Rikosepäilyt jäivät selvittämättä. Onko Suomi oikeusvaltio? 

Julkaisin viime tiistaina blogikirjoituksen, jossa muistutin mieliin, että ehdokkuuttani tämän vuoden presidentinvaaleissa kannattanut valitsijayhdistys oli tehnyt joulukuussa 2023 rikosilmoituksen, joka koski sen tueksi kerättyjen kannattajakorttien hävittämistä. 

Kun rikosilmoitus ei ollut yrityksistä huolimatta johtanut poliisin tutkintaan, valitsijayhdistys oli tehnyt 11.6.2024 asiasta kantelun valtakunnansyyttäjälle. Kantelun avulla valitsijayhdistys oli pyrkinyt siihen, että rikosepäilyt saataisiin vihdoinkin poliisin tutkittaviksi, syyteharkintaan ja tuomioistuinlaitoksen käsiteltäviksi.

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen varamies Ilkka Luoma oli sisällyttänyt kantelun kokonaisuudessaan 20.6. julkaisemaansa blogikirjoitukseen

Kantelu on perusteellisesti laadittu. Se kannattaa lukea.

Oman blogini julkaisin 25. kesäkuuta. Samana päivänä virka-ajan päätyttyä valtakunnansyyttäjän toimisto lähetti kantelun johdosta antamansa päätöksen.

Päätös oli julkinen. Valitsijayhdistyksen vaaliasiamies Eero Paavola julkaisi sen eilen omalla Facebook-sivullaan

Päätös oli tällainen:

”Valtakunnansyyttäjä

25.6.2024

SY/1761/2024

Julkinen

Paavo Väyrysen valitsijayhdistys

Viite: Sähköpostinne valtakunnansyyttäjän toimistoon 11.6.2024

Olette valtakunnansyyttäjälle toimittamassanne kirjoituksessa ollut tyytymätön Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisarion Katariina Rinteen 5.1.2024 päätökseen jättää esitutkinta toimittamatta ilmoitusta 5500/S/35018/23 koskevassa asiassa.

Asiassa tehdyn rikosilmoituksen mukaan Posti on kadottanut Paavo Väyrysen kannattajakortteja liittyen ehdokasasetteluun vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

5.1.2024 annetun päätöksen mukaan ilmoitustietojen ja muun selvityksen perusteella esiin ei ole tullut sellaisia seikkoja, joiden perusteella poliisin olisi syytä epäillä asiassa ketään rikoksesta.

Poliisiviranomaisen päättäessä olla aloittamatta esitutkintaa tai päättäessä lopettaa esitutkinnan asianomistajalla on ensisijaisesti mahdollisuus kääntyä paikallisen syyttäjäalueen, tässä tapauksessa Etelä-Suomen syyttäjäalueen, puoleen. Syyttäjä voi harkintansa mukaan pyytää poliisia toimittamaan esitutkinnan.

Kirjoituksessanne ei ole, poliisin päätösperustelut huomioon ottaen, ilmennyt sellaisia perusteita, joiden johdosta asia olisi tässä vaiheessa otettava valtakunnansyyttäjän ratkaistavaksi.

Jukka Rappe

Apulaisvaltakunnansyyttäjä

Anneli Nikkola

Tarkastaja” 

Paavola kommentoi päätöstä näin:

”Valitsijayhdistys on hyvin pettynyt tehtyyn päätökseen

Päätöksessä kantelua kutsutaan kirjoitukseksi, eikä sitä käsitellä virallisena kanteluna, joka olisi asianmukaisesti tutkittu.

Epäiltyjä vakavia rikoksia käsitellään päätöksessä asianomistajarikoksina, kun ne ilman muuta ovat yleisen syyttäjän toimivaltaan kuuluvia.

Kantelu valtakunnansyyttäjälle oli viimeinen mahdollisuus saattaa vuoden 2024 presidentinvaaleihin liittyvät rikosepäilyt poliisin tutkittaviksi ja syyteharkinnan piiriin. 

Asianomistajarikoksina emme voi ryhtyä niitä valitusteitse selvityttämään.

Näin ollen rikosepäilyt jäävät valitettavasti tutkimatta.”

Omalta osaltani yhdyn valitsijayhdistyksen esittämään kommenttiin.

Jäljelle jää kysymys: ”Onko Suomi oikeusvaltio?”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu