaa niin, että se ei huomioi sijoitettua varallisuutta käytettävissä olevaksi varallisuudeksi. Tämä kannustaisi säästämään ja sijoittamaan kuluttamisen sijaan. Esimerkiksi ihminen voi päättää käyttääkö 200€ vai 500€ ruokaan per kuukausi. Miksi säästeliästä ihmistä rangaistaan hylkäämällä mahdollisuus toimeentulotukeen (jos siihen on välttämätön tarve)?

7) Sosiaaliturvaan opiskeluvelvoite. Jos ei hae töitä eikä opiskele, niin ei saisi mitään tukea. Ja opiskelun tarkoitus on työllistyä myöhemmin.

8) Aikuisille toisen asteen opiskelijoille ilmainen kouluruoka ja lukukausimaksut pois. Tämä kannustaisi kouluttautumaan ja myöhemmin hakeutumaan maksulliseen korkeakoulutukseen.

9) Työn verotus minimiin. Tuottavuus kasvaa parempien palkkojen myötä. Sen sijaan kuluttamisen verotus ylös.

10) Julkinen sektori ei saa kilpailla yksityisen sektorin kanssa. Julkisen sektorin tarkoituksena on tarjota hyvät olosuhteet elinkeinon harjoittamiseen. Kaikki palvelut tulee yksityistää (myös terveyspalvelut) lukuunottamatta peruskouluja ja toisen asteen koulutusta.

11) Yhteiskunnan päättäjien tulee miettiä etukäteen mille aloille tarvitaan työvoimaa. Sitten investoidaan ihmisten kouluttamiseen näille aloille. Tällä tavalla yhteiskunta myös ”erikoistuu” ja näin maksimoi BKT:n kasvattamista.

12) Peruskouluissa ja toisella asteella oppilaat tulee jakaa lahjakkaiden ja huonojen oppilaiden luokkiin. Lahjakkaimmille tulee tarjota nopeampi mahdollisuus edetä opinnoissa sekä antaa ratkaistavaksi vaikeampia ongelmia. Sen sijaan huonoille oppilaille voidaan tarjota erityistukea. Huom! tulee mahdollistaa siirtyminen huonosta luokasta hyvään ja toisinpäin.

 

0
p3truss
Sitoutumaton Espoo

I'm a realist but idealism is the guideline. A friend of science and facts: these unite the people.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu