Suomella tulee olla oma ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja

Ukrainan kriisin yhteydessä
Suomessa käyty keskustelu osoittaa, että meillä ei ole riittävästi
ymmärretty EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen
yhteistyön luonnetta. Unionilla ei ole yhtä ja ainoaa (single) ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan yhteistä (common) politiikkaa, jonka
rinnalla jokaisella jäsenmaalla on oma kansallinen politiikkansa.
Lisäksi jokaisella jäsenmaalla on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa yhteiseen
politiikkaan perussopimuksissa määritellyllä tavalla.

Julkisuudessa on esitetty, että
Suomella ei ole oikeutta käydä keskusteluja Venäjän kanssa
tilanteessa, jossa unionin yhteistä kantaa ollaan vasta muodostamassa.
Suomen hallituksen tulee tietysti hankkia kaikilla mahdollisilla tavoilla
tietoa Ukrainan tapahtumista ja Venäjän näkemyksistä. Suomen
tulee käyttää myös kahdenväliset kanavat rauhanomaisen ratkaisun
aikaansaamiseksi. Hankkimalla ensikäden tietoa Suomi voi vaikuttaa tehokkaasti
EU:n yhteisen kannan muodostumiseen.

On myös sanottu, että Suomen
olisi hyvin vaikeaa tai mahdotonta jättäytyä ulkopuolelle, jos
unionissa päätettäisiin pitkälle menevistä pakotteista, vaikka ne vahingoittaisivat
vakavasti Suomen taloutta ja työllisyyttä. Kuitenkin
perussopimus tekee mahdolliseksi sen, että jäsenmaa pidättäytyy
äänestämästä tämänkaltaista päätöstä tehtäessä ja ilmoittaa, että se ei pane
päätettyä toimenpidettä täytäntöön sen vuoksi, että sillä on päätöksen
toimeenpanossa suuria vaikeuksia. Millaisessa tilanteessa näitä
perussopimusten määräyksiä olisi tarkoitus käyttää, ellei niitä
sovellettaisi nyt, jos EU:ssa päätettäisiin ottaa käyttöön
pakotteita, joiden viisauteen Suomessa ei uskota ja jotka aiheuttaisivat
meille vahinkoa enemmän kuin millekään muulle jäsenmaalle?

Jos Suomi ilmoittaisi
harkitsevansa pidättäytymistä ja jättäytymistä toimeenpanon ulkopuolelle,
muiden jäsenmaiden into koviin pakotteisiin saattaisi vähentyä. Tällä tavoin
Suomi voisi vaikuttaa tehokkaasti unionin yhteisen kannan
muodostumiseen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu