Kansalaispuolue on merkitty yhdistysrekisteriin

Kansalaispuolueen perustaminen on edennyt tärkeän askeleen, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin. Seuraava vaihe on hakeutuminen puoluerekisteriin. Tähän tarvitaan vähintään 5000 äänioikeutetun suomalaisen täyttämä ja allekirjoittama kannattajakortti. 

Yhdistysrekisteri pyysi puoluerekisteriä ylläpitävältä oikeusministeriöltä lausunnon Kansalaispuolue ry:n säännöistä. Sen pohjalta sääntöjä tarkistettiin.

Alkuperäisen ajatuksen mukaisesti Kansalaispuolueen hallitus koostuu ainoastaan parlamentaarikoista. Eduskunnan ja Euroopan parlamentin jäsenten lisäksi puoluehallitukseen voivat kuitenkin kuulua myös entiset kansanedustajat ja europarlamentaarikot.

Puoluehallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joita kutsutaan puolueen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Se valitsee myös puoluesihteerin.

Jäsenten ottamisesta ja erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenyyskriteereistä päätetään myöhemmin. Jäseniltä peritään liittymis- ja jäsenmaksu.

Kaikilla Suomen kansalaisilla on mahdollisuus tulla puolueen kannatusjäseneksi liittymällä sen tukiryhmään. Kannatusjäsenetkin voivat osallistua puolueen toimintaan. Heiltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosittain kesä-elokuussa järjestetään kaikille jäsenille ja kannatusjäsenille avoin yleinen kokous.

Puolue pitää jatkuvaa tiivistä yhteyttä jäseniinsä ja kannatusjäseniinsä nykyaikaisen suoran yhteydenpidon keinoin.

Oikeusministeriön lausunnossa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, kuinka vaalilain edellyttämä eduskuntavaalien jäsenäänestys kyetään järjestämään puolueessa, jolla ei ole piirijärjestöjä.

Tämä asia on ratkaistu säännöissä siten, että puoluehallitus kutsuu kunkin vaalipiirin alueella asuvat jäsenet yleiseen kokoukseen, jossa päätetään jäsenäänestyksen toimittamisesta.

Oikeusministeriö ei ole vielä ottanut kantaa siihen, ovatko sen lausunnon pohjalta korjatut säännöt hyväksyttävissä puolueen hakeutuessa puoluerekisteriin.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu