Vapaus valita

Viime viikon maanantain jälkeen olen saanut runsaasti tukea ja kannustusta. Suuri joukko suomalaisia on ilmoittanut olevansa kanssani samaa mieltä ja haluavansa olla mukana yhteistyössä.  

Monet ovat ehdottaneet kansanliikkeen, järjestön tai jopa puolueen perustamista.

                                    X  X  X

Tärkein ja kiireellisin tehtävämme on toteuttaa Suomen irrottautuminen euroalueesta.

Yritykset palauttaa kilpailukyky sisäisellä devalvaatiolla ovat epäonnistuneet. Valtiontalouden leikkaukset kohdistuvat ennen muuta pienituloisiin ja vähävaraisiin ihmisiin. Ne aiheuttavat suurta ja pitkäaikaista vahinkoa. Euroalueessa olemme joutumassa osaksi velkaunionia ja ylikansallista liittovaltiota.

Suomen siirtyminen omaan kelluvaan valuuttaan parantaa nopeasti kilpailukykymme ja talous alkaa taas kasvaa. Tämän ansiosta työllisyys paranee, kansalaisten elintaso alkaa nousta, eikä kipeimpiä menoleikkauksia ole tarpeen toteuttaa. Suomi pääsee samaan asemaan Ruotsin kanssa, joka on menestynyt ja menestyy erinomaisesti oman kelluvan valuuttansa ansiosta.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet Suomen jäsenyyteen euroalueessa. Tästä syystä ne toteuttavat samaa talouspolitiikan peruslinjaa. Suhtautuminen euroeroa koskevan kansanäänestyksen toteuttamiseen osoittaa, ettei laajan kannatuksen saanutta kansalaisaloitetta oteta vakavasti. Euroerosta ei haluta edes keskustella.

                                    X  X  X

Kansanedustajiin ja puolueisiin voivat vaikuttaa vain äänestäjät. Heillä tulee olla vapaus valita. Suomalaisille on tarjottava mahdollisuus vaikuttaa tahtonsa mukaisesti Suomen linjaan.     

Olen perustanut aatteellisen yhdistyksen, Kansalaispuolue ry:n (Medborgarpartiet r.f.). Kuten nimikin kertoo, yhdistys on tarkoitus merkitä puoluerekisteriin, kun edellytykset tähän täyttyvät.

Kansalaispuolue pyrkii vaikuttamaan Suomen valtiolliseen elämään sekä suoran demokratian keinoja käyttäen että parlamentaarisen järjestelmämme kautta.

Kansalaispuolue on Suomen oloissa ainutlaatuinen parlamenttipuolue. Tarkoituksena on, että sen jäsenenä tulevat olemaan vain eduskunnan ja Euroopan parlamentin jäsenet, jotka kaikki kuuluvat puoluehallitukseen.

Omalta osaltani olen Kansalaispuolueen jäsen aluksi europarlamentaarikkona. Joskus vaalikauden mittaan aion palata eduskuntaan ja olla ehdokkaana vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.   

Kansalaispuolueelle muodostetaan tukiryhmä, johon voivat kuulua sellaiset sitoutumattomat ja eri puolueisiin lukeutuvat suomalaiset, jotka kannattavat sen tavoitteita. Tukiryhmään ilmoittautuva voi itse päättää julkistetaanko hänen kuulumisensa siihen vai ei.

Tukiryhmään kuuluvien kesken pidetään yhteyttä sähköpostitse ja erilaisia tilaisuuksia järjestämällä.

Tukiryhmään voi liittyä kotisivuni kautta. Sieltä voi tulostaa kannattajakortin Kansalaispuolueen merkitsemiseksi puoluerekisteriin ja lähettää sen minulle.   

                                    X  X  X

Suomen linjaan Kansalaispuolue pyrkii vaikuttamaan ennen muuta eduskuntavaalien kautta.

Kansalaispuolue toimii siten, että se voi olla mukana kokoamassa laajemminkin yhteen samanmielisiä poliittisia voimia. Raja-aitoja ei rakenneta.

Kansalaispuolue puolustaa maamme itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Tämä edellyttää suunnanmuutosta Suomen Eurooppa-politiikkaan ja maamme säilymistä sotilaallisesti liittoutumattomana maana.

Kansalaispuolue on aktiivinen ihmiskuntapolitiikassa. Se toimii köyhyyden poistamiseksi ja ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämiseksi kaikkialla maailmassa. 

Kansalaispuolue on edistyksellinen voima, joka nojautuu henkisiin, hengellisiin ja yhteisöllisiin arvoihin. Se toteuttaa tervettä talouspolitiikkaa ja pyrkii rakentamaan tasa-arvoista ja hajautettua ihmisyyden yhteiskuntaa.

Vastustamme keskittävää metropolipolitiikkaa, joka on vahingollista sekä pääkaupunkiseudulla asuville että maakuntakaupunkien ja maaseudun ihmisille. Kehitämme tasapuolisesti koko Suomea.   

Kehotan Keskustan toiminnassa mukana olevia kannattajiani jatkamaan työtään puolueessa ja vaikuttamaan sen poliittiseen linjaan. Toivon, että puolue palaa juurilleen ja menestyy.

Kansalaispuolueen vaikutusvalta on sitä suurempi mitä vahvemman tuen se kansalaisilta saa. Pelkällä olemassa olollaan se vaikuttaa muiden puolueiden politiikkaan, joiden on kilpailtava sen kanssa kansan kannatuksesta.

                                    X  X  X

Niille jotka kenties ihmettelevät ratkaisuani on syytä muistuttaa, että olen aikaisemminkin joutunut turvautumaan epätavalliseen toimintaan etenkin Eurooppa-politiikassa.

Toukokuussa 1993 erosin Esko Ahon johtamasta hallituksesta voidakseni menestyä paremmin seuraavan vuoden presidentinvaaleissa ja vaikuttaa tätä kautta Suomen EU-ratkaisuun.

Kun jäsenyysneuvottelut oli keväällä 1994 viety loppuun, päätin ryhtyä vastustamaan Suomen jäsenyyttä. Meille oli tarjolla jäsenyyttä parempi vaihtoehto. Jos Suomi ei olisi liittynyt unioniin, ei olisi Ruotsikaan. Olisimme olleet mukana yhdentymisessä Euroopan talousalueen puitteissa. Olisimme voineet tiivistää pohjoismaista yhteistyötä Pohjolan yhteisöksi.

Jyväskylän puoluekokous kuitenkin hyväksyi asian viemisen kansanäänestykseen. Kansanäänestystä varten perustimme Kari Hokkasen johdolla "Vastuu Suomesta" -nimisen yhdistyksen, joka pyrki torjumaan Suomen liittymisen unioniin. Enemmistö kuitenkin hyväksyi sen. 

Kun Ahon hallitus pyrki lyömään Suomen jäsenyyden lukkoon eduskunnassa ennen Ruotsin kansanäänestystä, järjestin jarrutuskeskustelun, jolla lopullinen ratkaisu saatiin siirretyksi sen yli. Kansanäänestyksessä ruotsalaisten niukka enemmistö oli jäsenyyden kannalla.  Tämä johti myös Suomen jäsenyyden toteutumiseen.

Aho ja Keskustan muu johto halusivat, että puolue olisi tukenut Suomen liittymistä euroalueeseen. Kävin kovan kampanjan jäsenyyttä vastaan. Yritin saada puolueen ottamaan kantaa mahdollisimman varhain jotta olisimme voineet vaikuttaa päätöksentekoon. Sain puolueen puolelleni, mutta päätös tehtiin vasta sen jälkeen kun asia oli jo ratkennut hallituspuolueiden päätöksenteossa.   

Nyt Suomea ollaan viemässä euroalueen kautta osaksi velkaunionia ja ylikansallista liittovaltiota. Olemme maksamassa kovan hinnan siitä, että saamme olla siinä mukana. Tätä en voi hyväksyä.

Kaikki mahdollinen on tehtävä Suomen talouspoliittisen itsenäisyyden palauttamiseksi ja taloutemme tervehdyttämiseksi.

www.kansalaispuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu