On itsenäistymistaistelun aika

Pohjantähti-keskus järjesti viime lauantaina seminaarin, jossa käsiteltiin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Eurooppa-politiikkaa ja aluepolitiikkaa. Kaikki luennoitsijat olivat Pohjantähti-opiston kannatusyhdistyksen hallituksen jäseniä.

Polaris-TV julkaisi 12.7. professori Kari Hokkasen haastattelun ”Onnekas Suomi”, jossa hän kertoi luentonsa sisällöstä. Luento on luettavissa kokonaisuudessaan Pohjantähti-lehden arkistosta. Tänään julkaistaan videona osa professori Vilho Harlen seminaarissa pitämästä kommenttipuheenvuorosta ”Suomen itsenäisyyden tuhoamista ei saa hyväksyä”.

Lähiviikkoina Polaris-TV julkaisee muuta seminaariin liittyvää aineistoa.

x  x  x

Professori Vilho Harle on toiminut Tampereen yliopistossa sekä valtio-opin että kansainvälisen politiikan professorina ja Lapin yliopistossa kansainvälisten suhteiden professorina. Kun Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys vuonna 1998 perustettiin, hän tuli sen varapuheenjohtajaksi. Oltuaan välillä sivussa Harle äskettäin palasi hallituksen jäseneksi.

Professori Harle puhui voimakkaasti sen puolesta, että olisi päästävä eroon siitä jyrkästä kahtiajaosta, joka on syntynyt Euroopan unionin ja Venäjän välille.

Vastakkainasettelun vuoksi on menetetty mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti Venäjän sisäiseen kehitykseen. Kulttuurien välinen vuorivaikutus on vaikeutunut. Suurimmat menetykset on puolin ja toisin koettu sen vuoksi, että kauppa ja taloudellinen yhteistyö ovat vaikeutuneet.

Suomen EU-politiikkaa Harle arvosteli voimakkaasti.

EU ja Suomen jäsenyys siinä on realiteetti, eikä siitä valitettavasti pääse eroon, ellei se velkajärjestelyjen vuoksi tai muusta syystä romahda, sanoi Harle.

Harlen mielestä Suomella tulisi olla selkeä näkemys siitä, millä tavoin Euroopan unionia olisi kehitettävä. Sen tulisi olla yhteistyöjärjestö, jonka tulisi olla avoin joka suuntaan. EU:sta ei tulisi pyrkiä rakentamaan sotilasliittoa.

Harle katsoi, että Suomi ei ole ajanut EU:ssa riittävästi omia etujaan eikä puolustanut itsenäisyyttään. Yhteistyössä muiden jäsenmaiden kanssa olisi luotava vastapaino Saksalle ja Ranskalle.

Harle arvosteli erityisesti sitä, että Suomi vähin äänin hyväksyi viime kesänä Ranskan ja Saksan ajaman EU:n velkapaketin, jolla Suomi menetti lopullisesti tai ainakin hyvin pitkäksi aikaa itsenäisyyttään.

Vielä lauantaina professori Harlen arvio Suomen itsenäisyyden lopullisesta tai ainakin hyvin pitkäaikaisesta menettämisestä tuntui oikeaan osuneelta.

Viime päivinä olen tullut siihen tulokseen, että käänne parempaan saattaa olla käsillä.

x  x  x

Euroopan komissio on julkaissut ilmastopaketin ja metsästrategian. Ne herättävät Suomessa ja myös muissa jäsenmaissa hyvin voimakasta vastarintaa.

Tämä perustuu siihen, että EU:n ilmastopolitiikka ei tosiasiassa edistä kestävää kehitystä. Tästä puhuin Polaris-TV:n 3.3.2021 julkaisemassa videossa ”Nykyinen ilmastopolitiikka on kestämätöntä myös ympäristöllisesti”.

Ilmastopaketin julkaiseminen käynnistää useassa EU-maassa keskustelun, jossa sen kestämättömyys käy ilmi.

Suomessa arvostelua synnyttää myös se, että EU:n elpymispakettiin liittyneet pelot ovat osoittautuneet aiheellisiksi. Tästä puhuin Polaris-TV:n 4.3. julkaisemassa haastattelussa ”Suomen ei tule osallistua EU:n elpymispakettiin”.

Lähimmän parin vuoden aikana syntyy tilanne, jossa EU:n luonnetta on mahdollista ryhtyä muuttamaan siten, että saamme takaisin ainakin osan menetetystä itsenäisyydestämme.

Nyt on aloitettava itsenäistymistaistelu, jolla ryhdymme palauttamaan itsenäisyyttämme.

Euroopan unionista eroaminen ei näytä olevan mahdollista, mutta ei se ole tarpeenkaan, kun luodaan mahdollisuudet sen sisäiselle eriytymiselle. Kaikkien on tietysti oltava mukana sisämarkkinoilla.

Euroalueella kaikki jäsenmaat eivät ole mukana. Siitä eroaminen pitäisi tehdä mahdolliseksi.

EU:ssa on käynnistetty tulevaisuuskonferenssin työ. Sen yhteydessä pitää käydä perusteelliset keskustelut EU:n tulevaisuudesta.

Omia evästyksiäni sen työlle olen antanut 25.6. julkaisemissani blogissa ja Polaris-TV:n haastattelussa ”Sortokaudesta itsenäisyyteen”.

x  x  x

Kirjoituksessa mainitut videot ovat katsottavissa Pohjantähti-lehden kautta. Katsokaa, jakakaa ja tulkaa Polaris-TV:n tilaajiksi. Videoiden alapuolella oikealla on punainen TILAA-painike, jota painamalla kanavan tilaajaksi pääsee. Se ei maksa teille mitään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu