”Terve Helsinki” -liike puuttuu myös korruptioon

Helsingin kuntavaaleissa on mukana Kansalaispuolueen kannattajista koostuva ”Terve Helsinki” -liike. Meidän kahdeksantoista ehdokastamme ovat sitoutumattomina Kristillisdemokraattien listalla.

 

”Terve Helsinki” -liikkeellä on omat tunnukset ja oma vaalityö. Luottamustehtävät on sovittu jaettaviksi äänimäärien suhteessa. Äänestäjät tietysti ratkaisevat, ketkä tulevat valituiksi valtuuston jäseniksi.

 

”Terve Helsinki” -liikkeellä on jo oma Harri Lindellin muodostama valtuustoryhmä. Ensi maanantaina me ehdokkaat kokoonnumme kaupungintalolle suunnittelemaan vaalityötämme ja päättämään yhteisestä vaaliohjelmastamme.  

 

"Terve Helsinki" -liikkeen ehdokkaiden yhteisenä tavoitteena on, että kotikaupunkimme keskittyy alueellaan jo asuvien ihmisten – sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien – olojen ja elämän laadun kohentamiseen. Varoja ei pidä tuhlata vahingolliseen keskittävään metropolipolitiikkaan, jolla Helsingin seudulle pyritään haalimaan satoja tuhansia uusia asukkaita Suomen maakunnista ja ulkomailta.

 

Asutuksen keskittäminen Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle kohottaa elinkustannuksia, huonontaa elinympäristöä ja ilman laatua, heikentää turvallisuutta, pahentaa liikenneruuhkia ja lisää meluhaittoja. Investoinnit väestönkasvua lisääviin hankkeisiin johtavat siihen, että alueella jo asuville ihmisille välttämättömien palvelujen kehittämistä laiminlyödään.

 

Täydentävä ja uudisrakentaminen pitää sovittaa yhteen Helsingin arvokkaiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen kanssa. Haluamme mm. säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Alue voidaan käyttää osittain asuntojen rakentamiseen.

 

Sen sijaan että Helsingin kaupungin alueelle pyritään saamaan jopa 250 000 uutta asukasta, asuntorakentamista on suunnattava Helsingin seudun muihin kuntiin. Valtion ja kaupunkien miljardi-investointeja Länsimetroon ja Kehärataan perusteltiin nimenomaan sillä, että niiden varteen saadaan rakennetuksi runsaasti asuntoja. Nämä investoinnit on pyrittävä hyödyntämään ja matkustajamääriä lisäämällä niiden liikenne on pyrittävä saamaan kannattavaksi.

 

”Terve Helsinki” -liike puuttuu myös epäterveisiin kytköksiin yritysten ja kuntapäättäjien välillä.

 

Oikeusministeriössä on vireillä korruption vastainen strategia. Korruption keskeisiä riskialueita ovat rakennusala, julkiset hankinnat, tarjouskilpailut ja yhdyskuntasuunnittelu.

 

Keskittävää metropolipolitiikkaa ajavat erityisesti ne rakennusliikkeet ja muut yritykset, jotka hyötyvät väestön keskittymisestä suurkaupunkeihin. ”Terve Helsinki” -liike edellyttää, että kuntavaalien jälkeen selvitetään yritysten taloudelliset kytkökset puolueisiin ja ehdokkaisiin.

 

Paavo Väyrynen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu