Perustuslakivaliokunnan asemaa on vahvistettava

EU:n elvytysvälineen käsittelystä on syntynyt perustuslaillinen ristiriita eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja valtioneuvoston välille. Tämä on johtanut useisiin oikeuskanslerille tehtyihin kanteluihin.

Pääministeri ja Eurooppa-ministeri ovat perustuslakivaliokunnan antaman nimenomaisen ohjeen vastaisesti neuvotelleet ja sopineet elvytysvälineestä.

Käydyssä keskustelussa valtioneuvoston jäsenten menettelyä on puolusteltu sillä, että suuri valiokunta oli sen hyväksynyt. Tällä ei kuitenkaan ole oikeudellista merkitystä.

Prosessi jatkuu syksyllä, kun perustuslakivaliokunta ottaa kantaa siihen menettelyyn, jolla elvytysvälineeseen liittyvät päätökset on eduskunnassa tehtävä.

x  x  x

Perustuslakivaliokunnan asemaa on syytä selkiyttää ja vahvistaa.

Avainasemassa on valiokunta itse.

Valiokunnan tulee pysyä kannallaan. Elvytysväline muuttaa euroalueen ja koko unionin luonnetta ratkaisevalla tavalla. Se rikkoo EU:n perussopimusta, ja sen hyväksyminen olisi ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa.

Perustuslakivaliokunnan elvytysvälineestä antama lausunto osoittaa, että sen hyväksymiseen liittyvät päätökset on tehtävä perustuslain säätämisen järjestyksessä.

Kiireellisessä käsittelyssä tarvittaisiin eduskunnan 5/6 enemmistö. Tämän vaihtoehtona kysymykseen voisi tulla sama menettely kuin unioniin liityttäessä: neuvoa-antava kansanäänestys ja 2/3 eduskuntaenemmistö.

x  x  x

Vastaisen varalle on harkittava perustuslain muuttamista siten, että perustuslakivaliokunnan asemaa sen ylimpänä tulkitsijana selkiytetään ja vahvistetaan.

Perustuslakia tulkitessaan perustuslakivaliokunnan tulisi toimia tuomioistuimen tapaan. Tällä korvattaisiin sitä puutetta, että Suomesta puuttuu perustuslakituomioistuin. Valiokunta sekä antaisi sitovia ennakkoratkaisuja että suorittaisi jälkikäteisvalvontaa.

Näiden tehtävien suorittamista varten valiokunnan jäsenten tulisi vannoa tuomarinvala samaan tapaan kuin valtioneuvoston jäsenet joutuvat tekemään. Tämä tukisi valiokunnan jäsenten itsenäistä oikeudellista harkintaa poliittisia paineita vastaan.

Kokemustemme valossa tarve tähän on ilmeinen, kuten 12.4. julkaisemani blogi Perustuslaki Suomen turvaksi osoittaa.

Toivon, että tarvetta ja mahdollisuuksia tällaisen uudistuksen toteuttamiseen ennakkoluulottomasti pohdittaisiin.

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu