Pohjantähti-opisto uudistuu

Sen jälkeen, kun erosin keväällä Tähtiliikkeen puheenjohtajuudesta ja sen jäsenyydestä, olen pysyttäytynyt kokonaan puoluepolitiikan ulkopuolella. Helsingin kuntapolitiikkaan olen osallistunut oman ”Terve Helsinki” – valtuustoryhmäni puitteissa.

Olen levännyt ja viettänyt paljon aikaan perheeni parissa. Vuokko on ilahduttavasti tervehtynyt. Iloa meille on tuottanut kovasti se, että olemme saaneet pitää lapsiamme ja lapsenlapsiamme vierainamme.

Yrityksissämme on ollut haasteita ja kehittämistarpeita. Ne ovat meitä työllistäneet ja työllistävät edelleen.

Kesällä otin jälleen vastuulleni vuonna 1998 perustetun Pohjantähti-opiston kehittämisen.

Tultuani Euroopan parlamentin jäseneksi vuoden 1995 alussa järjestin runsaasti Eurooppa-koulutusta sekä perustamani Politiikan korkeakoulun puitteissa että maakunnallisissa koulutustilaisuuksissa.

Tästä syntyi ajatus, että Suomeen pitäisi saada kansanopisto, joka keskittyisi Eurooppa-koulutukseen ja kansainvälisyyskasvatukseen.  Silloisten lähes sadan kansanopiston joukossa sellaista ei ollut.

Yhdessä Pohjois-Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa perustimme Pohjantähti-opiston kannatusyhdistyksen ja ryhdyimme hakemaan kansanopiston ylläpitolupaa. Vuokon kanssa ostimme Keminmaalla sijainneen Kemin kaupungin entisen vanhainkodin vuokrataksemme sen tilat kansanopiston käyttöön.

Yleissivistän opetustyön ja monipuolisen kulttuuritoiminnan käynnistimme välittömästi. Kun opistolle ei myönnetty ylläpitolupaa, jouduimme Vuokon kanssa yrittäjiksi.

Yhdeksi kiinteistön käyttäjäksi tuli perhekotiyritys, joka vuokrasi meiltä toimitiloja. Myöhemmin perustimme oman nuorisokodin. Sittemmin toimintamme on laajentunut lasten ja nuorten mielenterveyskuntoutukseen. Nykyään teemme lastensuojelutyötä myös Keski-Uudellamaalla.

Sen jälkeen, kun nuorisokotitoiminta Keminmaalla oli saatu hyvään vauhtiin, Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys haki ylläpitolupaa kansanopistolle, joka antaisi koulutusta ja kasvatusta sijaishuollossa oleville tai olleille nuorille. Tässä vaiheessa siirryin kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan paikalta varapuheenjohtajaksi, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin alusta pitäen mukana ollut Lapin opiston entinen rehtori Timo Niemelä.

Hakemuksemme johti tulokseen. Saimme ensin kokeiluluvan ja sitten pysyvän ylläpitoluvan. Toiminta on laajentunut muidenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kouluttamiseen. Nykyään Pohjantähti-kansanopisto toimii Kemissä, missä suurin osa opiskelijoista asuu.

Kesällä teimme Timo Niemelän aloitteesta nuorennusleikkauksen, ja palasin runsaan kymmenen vuoden tauon jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi. Timo siirtyi varapuheenjohtajaksi.

Viime perjantaina kannatusyhdistyksen hallituksessa päätettiin toiminnan kehittämisen suuntaviivoista ja organisaatiouudistuksesta.

Pohjantähti-opisto on ollut ja on paljon enemmän kuin tällä nimellä toimiva kansanopisto. Alusta pitäen opiston kannatusyhdistys on järjestänyt monipuolista koulutus- ja kulttuuritoimintaa. Viime vuosina yhdistys on toteuttanut laajaa hanketoimintaa, joka on tukenut kansanopiston kehittämistä.

Sääntöjenkin mukaan kannatusyhdistyksen ensisijainen tehtävä on ylläpitää Pohjantähti-opisto -nimistä koulutus- ja kulttuurikeskusta, minkä lisäksi se voi ylläpitää kansanopistoa.

Kannatusyhdistyksen hallitus on eilen pitämässään kokouksessa päättänyt, että kannatusyhdistyksen päätehtävän – koulutus- ja kulttuuritoiminnan – toteuttamiseksi Keminmaan Pohjanrantaan perustetaan Pohjantähti-keskus, jonka tehtäväksi tulee myös laajan hanketoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen.

Hallitus päätti nimittää Pohjantähti-kansanopistoa ansiokkaasti johtaneen Pauli Karihtalan ensi vuoden alusta alkaen Pohjantähti-keskuksen johtajaksi. Hän toimii hankejohtajana ja johtaa yhdessä kurssi- ja kulttuurisihteerin kanssa keskuksen koulutus- ja kulttuuritoimintaa.

Kansanopiston vt. rehtoriksi ensi vuoden alusta nimitettiin Essi Ojanperä, joka toimii tällä hetkellä kurssi- ja kulttuurisihteerinä. Ojanperällä on rehtorin tehtävään tarvittava maisterin tutkinto, ja hän tulee täydentämään opintojaan. Häneltä vapautuva kurssi- ja kulttuurisihteerin paikka pannaan julkiseen hakuun.

Pohjantähti-keskuksen koulutus- ja kulttuuritoimintaa kehitetään ensi sijassa Pohjanrannassa, mutta tapahtumia voidaan järjestää muuallakin.

Jo alkavalle talvikaudelle Pohjanrantaan pyritään järjestämään joitakin viikonloppukursseja. Ensi kesän ohjelmassa on mm. Otto Vallenius –taideviikon järjestäminen.

Kansainvälisyyskasvatusta ja Eurooppa-koulutusta järjestetään sekä Pohjanrannassa että muualla Suomessa. Siihen on nyt yhtä polttava tarve kuin kaksi vuosikymmentä sitten, jolloin kannatusyhdistys perustettiin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu