Markka vai kruunu?

15.7.2011
Ehdotin edellisessä blogissani, että Suomi alkaisi irrottautua hallitusti euroalueesta. Olen saanut ajatukselleni runsaasti tukea sekä keskustan kannattajilta että muiden puolueiden tukijoilta.
Olen saanut myös vastaanottaa monia kysymyksiä. Poimin tähän muutamia ja vastaan niihin saman tien.
Miksi otan esille euroalueesta eroamisen vasta nyt?
–         Vastustin voimakkaasti sekä taloudellisista että poliittisista syistä Suomen liittymistä euroalueeseen, ja sain oman puolueeni Keskustan tälle kannalle. Lipposen-Niinistön hallitus vei kuitenkin Suomen euroon. Päätös tehtiin perustuslain vastaisesti ilman kansanäänestystä ja eduskunnalle annetun tiedonannon muodossa.  
–         Pyrin siihen, että puolue olisi ottanut vuoden 1999 eduskuntavaaleissa tavoitteekseen euroalueesta eroamisen. Tämä olisi ollut helppoa siinä vaiheessa, kun markat olivat edelleen käytössä. Tälle ajatukselle en saanut riittävää tukea.
–         Esitin, että markat olisi varastoitu, jolloin omaan rahaan olisi voitu helposti palata. Markat kuitenkin hävitettiin. Tämä tuli kalliiksi, sillä setelit olivat ongelmajätettä.
–         Esitin jo viime tammikuussa kirjoittamassani kirjassa ”Huonomminkin olisi voinut käydä”, että Suomen tulisi varautua eroamaan euroalueesta. Pohdiskelin, että kansallisen valuuttamme nimi voisi olla myös kruunu, jolloin Pohjolaan muodostuisi ”kruunualue”.
Mitä tarkoitan sillä, että omaa rahaamme käytettäisiin euron rinnalla?
–         Olisi yksinkertaisinta, että oman rahamme – markan tai kruunun – kurssi olisi aluksi sama kuin euron arvo. Myöhemmin kurssit eriytyisivät. Kotimaassa eurot korvautuisivat vähitellen lähes tyystin omalla rahallamme, mutta euro voisi toimia edelleen rinnakkaisvaluuttana, jota yritykset ja matkailijat voisivat käyttää euroalueella ja muissa EU-maissa.
Voisiko eurosta todellakin erota vain eduskunnalle annettavan tiedonannon muodossa?
–         Suomen sisäisessä päätöksenteossa tämä menettely riittäisi. Muiden euroalueen maiden kanssa eroamisesta olisi neuvoteltava ja sovittava. Tässä suhteessa on meneillään tärkeä askel, kun Suomi on kieltäytynyt uusista tukitoimista ilman turvaavia vakuuksia. Tämä saattaa johtaa siihen, että Suomi alkaa irrottautua euroalueesta.
Emmekö joutuisi kärsimään siitä, että meistä tulisi ”vapaamatkustaja”?
–         On muistettava, että useimmat EU-maat eivät edes kuulu euroalueeseen. Ulkopuolella ovat muiden muassa Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia. Suomi harkitsisi yhdessä näiden maiden kanssa suhtautumistaan euroalueen kriisiin.
Eikö Suomi pääsisi eroon euroalueesta, kun se Timo Soinin ennustamalla tavalla hajoaa?
–         On tarjolla vaara, että jotkut kriisimaat irrottautuvat, mutta Suomi jää entistä suurempien vastuiden kantajana ”pelastamaan” euroa. Suomen tulee olla aloitteellinen ja irrottautua hallitulla tavalla ennen kriisimaita.
Eikö Suomi ottaisi suuren vastuun Euroopan talouden romahtamisesta ja maailmanlaajuisesta lamasta?
–         Suomen vastuuta ja merkitystä on liioiteltu. Pienen Suomen toiminnalla ei ole sanottavaa vaikutusta velkakriisin hoitamiseen. Tärkeintä on, että Suomi pitää oman taloutensa kunnossa ja säilyttää mahdollisimman suuren taloudellisen ja poliittisen itsenäisyyden.
–         On muistettava, että elämme syvälle käyvän maailmanlaajuisen murroksen keskellä. Suomelle on suuri vahinko, jos joudumme euroalueen myötä osaksi ylikansallista liittovaltiota, joka heikentää meidän kilpailukykyämme.
Kirjoitit blogissasi ”Pohjolan yhteisöstä”. Mitä se tarkoittaa?
–         Olin sitä mieltä, että Suomen ei olisi pitänyt liittyä Euroopan unioniin. Tällöin Ruotsikin olisi jäänyt ulkopuolelle ja olisimme voineet muodostaa Euroopan talousalueen (ETA) puitteisiin Pohjolan yhteisön. Nyt tähän voitaisiin edetä taloudellisen yhdentymisen kautta, kun Suomi jäisi muiden Pohjoismaiden kanssa euroalueen ulkopuolelle. Lisätietoa löytyy kirjastani ”Huonomminkin olisi voinut käydä”, jonka voit tilata verkkosivuni (ww.vayrynen.com) kautta.  

Paavo Väyrynen

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu