Sosialismi (ja kapitalismi) ei tule ikinä toimimaan. Ratkaisuna No Waste Society.

Sosialismin ideana on yrittää vähentää ihmisten epätasa-arvoisuutta, köyhyyttä ja muuta huono-osaisuutta. Nykyinen sosialismi tarkoittaa käytännössä sosialismin ja markkinatalouden yhteensovittamista. Moni sosialisti ajattelee olevansa hyvä ihminen tukiessaan ns. ”yhteiskunnan heikoimpia”. Nimenomaan tämä ihmisten pyrkimys ”hyvyyteen” ja ”oikeudenmukaisuuteen” ohjaa ihmisiä kannattamaan vasemmistoa oikeiston sijaan.

Sosialismin suurin heikkous on kuitenkin se, että ei tajuta maapallon resurssien ja ajan niukkuutta. Tämä on myös se syy miksi sosialismi ei tule ikinä toimimaan. Yksinkertaisesti: niukkuuden takia kaikki ei voi saada ”länsimaista elintasoa”. Ei edes kaikki länsimaissa olevat ihmiset saavuta hyvää elintasoa: esimerkiksi tiedämme Suomessa olevan paljon köyhiä ihmisiä. Joudumme tekemään vallitsevassa niukkuudessa valintoja ja valintamme ohjaavat sen miten elämässä menestymme.

No, mitä tapahtuu, kun sosialistit yrittävät jakaa vaurautta politiikan turvin? Käytännössä järjestetään ”pienen hetken kestävät kulutusbileet”. Eli yleensä ihmiset ylimääräistä vaurautta saadessaan alkavat tyydyttämään tarpeettomia haluja: ostetaan kaikkea turhaa, tuhlataan aikaa viihteeseen ja muihin hupeihin, lisäännytään, mässäillään herkuilla, nautiskellaan, rentoudutaan ja laiskotellaan. Mitään pysyvämpää vaurautta ei siis synny eikä yhtään uutta arvonlisää luoda. Lopputuloksena on valtava määrä kaatopaikkajätettä, ympäristön saastuminen, ilmastonmuutos, menetetty työpotentiaali ajantuhlauksen seurauksena ja hallitsematon väestön lisääntyminen.

Otetaan esimerkki. ”Hyvät ihmiset” tekevät hyväntekeväisyystyötä jakamalla ilmaista ruokaa (ja muuta) köyhille. Mitä tapahtuu? Köyhät pysyvät laiskoina, asuvat väärissä paikoissa missä ei pitäisi asua, tuhlaavat aikansa vääriin asioihin ja lisääntyvät hallitsemattomasti. Erityisesti tämä lisääntyminen on ongelma: köyhiä tulee koko ajan lisää ja tällä tavalla ollaan ikuisessa pahuuden kierteessä. Nälänhätä ja muut ongelmat ei poistu ikinä. No, mitä pitäisi tehdä? Ilmaisen ruoan saannille pitäisi asettaa ehdot. Jos haluat ruokaa, sinun pitäisi esimerkiksi muuttaa alueille missä on tehokkaampaa asua ja opetella käyttämään aika hyödyllisesti ja viisaasti arvonlisän luomiseen. Jos minä olisin köyhä afrikkalainen pienessä köyhässä kylässä, niin muuttaisin heti maani suurimpaan kaupunkiin asumaan, tekisin töitä elättääkseni itseni ja kaiken vapaa-aikani käyttäisin opiskeluun. Sama pätee köyhiin suomalaisiin. Eli siis nämä ”hyvät ihmiset” ovatkin itse asiassa ”pahoja ihmisiä”, koska he tekevät hyväntekeväisyyttä asettamatta avun saannille ehtoja. Vanha viisauskin sanoo, että ilmaisen ruoan antamisen sijaan pitäisi opettaa hankkimaan ruokaa itse.

Kuka menestyy kapitalismissa? Sellaiset ihmiset, jotka tajuavat, että elämme kilpailuyhteiskunnassa ja niukkuudessa. Tällaiset ihmiset haluavat investoida rajallisen aikansa itsensä kehittämiseen ja kuluttamisen sijaan sijoittavat ylimääräiset rahansa varallisuuden kasvattamiseen. Yhteiskunta hyötyy tällaisista ihmisistä, sillä heillä on uutta arvoa tuottavaa osaamista ja sijoittamalla he tukevat yritysten toimintaa ja tulevia investointeja.

Onko kapitalismi sitten paras vaihtoehto? Ei. Kapitalismissa varallisuus kasaantuu, yritysten välinen kilpailu saastuttaa ja luo ilmastonmuutoksen, talous perustuu kuluttamiseen säästämisen sijaan ja ihmispotentiaaleja menetetään toisten hyväksikäytön seurauksena. Lisäksi mikään ei estä kaikkia vähäistäkin varallisuutta omistavia tuhlaamasta ”luksuselämään” ja muuhun ympäristöä kuormittavaan turhuuteen.

Ratkaisuni näihin sosialismin ja kapitalismin ongelmiin on ”No Waste Society”, missä tieteentekijät omistavat kaikki yritykset, jokaisella toimialalla on vain yksi yritys (eli saastuttava ja tuhlaava yritysten välinen kilpailu on poistettu), käytetään vain laadukkaimpia ja tehokkaimpia standardeja ja yksilöiden välinen kilpailu ja yhteistyö on maksimoitu (sillä nämä luovat aidosti uutta vaurautta). No, kuka on tieteentekijä? Sellainen ihminen, joka on omistanut koko elämänsä tieteelle ja jolla on oikeaa ja laaja-alaista osaamista. No Waste Societyssä on käytössä demokratia ilmaisemaan suuren yleisön mielipiteen tieteentekijöille. Koko yhteiskunta on suunniteltu tekoälyn avulla ennustavaksi ja kaikista ihmisistä kerätään laajasti dataa. Syntyvyyttä säännöstellään rajusti eikä lapsia saa tehdä enempää kuin kaksi. Yhteiskunta laskee tekoälyn avulla missä työvoimaa tarvitaan ja sitten ihmiset joutuvat tämän tiedon nojalla päättämään mihin ammattiin he haluavat erikoistua. Vapaus ja yksityisyys on lähes kokonaan poistettu, koska nämä luovat laiskuutta, tehottomuutta, tuhlausta ja estävät yhteistyön maksimointia. Yhteistyön nimissä jokainen pistetään pohtimaan ahkeruuden voimaa, hyödyllisiin mielenkiintoihin perustuvaa erikoistumista ja huomioimaan yhteiskunnan tarpeet. Eutanasia on pakollista vanhuksille (+85v), jotta yhteiskunta pysyisi toimivana ja yhteiskunnan rasitteita minimoitaisiin. Idea eläkelöitymisestä on poistettu sillä pitäisi olla koko elämänsä ajan ahkera ja hyödyllinen yhteiskunnalle. Laiskat, pahat, tuhlaajat, luovuttajat ja yhteistyökyvyttömät joutuvat yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle ja lopulta pakkotyöhön. Teknologian avulla pidetään tiukkaa kontrollia ihmiskunnan ja tieteen kehityksen edistämiseksi ja maapallon pitämiseksi elinkelpoisena.

Nyrkkisääntöjä:
1) Ahkeruus on aitoa hyvyyttä ja vain ahkerat pelastuvat.
2) Kaiken suunnitteleminen, laskeminen ja ennustaminen.
3) Hallittu ja kestävä kasvu.
4) Ihminen on tuhlaavainen, laiska, paha ja helppouteen sortuva nautiskelija, joka tarvitsee tiukkaa kontrollia ja ohjausta.
5) Ihmispotentiaalin saavuttaminen kasvua ja ahkeruutta maksimoimalla.
6) Yhteiskunnallisen osallistumisen ja työpanoksen maksimointi.
7) Tuhlauksen jatkuva minimointi.
8) Tuhlausta ei saa ikinä tukea.
9) Tehokkuus ja hyöty maksimoidaan.
10) Ihmiskunnan etu menee aina kaikkien ryhmien etujen edelle.

0
p3truss
Sitoutumaton Espoo

Kauppatieteen maisteri (KTM) Aalto-yliopistosta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu