Työllisyysaste ylös yritysten toimintaympäristöä parantamalla

Työn kysyntä syntyy yrityksissä vain silloin kun on taloudellisesti kannattavaa palkata lisää työntekijöitä. Työn kysyntä on johdettua kysyntää mikä tarkoittaa sitä, että lisää työntekijöitä ei palkata jos hyödykkeiden kysyntä ei kasva. Jos taas hyödykkeiden kysyntä laskee niin silloin yritys irtisanoo väkeä (ja toisinpäin).

Yritysten työn kysyntään vaikuttaa pääasiassa työn rajatuottavuus, kustannukset ja hyödykkeen hinta. Hyödykkeen hintaa yritys ei yleensä voi nostaa ja työn rajatuottavuuteen ja kustannuksiin on lähes mahdotonta vaikuttaa ilman yhteiskunnan apua. Näiden seikkojen takia on tärkeää, että yhteiskunta luo yrityksille olosuhteet missä on helppo tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Vain yksityiselle sektorille luodut työpaikat tuovat lisää verotuloja. Emme saa taloutta ikinä kuntoon jos yritykset ei investoi ja työllistä. Julkiselle sektorille luodut työpaikat ei auta talouden ylläpidossa.

Keinot kannattavamman toimintaympäristön luomiseksi:
1) Pitäisi auttaa yrityksiä laajentamaan toimintaansa ulkomaille. Lisäksi kehitysavun voisi muuttaa tueksi suomalaisille yrityksille, jotka menevät kehitysmaihin tekemään liiketoimintaa.
2) Euron takia on erittäin tärkeää, että palkankorotuksia ei anneta. Liian korkeat palkat on tehokkain tapa lisätä työttömyyttä. Ay-liikkeen pitäisi ymmärtää euron aiheuttamat ongelmat. Jos valuutta ei jousta niin palkkojen pitää joustaa.
3) Julkinen sektori ei saa kilpailla yksityisen sektorin kanssa. Kilpailun sijaan pitäisi korostaa syvällistä yhteistyötä, ohjausta ja tukemista.
4) Veropolitiikan pitää olla ennustettavaa ja himoverotusta pitää välttää.
5) Pitäisi tukea yritysten digitalisointia. Jokaiselle toimintansa digitalisoineelle yritykselle pienempi veroprosentti.
6) Luodaan koko maan kattava e-koulu, missä voi opiskella mitä tahansa ainetta peruskoulu-, lukio- ja korkeakoulutasolta. Kaikille annetaan mahdollisuus oppia ja tuetaan elinikäistä oppimista. Tällöin yritysten olisi helpompaa kannustaa työntekijöitään opiskelemaan vapaa-ajalla ja oppivan organisaation käytännöt tulevat sovelletuksi jokaikisessä suomalaisessa yrityksessä.
7) Digitaaliset kirjat verottamaksi. Tämä tukisi kirjallisuuden digitalisointia, mikä taas tukisi elinikäistä oppimista.
8) Rahallisen sosiaaliturvan ehdoksi pitää laittaa opiskelu. Jos yksilö ei opiskele niin sosiaaliturva on ei-rahallista, eli ruokakortteja ja vuokran maksua.
9) Yhteiskunnan pelillistämisellä kannustetaan ihmisiä opiskeluun ja työntekoon.
10) Koko maata ei kannata tehottomuuden takia asuttaa.
11) Työvoiman liikkuvuutta pitää tukea kaikin mahdollisin tavoin. Esimerkiksi jos muuttaa työn perässä niin asunnon myynnin pitäisi olla verotonta.
12) Raaka-aineita ja teknologiaa ei saa verottaa liian ankarasti.
13) Kaikille yrityksille pitää antaa mahdollisuus kehittää hyödykkeitä ja auttaa luomaan suurempaa arvonlisää.

0
p3truss
Sitoutumaton Espoo

Kauppatieteen maisteri (KTM) Aalto-yliopistosta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu